Find dagtilbud

Se, hvilke dagtilbud der er tæt på dig, eller søg efter dagtilbud i dit område.

Find dagtilbud

Kort med dagtilbud i Roskilde Kommune

På kortet ovenfor kan du søge på din adresse og dermed se, hvilke dagtilbud der er tæt på dig. Du kan også søge på navn. Bemærk, at det kun er kommunale og selvejende institutioner samt kommunale dagplejere, som kommunen anviser til. Private institutioner og andre pasningstilbud, som kommunen ikke anviser til, er derfor ikke med i oversigten.

Kommunale dagtilbud til dit barn

Dagpleje

Dagpleje er for børn i alderen 0-3 år. I dagplejen bliver dit barn passet sammen med få andre børn i dagplejerens eget hjem.

I Roskilde Kommune er alle dagplejere med i en legestuegruppe, hvor dagplejeren og dit barn mødes én gang om ugen med andre børn og dagplejere. Når dit barn ikke kan være hos sin faste dagplejer, bliver det så vidt mulig passet hos en anden dagplejer, der også kender barnet.

Læs mere om dagplejen i Roskilde.

Vuggestuer, børnehaver og børnehuse

I vuggestuer, i børnehaver og i børnehuse passes dit barn af uddannet pædagogisk personale og pædagogmedhjælpere.

Der er 50 kommunale og 5 selvejende dagtilbud i Roskilde Kommune. De er organiseret i 7 områder med 5-8 daginstitutioner i hvert område.

Du kan læse om de enkelte dagtilbud på deres hjemmesider. Se listen over dagtilbud på siden Find dagtilbud.

Specialtilbud til handicappede børn

Tre dagtilbud for 0-6 års børn har en selvstændig basisgruppe for handicappede børn. Det er Børnehuset Reden, i Børnehuset Wiemosen og Børnehuset Nordstjernen. Hver gruppe er normeret til 6 børn i alderen fra tre år til de starter i skole. Børnene har deres eget grupperum, men deltager i institutionens aktiviteter i det omfang de er i stand til det. 

Specialbørnehaven Bjerget modtager børn med psykiske, fysiske eller multiple funktionsnedsættelser, samt børn med autisme eller lignende udviklingsforstyrrelser.

Tilskud til privat pasning

I Roskilde Kommune kan du få tilskud til private ordninger, hvor du enten selv eller andre passer barnet privat. Dit barn skal dog altid være skrevet på venteliste hos Pladsanvisningen, for at du kan få tilskud.

Læs mere information om: forældredagplejetilskud til at passe egne børn og mulighed for tilskud til privat pasning.

Områder og dagtilbud i Roskilde Kommune