Børnehuset Reden

I Børnehuset Reden vil vi være med til at gøre hver dag til en god dag, hvor børn og voksne sammen får øje på glæden ved at være netop her.

Glæde, anerkendelse og udvikling

Glæde

Vi vil være med til at gøre hver dag til en god dag, hvor børn og voksne sammen får øje på glæden ved at være netop her.

Anerkendelse

Vi mener, at alle har ret til

- at blive set og forstået som den man er,

- at blive mødt med forståelse for, at alle har forskellige ressourcer og kompetencer, og

- at blive mødt med åbenhed, respekt og nysgerrighed.

Udvikling

Vi tilbyder et udfordrende miljø, hvor børn og voksne får mulighed for at afprøve egne evner og udvikle sig. En af vores vigtigste opgaver er at gøre børnene klar til at møde de udfordringer, som de senere hen i livet vil møde. Det kræver, at børnene har et godt selvværd, at de er nysgerrige og har troen på, at de godt kan.

Børnehus med to afdelinger

Børnehuset Reden består af 2 afdelinger – afdeling Reden og afdeling Lærken. Afdelingerne er placeret på hver sin matrikel, knap 100 meter fra hinanden, og har en fælles pædagogisk leder.

I Lærken er der 3 vuggestuegrupper med 31 børn, og i Reden er der plads til 13 vuggestuebørn, 46 børnehavebørn fordelt på 2 stuer og en basisgruppe med plads til 6 børn med særlig behov.

Selvom Børnehuset er fordelt på 2 matrikler, er vi ét hus, og man er derfor i vuggestuen Lærken selvskrevet til en plads i børnehaven i Reden.

Forskellige læringsmiljøer til forskellige behov

I begge vores børnehuse lægger vi vægt på at skabe nogle rammer, som tilbyder forskellige læringsmiljøer, hvor der er plads til både store og små med forskellige behov.

De mindste har brug for trygge og overskuelige rammer, hvor der både er plads til hyggehjørne, hoppeleg og kreative aktiviteter. De større børn kan lide rum, der giver dem mulighed for at være i mindre grupper, hvor de kan lege uforstyrret og "fri" for voksne.  For begge grupper gælder, at de skal have mulighed for at være i større og mindre fællesskaber, rum til fordybelse, leg, kreative og motoriske udfoldelser. Mange af vores stuer er opdelt med mindre rum, så vi har muligheder for at skabe mindre grupper, der giver mulighed for ro og fordybelse i hverdagen.

Trygge og glade børn trives og udvikler sig bedst

Den voksnes måde at møde børnene på har stor betydning for børnenes læring. Vi skal være lydhøre og åbne, vi skal møde børnene, der hvor de er. Vores måde at skabe rum for læring har stor betydning. Trygge og glade børn trives og udvikler sig bedst.

Rum skal være levende

Stemningen i et rum har betydning for, om her er rart at være. Der skal være gode møbler, hvor børn og voksne sidder ordentligt, der skal være et godt og roligt lys, som lyser rummet op, der hvor børnene leger. Rum skal være levende, og man skal kunne se, at de bruges. Når vi f.eks. udstiller det, som børnene laver, er vi med til at skabe en kreativ atmosfære samt respekt for det de har lavet.

Byens bedste legeplads

Vi har byens bedste legeplads, der tilbyder mange forskellige udviklingsmuligheder med grønne træer og buske, der skaber rum, hvor børn kan lege uforstyrret, bålhytte, hvor vi varmer os, når det er koldt og bålplads, hvor vi sammen laver mad. Vi hjælper hinanden med at passe på vores legeplads og inddrager børnene i, hvordan vi passer på træer, blomster og græs.

Mad fra bunden, med 94-98% økologi

I Reden prioriterer vi kosten højt, da vi mener den har stor betydning for barnets udvikling. Af samme årsag har vi en kostpolitik, hvor økologi, alsidighed og et minimum forbrug af sukker er nøgleordene. Vores køkkenledere laver stort set alt mad fra bunden og benytter årstidernes skiftende grøntsager. Det giver variation og alsidig kost og er samtidig godt for økonomien.

I Reden har vi bespisning til alle børn, og vores kost laves af 94-98% økologiske råvarer.

Samarbejdet med forældrene

Vores samarbejde med forældrene har afgørende betydning for børnenes trivsel, og vi vægter et godt og tillidsfuldt samvær med forældrene.

Vi har et årligt forældremøde, hvor der er valg til forældrekontaktudvalget (FKU). Dette møde er for både Lærkens og Redens forældre.

Efter ca. 3-6 mdr. tilbydes I som forældre en samtale, hvor der samles op på indkøring samt hvordan jeres barn har det. Yderligere samtaler er når barnet bliver 1, 2, 3 og 4 år eller førskolesamtale – alle samtaler er med udgangspunkt i dialogredskabet Hjernen og Hjertet. Derudover må I forældre altid bede om en samtale, hvis I har nogle bekymringer eller andet – og ligeledes kommer vi til jer, hvis vi har noget vi vil dele med jer.

Områdeledelse

Børnehuset Reden er en del af Område Øst, som desuden består af børnehusene Skademosegård, Nova, Trekroner, Vanddråben, Spirebakken og Spirrevippen samt børnehaven Fuglebakken.

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

I er meget velkomne til at besøge os både før I søger plads og når jeres barn har fået plads via Roskilde Kommunes Pladsanvisning.

Du/ I skal kontakte os for at aftale et besøg. Så kan vi vise jer huset, fortælle lidt om hverdagen, hvad vi vægter og svare på eventuelle spørgsmål. Under Corona skal I bære mundbind under besøget.

For besøg, kontakt afdeling Reden på tlf. 46 31 46 86 eller afdeling Lærken på tlf. 46 31 46 01.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt

Eriksvej 23
4000 Roskilde

Åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 6.45-17.00

Fredag: 6.45-16.45

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.