Nærvær og omsorg som første prioritet

I Tusindfryd tager vi udgangspunkt i barnets individuelle behov og giver nærvær og omsorg som første prioritet.

Vi tilstræber at gøre børnene selvhjulpne og bevidste om deres egne ressourcer. De større børn opfordres til at hjælpe de mindre og vi arbejder med udviklingen af barnets sociale bevidsthed, så de har det godt og trives ved at gå i institution.

Vores værdier i børnehuset er:

  • Nærvær
  • Omsorg
  • Godt forældresamarbejde

Trygt miljø med trivsel og læring

Læringsmiljøet har betydning for, hvad det enkelte barn og børnegrupperne vælger at fordybe sig i og hvilken læring vi gerne vil underbygge på stuerne og i husene.

I børnehuset Tusindfryd er det vigtigt for os, at børnene fornemmer et trygt miljø, der giver muligheder for trivsel og mange former for læring. Når børnene oplever, at de mestrer noget nyt, vokser de på det personlige plan.

Personalet arbejder anerkendende og har fokus på det enkelte barns nærmeste udviklingszone, samt at hvert barn har forskellige måder at lære på. Gennem afvekslende aktiviteter tilbydes de et spændende læringsmiljø.

Dette kan f.eks. være aktiviteter, der appellerer til børnenes bevægelse (motorik) eller aktiviteter, hvor børnene bliver udfordret sprogligt.

Gennem iagttagelser af børnene kan vi tilrettelægge og tilpasse vores pædagogiske praksis, så den passer til den børnegruppe, vi har.

Stuer og børn

Børnehuset Tusindfryd ligger på to adresser, med ca. 300 meter imellem. På Lindbjergvej er vuggestuedelen med Sommerfuglestuen og Humlebistuen, begge med plads til 13 børn. På Agerskellet er børnehavedelen med Frøstuen, Mariehønestuen og Uglestuen, hvor der er plads til 22-24 børn på hver stue.

To adskilte huse, som ligger tæt på hinanden

Vi er to huse, som ligger tæt på hinanden. Begge huse er stueopdelte og indrettet med forskellige læringsmiljøer, der tilgodeser børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

I vuggestuen træder man ind i "hall’en", som forbinder de to stuer, køkken og personaleafdeling. "Hall’en" bruges i dagligdagen af børnene til f.eks. rytmik eller leg.

Vuggestuen har to hyggelige legepladser, der er adskilt af liggehallen, hvor børnene sover. På den store legeplads kan børnene f.eks. øve deres motorik på bakken, gemme sig mellem buske og træer, lege i sandkassen, rutsje eller cykle. På den lille legeplads er der gynger, højbede med diverse krydderurter og bær, samt et stort legehus.

I børnehaven kommer kan fra vindfanget ind i alrummet, som er husets hjerte. Vi bruger rummet om morgenen til morgenmad, vi har bord og stole til at spise og lege ved og vores nybyggede køkken, som binder det hele sammen. Alrummet binder de tre stuer sammen.

Fodboldbane, cykelbaner, klatrestativ, bålhus og bakker

Børnehaven har en dejlig stor legeplads med alt, hvad et børnehavebarn har brug for: Vi har fodboldbane, cykelbaner, klatrestativ, bålhus og bakker, hvor man kan tumle op og ned sommer og vinter. Derudover er der masser af frugtbuske og frugttræer og en køkkenhave, som vi bruger aktivt sammen med børnene.

Begge afdelinger bruger ofte nærmiljøet på de ugentlige ture ud af huset.

Samarbejdet med forældrene

Vi er i tæt dialog med jer som forældre og lægger stor vægt på det gode samarbejde, hvor vi deler vigtig information om det enkelte barn.

Det er altid muligt at kontakte os enten via telefon eller mail, og vi svarer hurtigst muligt. Der afholdes årligt trivsels- og udviklingssamtaler med udgangspunkt i en dialogprofil. Vi afholder desuden årligt forældremøde, sommerfest og julefest samt arbejdsdage efter behov.

Vi udsender nyhedsbreve efter behov.

Vi har et aktivt FKU (forældrekontaktudvalg), der minimum mødes 4 gange årligt.

Områdeledelse

Børnehuset Tusindfryd er den del af Område Nord som består af 5 afdelinger: Børnehuset Arken, Børnehuset Skovly, Børnehuset Tusindfryd, Børnehuset Firkløveren og Børnehuset Nordstjernen.

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

Vi viser gerne rundt i vores børnehus, hvis du overvejer at skrive dit barn op til os. Vil du gerne besøge os, skal du ringe i forvejen og aftale tid.

Pædagogisk tilsyn og læreplan

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt

Vuggestueafdelingen: Lindbjergvej 4 Børnehaveafdelingen: Agerskellet 13
4040 Jyllinge

Mandag: 6.30-17.00

Tirsdag-fredag 6.30-16.45

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.