Børnehuset Skademosegård

Vi arbejder hver dag med at skabe læringsmiljøer, der er sjove og spændende, så børnene har lyst til at deltage og lære noget.

Et dejligt hus med børn, der leger, undersøger og lærer

Børnehuset Skademosegård er et dejligt hus fuld af liv med børn, der leger, undersøger og lærer. Vores overordnede mantra er, at børn er naturligt nysgerrige, og at de lærer gennem positive relationer til os voksne og i børnefællesskabet.

I vores børnehus er nøgleordene tryghed, nærvær, anerkendelse og udvikling. Samtidig arbejder vi med Søren Smidts studier angående rutinepædagogik og anvender det som metode. Vi ser hver lille rutine som et muligt læringspotentiale for det enkelte barn. Dette kræver struktur og forudsigelighed, og vi arbejder hele tiden på at sikre høj kvalitet til gavn for børnemiljøet.

For os er det en værdi, at vi som voksne altid er tilgængelige, befinder os i børnehøjde, udviser interesse for det enkelte barn og hver dag benævner børn og forældre, når de møder om morgenen.

Vi arbejder i mindre læringsgrupper, og vi spiser ligeledes frokost i disse læringsgrupper. Hver af grupperne har tilknyttet en fast voksen, da vi derved sikrer en tæt relation mellem barn og voksen samt opnår at skabe et roligt læringsmiljø og større samhørighed. Det giver personalet muligheden for at have en større indsigt i barnets trivsel og udvikling. Når vi inddeler børnene, bygger vores teoretiske tilgang på Vygotskys ”zone for nærmeste udvikling”. Vi ser på, hvad barnet kan nu, og hvad det skal understøttes i for at komme videre i sin nærmeste udvikling. Kort sagt er de små læringsgrupper med til at tydeliggøre, hvor vi kan hjælpe og støtte det enkelte barn, og hvor vi kan arbejde med at udvikle kvaliteten i de små læringsmiljøer.

Vi arbejder hver dag med at skabe læringsmiljøer, der er sjove og spændende, så børnene har lyst til at være deltagende og lære noget. Samtidig følger vi børnenes interesserer og perspektiver og prøver at gøre dem til medskabere af deres eget læringsmiljø.

Lille, mellem og storehus

Skademosegård er normeret til 120 børn fordelt på tre afdelinger med et Lille-, Mellem- og Storehus. Ved at have en inddeling med tre afdelinger formår vi at skabe små og forudsigelige rammer for alle børn. I Lillehuset har vi tre stuer med 12 børn hver og 10 ansatte i alt, i Mellemhuset har vi ca. 36 børn fordelt på to stuer og med 7 ansatte, i Storehuset arbejder vi funktionsopdelt, men er stadig opdelt til samlinger mv. her er der ca. 40 børn og 6 voksne.  

Grønne marker og tæt på dyrelivet

Børnehuset Skademosegård er en arkitekttegnet institution på 1768 m2 - fordelt på 4 bygninger omkring en gårdsplads.

Vi har store, lyse og indbydende lokaler og skønne udendørs legepladsarealer med tydelige og afgrænsede læringsmiljøer. Vi har en spisesal som Storehuset benytter, vi har en kold hal som benyttes af alle, vi har en gymnastiksal og vi har et stort motorikrum i vores Lillehus.

Vi er placeret i Trekroner Øst i naturskønne omgivelser, omgivet af bofællesskaber, parcelhuse. rækkehuse og ikke mindst grønne marker og tæt på dyrelivet.

Samarbejdet med forældrene

Vi ønsker at tydeliggøre, at hver en beslutning, der træffes i vores børnehus, er med udgangspunkt i et børneperspektiv, og vi inddrager i videst muligt omfang forældrene i vores refleksioner og tanker bag nye tiltag.

Vi har derfor et særligt tæt samarbejde med vores engagerede forældrekontaktudvalg (FKU).  Her afholder vi 4-6 møder årligt.

Vores værdier

I Skademosegård er det vores mål, at være med til at skabe rammer, hvor børn trives, udvikler sig og lærer nyt, fordi de ikke kan lade være, fordi det er sjovt og fordi det er inspirerende. Vores tilgang til børnene er relationelt funderet bl.a. med inspiration fra Marte Meo.

Vi prioriterer i huset at organisere os i mindre grupper for at styrke relationerne og skabe nærvær, så børnene kan se hinanden, komme til orde og byde ind.  

Vi tror på, at børnene lærer hele dagen. Derfor er vi opmærksomme på vores mange rutinesituationer, som byder på mange små kvalitetsstunder. Vi tager os god tid, når vi skal spise og når vi skal på legepladsen eller på tur, så børnene selv kan hjælpe med f.eks. at tage deres overtøj af og på. Børnene bliver så stolte, når de oplever at lykkes og at være en aktiv del af noget.

For at understøtte børnenes deltagelsesmuligheder i hverdagen arbejder vi bl.a. med tegn til tale, piktogrammer og valgmuligheder. De voksne er opmærksomme på at støtte børnene ved at have fokus på børnenes intentioner og ved at hjælpe børnene til handlinger, der understøtter intentionen.

Børnenes måde at møde verden på er i høj grad bygget op omkring fantasi, nysgerrighed, leg og flow. Derfor er vi i Skademosegård opmærksomme på at skabe miljøer, som pirrer netop dette. Når børnene er trygge og lader sig opsluge af en leg eller en aktivitet, så lærer de en masse forskellige færdigheder, som de har brug for i deres hverdag og i deres fremtid. De lærer bl.a.:

 • at det er spændende at deltage i noget sammen med andre.
 • at det er interessant at prøve nye ting.
 • at samarbejde og udsætte egne behov.

Når børnene er omgivet af voksne, der er nærværende, der lytter, der spejler dem og er nysgerrige på deres perspektiv og oplevelser, så vil børnene opleve:

 • at det nytter noget at sætte ord på deres følelser, så konflikter kan minimeres eller løses.
 • at det nytter noget at sætte ord på deres ideer, så de kan være med til at udvikle en leg eller en aktivitet.
 • at de er gode nok, som de er, og at de bliver taget alvorligt.

Når ovenstående bindes sammen af professionelle voksne, som har blik for at fremhæve alt det spændende, som vi er omgivet af, voksne som formår at gøre læring til en leg, voksne som formår at give tid og sætte en ramme, hvor det er legalt at deltage på forskellige måder, så vil I som forældre opleve:

 • at jeres børn tror på dem selv.
 • at jeres børn har mod på nye ting.
 • at jeres børn ønsker at samarbejde.
 • at jeres børn vil være opmærksomme på andre.
 • at jeres børn er nysgerrige på deres omverden og har lyst til at lære nyt.

Områdeledelse

Børnehuset Skademosegård er en del af Område Øst, som derudover omfatter børnehusene Nova, Trekroner, Vanddråben, Spirrevippen, Spirebakken, Reden og Fuglebakken.

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

Hvis I ønsker en rundvisning eller blot vil vide mere om institutionen, så er I velkomne til at henvende jer til pædagogisk leder Anna Nygård på tlf. 28 49 34 50.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt Børnehuset Skademosegård

Højbakken 2
4000 Roskilde

Mandag – torsdag 06.40-17.00

Fredag 06.40-16.50

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.