Børnehuset Hobbitten

I den selvejende institution Børnehuset Hobbitten arbejder vi ud fra vores fælles værdigrundlag, som er anerkendelse, nærvær, omsorg og dannelse.

Pædagogisk profil

Børnehuset Hobbittens profil handler om et børnesyn og et menneskesyn. Vores tilgang er anerkendende i alt, hvad vi laver, siger og gør. Det skal være dejligt at være i Hobbitten, uanset om man er stor eller lille.

 • Alle børn ville gøre det rigtigt, hvis de kunne
 • Alle børn er nogen, ikke noget
 • Børn skal være runde i bunden
 • Svesken på disken
 • Det bliver en god dag

Vores værdier

I Børnehuset Hobbitten arbejder vi ud fra vores fælles værdigrundlag, som er anerkendelse, nærvær, omsorg og dannelse. Vores pædagogiske arbejde tager altid udgangspunkt:

 • Hvad er formålet?
 • Hvad er læringen for det enkelte barn og fællesskabet?
 • En klar rollefordeling mellem personalet.

Vores værdigrundlag går også igen i vores fokuspunkter for det pædagogiske arbejde, som er:

 • Trivsel, udvikling og læring for både børn og personale
 • Anerkendende pædagogisk tilgang med respekt for det enkelte barn og med plads til det spontane og eksperimenterende
 • Relationsarbejde - barn/barn og barn/voksen
 • Gode udviklende læringsmiljøer både de fysiske og mentale, inde som ude
 • To dejlige legepladser med gode muligheder for motorisk udfoldelse
 • Fuld forplejning med 90-100% økologisk kost
 • Godt forældresamarbejde og forventninger til vores forældre
 • Hobbittens Anneks i Boserupskoven, hvor de ældste børn kører til hver dag
 • Vi har pædagogstuderende tilknyttet både i vuggestuen og i børnehaven
 • Tæt samarbejde mellem alle afdelinger, så børnenes overgange bliver bløde og i barnets tempo.

Økologisk spisemærke i guld

Børnehuset Hobbitten har fuld forplejning med 90-100% økologisk kost – vi har det økologiske spisemærke i guld samt elite smiley. Vi sætter baren højt pædagogisk og det samme gælder det, vi tilbyder børnene, når de er i Hobbitten.

Stuer og børn

Børnehuset Hobbitten består af tre afdelinger. Vi skelner ikke rigtig mellem vuggestue og børnehave, da vi tildeler stuerne ressourcer efter børnenes alder. I praksis betyder det, at vi laver pædagogik, som passer til de forskellige aldersgrupper/afdelinger.

Stjernestuen, Månestuen og Tryllestuen (De yngste)

Den ene afdeling er for de mindste børn i alderen fra 0-2½ år. Afdelingen består af tre stuer, Stjernestuen, Månestuen og Tryllestuen med hver 14 børn, to pædagoger og en medhjælper. Her er der fokus på omsorg, nærvær og tryghed, samt udviklende læringsmiljøer både på stuerne, i fællesrummet og på legepladsen, som er tilpasset efter børnenes alder og formåen. De pædagogiske aktiviteter kan fx være ture ud af huset, tegne, rytmik eller legeplads. Disse aktiviteter kan både være stuevis og på tværs af stuerne. De ældste børn deltager i en storegruppe 2-3 gange om ugen med aktiviteter, der er målrettet deres alder.

Troldestuen, Elverstuen og Alfestuen (De mellemste børn)

Den anden afdeling er for de mellemste børn i alderen fra 2½-5 år. Afdelingen består af tre stuer, Troldestuen, Elverstuen og Alfestuen. Der er ca. 20-22 børn, to pædagoger og en medhjælper på hver stue. I afdelingen er normeringen tilpasset til, at børnene er 2,5-5 år. I mellemgrupperne er der særligt fokus på at styrke det sociale og fællesskabet. Vi arbejder med ”Fri for mobberi”, og der er fokus på, at børnene er gode kammerater, der kan øve i at bede om hjælp og hjælpe sine kammerater. Sang og bevægelse er en stor del af vores hverdag. Vi tager også på tur, vi deltager i børnehavefodbold og arbejder med børneyoga og mindfuldness. 

Skovfolket (De ældste børn)

Den tredje afdeling er for de ældste børn i alderen fra 5-6 år. Det er Skovfolket, som er Børnehuset Hobbittens ældste børnegruppe, der hver dag kører ud til vores anneks nær Boserup Skov. Vi kører ud til vores eget sted hver dag, hvor børnene får en oplevelse af at være de store, være dem der hører til i annekset og at få mere ansvar og medbestemmelse.

Afdelingen for de ældste børn kører hver dag ca. 6 km med bussen til Boserupskoven. Skovfolket har deres egne lokaler ”Det gamle vandrerhjem”, hvor der er forskellige udviklende læringsmiljøer og plads til fordybelse. Her er en dejlig legeplads med bålhytte og skønne naturomgivelser, som vi ofte benytter os af i vores pædagogiske praksis ved bl.a. at følge årets gang og dyrenes spor.

Bussen kører til annekset kl. 9.00 om morgenen og ankommer til Hobbitten igen kl. 15.35 ca. Som forældre kan man hente sit barn ved bussen eller senere i Hobbitten. Man kan også aflevere og hente sit barn ude i annekset, hvis man har lyst og mulighed for det. Vi vil gerne ser jer derude og vise jer annekset og børnenes hverdag.

Faciliteter

I afdelingen for de mindste børn er der et grupperum til hver stue og et fællesrum, hvor der er forskellige legemiljøer. Afdelingen har sin egen legeplads, hvor en stor del er med ”soft” faldunderlag. Børn under to år sover i krybbe eller barnevogn. Vi har et dejligt udendørs krybberum, samt overdækket plads til barnevogne. Om morgenen bruger vi bl.a. et rum som stillestue med rolige og afslappende aktiviteter for de børn, som ønsker det.

I afdelingen for de mellemste børn er der et grupperum til hver stue og et fællesrum, hvor der er forskelige legemiljøer. Afdelingen har sin egen legeplads med bålhytte, gynger, klatrestativ, legehuse, sandkasse, byggebrædder og boldbane m.m.

Forældresamarbejde

Som selvejende daginstitution har vi et tæt og medinddragende forældresamarbejde, da vores bestyrelse er den arbejdsgivende part, hvor der afholdes minimum fire bestyrelsesmøder om året. Derudover er vi i det daglige arbejde i tæt dialog og samarbejde med forældrene i udviklingen af deres børns trivsel, udvikling og dannelse.

I løbet af året afholder vi forældresamtaler ud fra en fælles dialogprofil, samt fællesspisning, forældrearbejdsdag/aften, forældremøder m.m.

Besøg os

Ønsker I at besøge Børnehuset Hobbitten, men har endnu ikke fået en plads, kan I altid kontakte os for en rundvisning på tlf. 46 31 47 02.

Institutionsleder er Pernille Lucille Grahn.

Vi glæder os til at se jer.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt Det selvejende børnehus Hobbitten

Astersvej 15C
4000 Roskilde

Mandag-torsdag kl. 6.30-17.00

Fredag kl. 6.30-16.00