Børnehuset Frejas Have

Vores vision er at give børnene så meget som muligt med i deres dannelsesrejse. At forme dem som demokratiske samfundsborgere og gøre dem livsduelige.

Hus med stort fællesrum, grupperum, jungle og puderum

Børnehuset Frejas Have er et integreret dagtilbud med en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling. Vi deler børnene ind i aldersintegrerede grupper for at målrette den pædagogiske indsats bedst muligt.

Huset er bygget i 1998.  Det har et meget stort fællesrum, fire grupperum, en jungle, som er et stort puderum samt et egenproduktionskøkken. Ved indgangen er der garderober til alle børnene.

Husets indretning er tænkt som funktionsopdelte grupperum, med eksperimenterende elementer. Vi har hems i to grupperum, en lille dør i børnehøjde mellem de to vuggestuerum, direkte adgang til liggehallen fra det ene vuggestuerum samt udgang til legepladsen via børnehavens toiletrum.

Vi har et godt arbejdsmiljø og er gode til at få det bedste ud af dagen. 

Fra jord til bord og biodiversitet

Uderummet er en fantastisk spændende legeplads med mange læringsmiljøer, en høj, en skov – set i børnehøjde samt et alsidigt udeværksted. Vi har en separat legeplads til vuggestuens mindste børn og nye børn. Ved siden af denne er der en liggehal, hvor de små børn sover til middag.

Vi vægter stor brug af uderummet og har indrettet værksted på legepladsen, hvor børnene kan tilgå kreative materialer og være skabende. Vi har et bålhus og køkkenhaver og høster gerne sammen med børnene, så de ser processen fra jord til bord. Vi er ved at skabe et stykke eng på plænen, for at lære børn om biodiversitet.

Børn er unikke og har krav på deltagelse i et børnefællesskab. Vi skal skabe de bedste betingelser for at det lykkes. Børn er også kompetente og det stiller krav til os, i forhold til at tilgodese det enkelte barns udviklingspotentiale.

Afsæt i børnenes spor og perspektiver

Vores mål med den pædagogiske indsats er at fremme børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Vi arbejder med læringsmiljøer, der tager afsæt i børnenes spor og som hele tiden udvikler sig.  Vi tager afsæt i børneperspektiver og sikre barnet indflydelse på egen hverdag.

Vi arbejder med læreplanstemaer og de nationale mål og er lige nu ved at udvikle på en evalueringskultur. 

Vores vision er at give børnene så meget som muligt med i deres dannelsesrejse. At forme dem som demokratiske samfundsborgere, og gøre dem livsduelige. Det gør vi ved at lytte til børnene, være nærværende, give dem en stemme, være rummelige, kreative og lærerige og sikre en ligeværdig relation i samspil med barnet.   

Det er særlig vigtigt i Frejas Have

  • Bevægelse – vi arbejder med rytmik, yoga, afslapning, kroppen i bevægelse og musik
  • Udeliv – vi bruger uderummet til aktiviteter og pædagogiske projekter
  • Kost, herunder økologimærke – vi får ernæringskorrekt kost og 99% økologi
  • Sukkerpolitik - børnene får frugt på grød i stedet for sukker og vi har sunde anbefalinger til børnefødselsdage
  • Søvn – vi vægter det individuelle søvnbehov

Vi har en vuggestue, som består af to vuggestuegrupper med i alt ca. 28 børn, som er aldersopdelte. Og vi har en børnehave, som består af to børnehavegrupper med i alt 46-50 børn. Børnene er delt op i tre aldersopdelte grupper.

Samarbejdet med forældrene

Vi betragter samarbejdet mellem forældrene og os som vigtigt og nødvendigt for at sikre, at barnet lærer så meget som muligt. Barnets hjemmelæringsmiljø udvikler mest, og derfor skal vi sikre en god dialog og godt samarbejde omkring barnets zone for nærmeste udvikling. Vi vægter gode dialoger i hverdagen og inddragelse af forældrenes perspektiv.

Områdeledelse

Børnehuset Frejas Have er en del af område Roskilde Nordøst. De øvrige dagtilbud i området er børnehusene Gundsømagle, Storkereden, Elverhøj, Egegården, Veddelev og Børnehuset Trylleskoven.

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

Der er altid mulighed for at besøge børnehuset. Ring og aftalt tid med personalet. Vi giver gerne en rundvisning i huset og fortæller lidt mere om os. I har også mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål.

Under Covid-19 skal vi bede om, at I bærer mundbind.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt Børnehuset Frejas Have

Himmelev Sognevej 115
4000 Roskilde

Fra 1. januar 2024 har institutionen følgende åbningstid

Mandag til torsdag 6.40-17.00

Fredag 6.40- 16.20

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.