Børnehuset Knolden

I Børnehuset Knolden arbejder vi ud fra, at der skal være kvalitet i børnenes hverdag hele dagen.

Vi lægger vægt på at følge børnenes spor

Børnehuset Knolden er en aldersintegreret institution, med plads til 26 vuggestuebørn fordelt på 2 stuer og 44 børnehavebørn fordelt på 3 stuer. I vuggestuen er der tilknyttet to pædagoger og en medhjælper på hver stue, og i børnehaven er der en pædagog og en medhjælper på hver stue. Derudover har vi ofte pædagogstuderende i huset.

I Knolden lægger vi vægt på at følge børnenes spor, og vi bestræber os altid på at se tingene ud fra børnenes perspektiv. F.eks. bliver det fysiske læringsmiljø udskiftet løbende, så indretningen og legetøjet er tilpasset børnenes interesser og udviklingsniveau. Vi har stort fokus på læringsmiljøer og på det brede læringsbegreb, dvs. at vi arbejder ud fra, at der skal være kvalitet i børnenes hverdag hele dagen. Dette gør vi blandt andet ved at dele børnene op i mindre grupper, så vi sikrer, at der er ro og en nærværende voksne tilstede, som kan guide og støtte børnene, uanset om det er i garderoben, hvor børnene øver sig i at tage tøj af/på selv eller i leg med andre børn, hvor børn kan have brug for hjælp til at afkode legen eller løse konflikter.

Udeliv

Vi har en stor dejlig legeplads med bålhytte, gynger, sandkasse, legehuse, klatrestativ, cykelbane, mudderkøkken og en masse andre gode legemiljøer. Legepladsen er opdelt i en vuggestuedel og en børnehavedel med tilpassede legemiljøer med mulighed for leg og fordybelse

Ture ud af huset

Både i vuggestuen og børnehaven har hver stue en fast ugentlige turdag. Her tages både på ture i nærmiljøet og på heldagsture til f.eks. København. Vi prioriterer ture ud af huset rigtig højt, da det både styrker det enkelte barn og hele børnegruppen, samtidig med at det frigiver noget plads i resten af børnehuset, der kan bruges til leg og aktiviteter i mindre grupper.

Kost, herunder økologimærke

I Knolden har vi fokus på økologi og bæredygtighed. Vi serverer hjemmelavet, sund og nærende mad lavet med hjertet. Vi arbejder med børnenes madmod ved bl.a.  at være opmærksomme på smagen og anretningen af maden.    

Overgang fra vuggestue til børnehave

Som udgangspunkt flytter vi børnene fra vuggestue til børnehave i små grupper d. 1. maj samt i løbet af efteråret. Dvs. at nogle børn er fyldt 3 år, mens andre ikke er. Vi har altid det enkelte barns trivsel og udvikling for øje i overgangsprocessen. I tiden op til børnehavestart vil de pågældende børn være en storebørnsgruppe, hvor de pædagogiske aktiviteter er tilpasset til at forberede dem på det nye liv som børnehavebarn.

Mariehøns og brumbasser

Børnehuset Knolden består af to vuggestuegrupper: Mariehønestuen og Brumbassestuen med hver 13 børn. Stuerne er aldersintegrerede, hvor vi i mange af vores pædagogiske aktiviteter arbejder på tværs af de to stuer og i alderssvarende mindre grupper.

Samme børn og voksne gennem børnehavelivet

Børnehaven består af 3 aldersopdelte stuer. Stuerne består af børn fra den samme årgang, derfor vil antallet af børn på stuen også være afhængig af den pågældende årgang. Børnene følger som udgangspunkt den samme børnegruppe og så vidt muligt og de samme voksne alle 3 år af deres børnehaveliv. Hver stue har deres eget rum, hvor indretningen, læringsmiljøerne og de pædagogiske aktiviteter er tilpasset den enkelte børnegruppes udvikling og interesser, f.eks. vil den ældste børnehavegruppe have fokus på at blive klar til at møde livet i skolen.   

Indretning efter børnenes udviklingstrin og interesser

I Knolden har vi et stort fokus på de fysiske læringsmiljøer, og vi indretter vores børnehus efter børnenes udviklingstrin og interesser. Det er vigtigt, at de fysiske læringsmiljøer er tydelige for børnene, så de nemt kan komme i gang med at lege. Derfor bliver der også fokus på, at børnene hjælper med at rydde op efter legen. Det er vigtigt, at der er forskellige læringsmiljøer, der giver børnene mulighed for at fordybe sig i legen enten alene eller sammen med vennerne. Derudover er der plads til forskellige typer af leg – f.eks. biler, dukker, at kigge i bøger eller motorisk udfoldelse. Vi tænker hele børnehuset ind i vores fysiske læringsmiljøer, både indendørs og på legepladsen.

Samarbejdet med forældrene

I Knolden prioriterer vi forældresamarbejdet højt. Den bedste forudsætning for et trygt og tillidsbaseret samarbejde er en løbende dialog. Denne dialog kan foregå i hverdagen i afleverings- eller afhentningssituationen samt til mindst en årlig forældresamtale. Ligesom børn er forskellige og kan have forskellige behov, så er forældresamarbejdet også tilpasset de enkelte forældre.

Knolden har et engeret forældrekontaktudvalg (FKU), som bidrager med alle mulige former for frivilligt arbejde, samt fungerer som et talerør til ledelsen for de andre forældre.

Områdeledelse

Børnehuset Knolden er en del af Område Midtøst. Området består desuden af børnehusene Hanen, Ravnen, Klostermarken, Mælkevejen og Præstemarken samt vuggestuen Tummelumsen.   

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

Hvis I kunne have lyst til at komme forbi Knolden til en rundvisning, enten for at mærke efter om det er det rigtige sted for jeres barn, eller fordi I allerede har fået tilbudt en plads, så er I meget velkomne til at ringe for at lave en aftale. Så sørger vi for at sætte tid af til at vise jer vores skønne børnehus.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt Børnehuset Knolden

Ravnsholt 232
4000 Roskilde

Mandag – torsdag 6:30 – 16:50

Fredag 6:30 – 16:40

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.