Vindinge Børnehus

I Vindinge Børnehus vægter vi højt at få skabt en tryg, rummelig og lærerig hverdag, hvor alle børn føler sig set, hørt og forstået.

Med naturområdet Hedeland i vores baghave

Vindinge Børnehus er en aldersintegreret 0-6 års institution med 144 børn fordelt på to huse. Vi ligger i udkanten af Vindinge med Hedeland i vores baghave. 

Da vi er en stor institution, vægter vi højt at få skabt en tryg, rummelig og lærerig hverdag, hvor alle børn føler sig set, hørt og forstået. Vores børn er på samme stue hele deres vuggestuetid og i børnehaven frem til førskolegruppen. Barnet vil følges med en eller flere af deres jævnaldrende fra vuggestue til børnehave, og vi har erfaret, at dette skaber gode forudsætninger for børnenes trivsel og udvikling og ikke mindst i forhold til relations- og forældresamarbejdet.

Vi søger kontinuerligt at højne den pædagogiske faglighed gennem refleksion og nytænkning af vores pædagogiske praksis, hvilket kommer til udtryk ved den måde vi har organiseret os. Vi er gået fra at være funktionsopdelt til stueopdeling, da vi justerer os i forhold til den børnegruppe, vi har, og de behov den udtrykker.

I Vindinge børnehus er vi meget optaget af læringsmiljøer og børneperspektiv, og hvordan vi ved at sætte fokus på det, kan være med til at højne kvaliteten i vores børnehus. Selvom vi fysisk er i to huse, vægter vi samarbejde på tværs af husene og stuerne højt, da vi oplever, at når vi samarbejder og sparrer om ideer, udfordringer og hvad der virker, så højner det kvaliteten for hele huset og for det enkelte barn. Vi arbejder målrettet med gode overgange internt fra vuggestue til børnehave samt eksternt fra børnehave til SFO.

Stuer og børn

Vindinge børnehus er en institution normeret til 44 vuggebørn og 100 børnehavebørn fordelt i to huse. Vores huse rummer 3 vuggestuegrupper og 5 børnehavegrupper og med ca. 30 ansatte fordelt på leder, pædagoger, pædagogmedhjælpere, studerende og vikarer.

Ud over vores dejlige stuer har vi et køkken med en kost eneansvarlig og 3 husassistenter, som producerer mad til alle børn med fokus på en sund og nærende kost primært lavet af økologiske råvarer.

Læringsmiljøer inde og ude, med rum til fordybelse

Vindinge børnehus er en stor institution med 8 stuer og 3 legepladser.

Indenfor i Vindinge børnehus har vi prioriteret, at vores stuer er opdelt i små læringsrum og legezoner, som indbyder til leg, kreativitet, hygge, fysisk udfoldelse, fordybelse og dannelse i mindre eller større grupper. I vuggestuen er der mulighed for, at børnene kan sove inde og ude, alt efter alder og behov. I børnehaven samles de børn, som har brug for en lille lur, på Stjernestuen.

Udenfor er vi så privilegeret, at vi har 3 legepladser. Vuggestuens legeplads er mindre og overskuelig med en lille bakke, rutsjebane, gynger, sandkasse og legehuse. Derudover er der stier, hvor man kan køre rundt på motorcykler og i biler.

Børnehavens legepladser er større og lægger op til fysisk udfoldelse på mange niveauer, med boldbane, legetårn, karrusel, gynger, cykler og motorikbane - men der er også mulighed for fordybelse i mindre grupper i sandkassen, i legehusene eller i udekrea.  

Samarbejdet med forældrene

Dialog og information i dagligdagen

I forbindelse med aflevering og afhentning er det vigtigt, at såvel personale som forældre videregiver vigtige informationer, der kan have betydning for, at barnet får en god dag. På stuernes opslagstavler er der information og dokumentation af fokusområder og aktiviteter.

 Samtaler og dialogmøder

I Vindinge børnehus ses forældrene altid som en ressource i forhold til det konkrete samarbejde om deres barn. Vores mål er at opbygge et åbent og tillidsfuldt forhold mellem forældre og personale, hvor dialogen er central i forhold til at skabe et konstruktivt samarbejde om at skabe gode rammer for børnenes trivsel, udvikling og læring.

Ud over samtaler i forbindelse med opstart og overgange, afholder vi en gang om året trivselssamtaler med afsæt i Rambøll Dialog/sprogtrappen, hvor vi sammen drøfter jeres barns trivsel og udvikling og evt. fælles opmærksomhedspunkter.

Derudover er der altid tid til en ad hoc samtale, hvis enten I som forældre eller vi har nogle bekymringer om jeres barn.

Områdeledelse

Vindinge Børnehus er en del af område Syd, som derudover består af børnehusene Blomstergården, Hyldebo, Lærken, Solstrålen, Stjernen, Svanen og Hjortkær.

Pædagogisk leder i børnehuset er Louise Kristina Madsen, e-mail: louisekm@roskilde.dk

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

I er meget velkomne til at ringe eller skrive for at aftale en rundvisning, så I kan finde ud af, om Vindinge børnehus er noget for jer og jeres barn.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt

Stærkendevej 15
4000 Roskilde

Åbningstider

Åbningstider fra 2024

Mandag - torsdag 06.30-16.45

Fredag 06.30-16.30

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.