Børnehaven Bredgade

Vi er en sangglad børnehave i hjertet af Roskilde by, som er certificeret sangbørnehave, og vi synger med børnene hver dag.

En sangglad børnehave i hjertet af Roskilde

Vi er en sangglad børnehave som ligger lige i hjertet af Roskilde by og også den ældste. Vi er officielt certificeret sangbørnehave og synger med børnene hver dag.

Vores fundament i arbejdet er positivitet, anerkendelse og nærvær, som vi kan opnå, når børn og forældre er helt trygge og har en tillidsfuld relation til os. Anerkendelse for os er at være nysgerrig på børnenes initiativer og respektere børnene som ligesindede individer. Vi skaber sammenhæng mellem gode traditioner og nutidens krav inden for områderne trivsel, udvikling og læring igennem alsidige aktiviteter, hvor børnene bliver inddraget.

Vi er ude hver dag hele året, fordi vi kan lide det, og fordi det er skønt at have plads til at bruge store armbevægelser med sine venner i inspirerende omgivelser. 

Det skal være en god oplevelse at spise sundt og varieret. Derfor får børnene meget forskelligt mad og masser af frugt og grønt - og overvejende økologisk.

Organisering

Vores børnegruppe består af både større og mindre børnehavebørn.  Vi fordeler os i to mindre grupper om formiddagen, som holder samling, spiser frokost og laver pædagogiske aktiviteter. Fordelingen i to grupper giver større mulighed for fordybelse og ro. Derudover giver det bedre forudsætninger for at alle børn får de bedst tænkelige deltagelsesmuligheder i børnefællesskabet.

De ældste børn fra de to grupper, som er kommende skolebørn, er i Storgruppe to gange i ugen, hvor vi bl.a. har fokus på førskoleaktiviteter, personlige- og sociale kompetencer, fællesskab og legerelationer. Vores erfaring er, at de får gode venner i storgruppen, og de lærer meget af hinanden samt leger på tværs af drenge og piger.

Mens der er storgruppe er de mindre børn samlet, hér arbejdes med tryghed, at lære at begå sig i fællesskabet og selvhjulpenhed.

Vi laver ugeplaner, som lægges ud på Aula, så børn og forældre har mulighed for at følge med i, hvad vi skal lave. Vi har altid et tema eller projekt kørende, som vi laver aktiviteter ud fra.

Fælles for hele børnegruppen er, at legen er i centrum.

Nem adgang til inspirerende og alsidige miljøer

Børnehaven Bredgade har plads til 65 børn. Vi holder til på to etager hvor vi har rigtig meget plads og vi har desuden et godt stort udeareal med fodboldbane, en lille skov man kan klatre i, stort klatrestativ, karrusel, hængekøje, bålhus, legehuse, sandkasser og ruchebane.

Børnehaven er omgivet af parker og kulturinstitutioner, og med buslinje foran døren direkte til Boserup Skov, har vi nem adgang til inspirerende alsidige miljøer omkring os. Selve børnehaven er fyldt med charmerende rum, som kan noget forskelligt til gavn for børnene: Tumlesal hvor man kan spille bold og danse, Krea-rum hvor man kan male og konstruere og hyggekroge hvor man kan slappe af og læse. Børnegrupperne har deres eget grupperum som base hvor de kan holde samling og spise frokost.

Forældresamarbejde

Vi tager udgangspunkt i, at forældrene er de bedste eksperter på børnene, og vi vil derfor altid søge dialog med forældrene om, hvordan man arbejder bedst med deres børn. Vi ønsker en ærlig og direkte kommunikation, så ingen skal gætte sig til hvad vi mener og tænker, og vi håber på den måde at få skabt et trygt og tillidsfuldt samarbejde. Alle forældre får tilbudt en årlig samtale og en opstartssamtale omkring deres barn, og vi har jævnlige møder med vores forældrekontaktudvalg.

Områdeledelse

Børnehaven Bredgade ligger i Område Midtvest, som også omfatter børnehusene Peblingevej, Hørgården, Trehøje, Skovmosen, Mælkebøtten, Bullerby og Bella Luna.

Kerneopgaven for hele Område Midtvest er: Trivsel og læring igennem leg - at lære børn at lære.

Områdeleder er Anni Glindorf, annig@roskilde.dk.

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

Vi vil gerne vise jer børnehaven og fortælle hvordan vi arbejder med børnene. Det nemmeste er at skrive til bredgade17@roskilde.dk og aftale en tid.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt Børnehaven Bredgade

Bredgade 17B
4000 Roskilde

Mandag - Torsdag
Kl. 06.30-16.50.

  

    

Fredag                   
Kl. 06.30-16.40.

 

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.