Børnehuset Egegården

Børnehuset Egegården har siden 2017 været DGI-certificeret, og vores pædagogiske profil vægter bevægelse, udeliv, trivsel, fælleskab og sprog/kommunikation meget højt.

Trivsel sundhed og fællesskab

Børnehuset Egegården har siden 2017 været DGI-certificeret, og vores pædagogiske profil vægter bevægelse, udeliv, trivsel, fælleskab og sprog/kommunikation meget højt. Hvert år bliver vi re-certificeret - i 2019 med fokus på bevægelseslege og yoga både inde på stuen og ude på legepladsen, og i 2020 med fokus på sprog i bevægelseslege. 

I Egegården er vores børnesyn, at børn er kompetente, selvstændige, nysgerrige og kundskabssøgende.  Alle børn har brug for omsorg, udfordringer, forventninger og tillid fra voksne. Vi ser børn som aktive medskabere af deres egen læring og udvikling, i rammer som de voksne har ansvaret for at skabe. Vi mener børnenes bidrag er essentielle og utrolig vigtige i det pædagogiske arbejde. Ydermere er det vigtigt for os, at alle børn føler sig set, hørt og forstået, og har oplevelsen af, at de har en demokratisk stemme.

Det er særlig vigtigt for os

  • Bevægelse, DGI certificeret
  • Udeliv
  • Sundhed og kost, herunder Det Økologiske Spisemærke
  • Fællesskab

Hulen i haven for de store

I den ene ende af stueetagen ligger vores vuggestue med 14 vuggestuebørn. På førstesalen ligger børnehaven som har 35 børn fordelt på to grupperum.

I vores have (legepladsen) har vi et ekstra grupperum, som vi kalder ”Hulen”. Dette rum bruger vi bl.a. til storegruppen, hvor der f.eks. bliver arbejdet om at være de ældste i børnehaven samt snakket om, hvordan det er, når de skal videre i skole.

Stor gammel have, fyldt med træer og buske

Børnehuset Egegården ligger i den gamle del af Himmelev. Egegården er fra 1879 og har oprindeligt været en bondegård. Vores hus bærer stadigvæk præg af den gamle hyggelige stil. Huset er delt i mange rum, som har flere forskellige funktioner.

Vi er så heldige, at vores legeplads er en stor gammel have, der er fyldt med træer og buske. Vores kendetegn i haven er vores kæmpestore rødbøg, som er over 100 år gammel. Derudover har vi ”nøddeskoven”, som er vores hasselnøddetræer, som danner læ og skygge ud mod Himmelev Bygade. Vi har en urtehave, frugtbuske, krukker med blomster, græsplæne, gynger, rutsjebaner, cykelsti og flere legehuse.

Haven bliver brugt året rundt til både leg og bevægelse, aktiviteter og flere fælles arrangementer med forældre og søskende. Vi får besøg af andre daginstitutioner fra vores område, samt besøg fra plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård.

Vores hus ligger tæt på store grønne områder – fodboldbaner, Børnehøjen og grusgraven. Vi har skov og strand tæt på, som vi medinddrager i vores pædagogiske aktiviteter til stor glæde for børnene. Vores have bliver brugt året rundt og fra marts til oktober har vi udesæson. Vi oplever at børnene trives godt med højt til loftet og at tilbringe det meste af dagen på legepladsen, da der er en masse fantastiske kroge, hvor børnene i mindre eller større grupper fordyber sig i fantasilege eller voksenstyrede lege og aktiviteter. Udesæson betyder, at vi gerne er ude hele dagen fra kl. 8.00 til frokost eller til lukketid. Udesæsonen er både for vuggestuen og børnehaven, hvilket kræver en garderobe med et stort alsidigt udvalg af tøj til alt slags vejr.

Samarbejdet med forældrene

Vi er omhyggelige med at skabe en åben og tillidsfuld dialog med forældrene, både ved indkøring og ved aflevering og afhentning. Der er ikke altid tid til de lange snakke, men vi har altid tid til en kort dialog. Hvis der er behov for mere, så arrangerer vi et møde, hvor vi kan gå i en dybere samtale omkring barnet. Vi ved, at forældrene er dem, der kender deres barn bedst og derfor har vi tillid til, at forældrene kommer til os, hvis der er behov for en dialog om barnet. Et meningsfuldt samarbejde bygger på tillid og gensidig respekt, hvor barnet altid er i centrum. Forældre og pædagoger samarbejder om at skabe læring, udvikling, dannelse og trivsel i alle børnenes livsarenaer.

Områdeledelse

Børnehuset Egegården er en del af Område Nordøst. Området består desuden af børnehusene Gundsømagle, Elverhøj, Veddelev, Frejas Have, Storkereden og Børnehuset Trylleskoven.

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

I er velkomne til at komme på besøg. Ring til os, så finder vi ud af et tidspunkt sammen.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt Børnehuset Egegården

Himmelev Bygade 22A
4000 Roskilde

Dagligt kl. 6:45-17:00

Torsdag dog kl. 6:45-17:15

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.