Børnehuset Hanen vægter fællesskabet højt

Børnehuset Hanen et hyggeligt dagtilbud. Vi har plads til 26 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. I Hanen vægter vi fællesskabet højt. Personalet hjælper hinanden på tværs, så vi kan bruge alle medarbejdernes kompetencer på forskellig vis. Vi samarbejder for at skabe de bedste rammer for børnene i dagligdagen.

Alle børn og voksne kender hinanden og må gerne færdes og lege på tværs af huset. Det er med til, at der skabes muligheder for at danne venskaber og legerelationer med børn fra andre grupper end ens egen.

Larver, ulve, bævere – og dem på fem

Hanen er delt op i 2 vuggestuegrupper. Larverne som er for de små fra 0-2 år. Sommerfuglene for de 2-3 årige. Dette har vi gjort for at skabe mere ro til de små og større og mere alderssvarende udfordringer til de 2-3 årige. Vuggestuen samarbejder meget på tværs, og de opdeler børnene i 3 grupper under aktiviteter om formiddagen.

I børnehaven er børnene aldersopdelt. Vi har Ulvene og Bæverne med de 3-4 årige. Ulvene og Bæverne holder til på vores to børnehavestuer, men vi arbejder som en gruppe. Formålet med at arbejde som en gruppe er, at flere børn skal få øje på hinanden, styrke legen og fællesskabet, samt at udnytte personalets kompetencer bedst muligt. 

Stuen med de 5 årige befinder sig i den anden ende af huset og har to rum. Børnene arbejder med projekter, bogstaver og tal og tager på længere ture og andet i forhold til at blive klar til at begynde i skole.

Fordybelse i legen - alene og sammen

Der er vigtigt for os, at Hanen fremstår tydelig og pæn. Så alle føler sig velkomne. Vi indretter børnenes fysiske læringsrum efter børnenes alder og interesser. Det er vigtigt, at læringsmiljøerne fremstår tydelige og visuelle, så børnene kan gå i gang med deres lege.

Børnene er med til at rydde op og gøre klar til de næste børn, der skal lege.  Børnene skal i dagligdagen have mulighed for at fordybe sig i deres lege, både alene, men også med deres venner og i andre små grupper.

Vi spiser i mindre grupper

Midt i børnehuset har vi et stort fællesrum, hvor vi mødes og synger, leger, spiser og meget mere.

I fællesrummet ligger også et åbent køkken, hvor børnene dagligt er i kontakt med Pernille, vores kostfaglige kollega, der laver en masse fantastisk økologisk mad. I Hanen har vi det økologiske spisemærke i guld.

Ved måltiderne spiser vi i mindre grupper. Vi vægter, at børnene er inddraget i rutinerne omkring måltiderne. Børnene kan altid komme med ønsker og input til maden i Hanen, det er vigtigt for børnenes læring at indgå i et demokratisk fællesskab, med alt hvad det indebærer.

For os et er vigtigt, at børnene får sund og nærende mad. Børnene bliver udfordret på deres "madmod", og særligt de ældste børn nyder at kunne ønske måltider.

Legeplads med troldeskov og mudderkøkken

Vi har en masse kvadratmeter fyldt med sandkasser, legehuse, trampoliner, boldbane og troldeskov. Der er også bakker og blomster, og et mudderkøkken.

Der er både en stor legeplads til børnehavebørnene og en mindre legeplads til vuggestuens børn. På begge legepladser er der plads til og mulighed for lege, som børnene kan fordybe sig i.

Vuggestuen har en legeplads for sig selv. Her er mulighed for at gemme sig i skoven og gå på opdagelse, lege med sand, gynge, klatre og mange andre ting. Vi vælger at være så meget ude som vi kan for alle børnene.

Forældresamarbejde

Det er vigtigt for os, at børn og forældre føler sig velkomne i Hanen. Vi bruger den nødvendige tid på opstart, så både børn og forældre er klar til start. Vi prioriterer at holde samtaler, når der er behov for det.

Vores erfaring er, at det fungerer bedst for alle parter med dialog om barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Vores Forældrekontaktudvalg er engageret og har mulighed for at byde ind med emner, som de gerne vil have større kendskab til.

Områdeledelse

Børnehuset Hanen er en del af Område Midtøst.

Område Midtøst består af Børnehuset Ravnen, Børnehuset Hanen, Børnehuset Klostermarken, Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset Præstemarken, Børnehuset Knolden og vuggestuen Tummelumsen.

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

Hvis du/I har lyst til en rundvisning i vores dejlige børnehus - enten for at finde ud af om det er det rigtige sted for jer, eller fordi i allerede har fået tilbudt plads - så er I meget velkomne til at ringe til pædagogisk leder Maiken T. Hansen på telefon 46 31 47 87 for at aftale en guidet rundvisning. Vi anbefaler altid, at I kommer ud og hilser på.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt Børnehuset Hanen

Ravnsholt 235
4000 Roskilde

Mandag – torsdag 6:30 – 16:45

Fredag 6:30 – 16:30

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.