Børnehuset Nordstjernen

I Børnehuset Nordstjernen lægger vi vægt på at skabe et trygt miljø, med omsorg og respekt for det enkelte barn og børnefællesskaberne.

Medbestemmelse, selvhjulpenhed, trivsel og læring

I børnehuset Nordstjernen har vi en anerkendende pædagogisk tilgang. Vi er nysgerrige på barnets intention og understøtter barnets handlinger positivt. Vi lægger vægt på at skabe et trygt miljø med omsorg og respekt for det enkelte barn og børnefællesskaberne. Betydningen af at være en positiv del af fællesskabet på den måde barnet formår, er særligt et af vores fokusområder. Der er plads til at være forskellig og have forskellige behov. Rummelighed og differentieret pædagogik er en del af vores hverdag.

Vores pædagogiske arbejde sigter imod en genkendelig dagligdag, hvor der er plads til leg og læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, samt i børnegruppens udviklingstrin og behov, for derigennem at støtte børnene i deres sociale samvær, læringsmuligheder såvel som i de pædagogiske aktiviteter. Medbestemmelse, selvhjulpenhed, trivsel, læring og udvikling er nogle af vores kerneværdier.

Vuggestuegruppe, to børnehavegrupper og en basisgruppe

Børnehuset Nordstjernen er en integreret institution, der vrimler med søde børn i alderen 0-6 år. Vi er normeret til ca. 70 børn. Vi har 1 vuggestuegruppe med 13-15 børn i alderen 0-3 år, 2 børnehavegrupper med ca. 20- 25 børn i alderen 3-6 år og en basis gruppe med 6 børn.

Basisgruppen

Børnene i basisgruppen er karakteriseret ved at have vidtgående handicaps. Basisgruppen arbejder særligt med fast struktur og forudsigelighed, og niveauet tilpasser vi løbende det enkelte barn. Vi arbejder ligeledes ud fra, at alle børn skal have mulighed for at indgå i relevante og givende fællesskaber med andre børn i Nordstjernen – altid med tæt støtte af en primær voksen.

En vidunderlig stor legeplads med plads til fysisk udfoldelse

Vi bruger alle de gode rum, vi har, både indenfor og i særdeleshed også udenfor. Vi har en vidunderlig stor legeplads med mulighed for masser af fysisk udfoldelse. Det betyder, at vi bliver dejligt beskidte, når vi bruger vores sanser, og vi leger gerne med vand og mudder. Vi er ofte på ture i nærmiljøet. Vi cykler til fjorden i vores el-ladcykler eller går ture til åen og til legepladser i nærmiljøet. Vi har Pusterummet bag ved Nordstjernen, som er et ekstra hus, hvor der er mulighed for at lave rytmik, kreative ting eller være i mindre legegrupper.

Samarbejdet med forældrene

Forældresamarbejde er en vigtig del af vores arbejde. Den daglige kontakt har stor betydning for barnets trivsel i hverdagen. Det er vores mål at skabe en så gensidig og åben dialog som mulig.

ForældreKontaktUdvalget (FKU) mødes ca. 4 gange om året og består af forældre, personale og den pædagogiske leder. Der vælges to forældrerepræsentanter fra FKU til Områdebestyrelsen, som også har møder 4 gange om året.

Områdeledelse

Børnehuset Nordstjernen er en del af Område Nord. Område Nord består af 5 daginstitutioner: Arken, Tusindfryd, Firkløveren, Skovly og Nordstjernen. 

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

Vil du gerne besøge os, så skal du ringe i forvejen til pædagogisk leder Karina Kejlstrup. Grundet coronasituationen viser jeg for tiden primært rundt udenfor, og det er individuelle besøg.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt Børnehuset Nordstjernen

Tranevej 7
4040 Jyllinge

Åbningstider 2023

Mandag - torsdag: 6:30 - 17:00
Fredag: 6:30 - 16:00

Åbningstider pr. 1/1 2024

Mandag: 6.30-16.45

Tirsdag: 6.30-16.45

Onsdag: 6.30-17.00

Torsdag: 6.30-17.00

Fredag: 6.30-16.00

Roskilde Kommunes daginstitutioner, dagpleje, klubber, fritidshjem og SFOer holder lukket på alle helligdage samt på følgende dage:

  • Onsdag før Skærtorsdag 
  • 1. maj 
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 
  • Grundlovsdag  
  • 24. – 31. december.

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.