Børnehuset Lærken

I Børnehuset Lærken har vi sang og fællesskab i centrum

Sang er en integreret del af dagligdagen

I Børnehuset Lærken har vi sang og fællesskab i centrum. I 2018 blev vi en del af Projekt Sangglad i samarbejde med Sangens Hus. 16. august 2019 blev vi sangcertificeret og er nu en ’Sangglad Institution’, som den tredje daginstitution i Roskilde Kommune. Det betyder, at sang er en integreret del af vores dagligdag. Vi holder jævnligt samling hvor vi synger, vi har en viden om hvad sang kan med børn, og vi holder hver fredag fælles samling for hele huset, hvor det i høj grad er børnene der er med til at bestemme formen.

I Børnehuset Lærken samarbejder vi på tværs af stuerne omkring diverse projekter og traditioner og fungerer som en fælles enhed. Vi har en stor og vigtig opgave i at give børnene mulighed for at indgå i fællesskaber, så børnenes kompetencer styrkes. Det er i fællesskabet med andre mennesker, at børn har mulighed for at lære de sociale spilleregler, der både gælder mellem børn/børn og børn/voksne i hverdagen.

Vi arbejder med at skabe gode læringsmiljøer for at børnene har mulighed for at udvikle sig og lære både individuelt og sammen med andre, har mulighed for at lege og udvikle kompetencer og for at understøtte børnenes nysgerrighed.

Rytme, tempo, unoder og trommer

Vi er et dejligt børnehus med plads til 22 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn fordelt på fire stuer: to vuggestuer og to børnehavestuer.

I vuggestuen er der Rytmestuen med 13 børn og 3 voksne, og Tempostuen med 9 børn og 2 voksne. I børnehaven har vi en lige fordeling af børn på Trommestuen og Unodestuen med hver 3 voksne på hver stue. Barnet rykker som udgangspunkt fra vuggestue til børnehave når de bliver 2,10 år.

Naturskønt kuperet terræn med egen skov

Lærken ligger i naturskønne omgivelser i Snoldelev i et kuperet terræn med bakker, egen skov, bålplads og med fokus på gode læringsmiljøer både ude og inde.

Til hver stue hører en legeplads, så børnene kan deles stuevis. Alle legepladser byder på noget forskelligt.

Indenfor byder lokalerne i børnehaven på to lige store stuer, med hver to mindre rum, som bruges til at skabe lidt mindre legemiljøer. I vuggestuen er den ene stue lidt større end den anden, men begge stuer har et mindre rum, som bruges til mere motorisk udfoldelse.

 

Samarbejdet med forældrene

I Lærken prioriterer vi forældresamarbejdet højt og er altid lydhøre over for jeres syn på vores praksis. Vi forsøger altid at finde de bedste løsninger for indkøring, som tilpasses det enkelte barn.

Vi afholder jævnligt trivselssamtaler, ved indkøring og én gang årligt efterfølgende, hvor der arbejdes med redskaber som dialogprofiler og sprogtrappe til at skabe et billede af barnets trivsel i Lærken.

Vi har én gang årligt valg til Forældrekontaktudvalget (FKU), som afholder møder 4 gange årligt.

Områdeledelse

Børnehuset Lærken er en del af område Syd, som derudover består af børnehusene Blomstergården, Hjortkær, Hyldebo, Solstrålen, Stjernen, Svanen og Vindinge.

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

I Corona tiden tager vi ikke imod rundvisninger, med mindre dit barn er tilbudt plads i Lærken. Denne procedure forventes at ændre sig, så snart dette er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt

Sandhøjsvej 4, Snoldelev
4621 Gadstrup

Åbningstider

Mandag - Torsdag

06:30 - 16:52

Fredag

06:30 - 16:30

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.

Praktikpladsbeskrivelse