Dagplejen

Dagplejen er en hverdag i et roligt miljø i et godkendt privat hjem, som dit barn deler med dagplejeren og højst to-tre andre børn.

En hverdag for dit barn i et lille, roligt og trygt miljø

Når du vælger Roskilde Kommunale Dagpleje, bliver dit barn tilbudt en hverdag i et lille, roligt og trygt miljø, hvor der skabes relationer mellem 3-4 børn og deres dagplejer. En hverdag, hvor der er tid til dit barn.

Dit barn bliver passet i et godkendt privat hjem, hvor det er den samme voksne, der tager imod dit barn om morgenen og siger på gensyn om eftermiddagen. En voksen der ved præcist, hvordan dit barns dag er forløbet.

Alle dagplejere er som udgangspunkt normeret til at passe 4 børn. For at give mest mulig omsorg og støtte til de mindste børn, bliver der aldrig passet mere end 2 børn under 15 måneder i det enkelte dagplejehjem.

I denne lille film herunder kan du få et indtryk af hverdagen i Dagplejen i Roskilde Kommune.

Dagplejen

At lære er at lege – at lege er at lære

I Dagplejen støttes dit barn i troen på og glæden ved sig selv, samt i dets lyst til at udforske verden. At lære er at lege - at lege er at lære. Barnet lærer en masse gennem legen og kontakten med andre børn og voksne i Dagplejens heldagslegestuer.

Dagplejerne er opdelt i 11 legestuegrupper med 4-5 dagplejere i hver. I Dagplejens legestuer arbejder vi med forudsigelighed, traditioner og læringsmiljøer, hvor alle børn, også børn med særlige behov, inkluderes. Vi har fokus på, at

  • tryghed, nærvær og glæde giver barnet lyst til at lære og udvikle sig, 
  • alle følelser kan udtrykkes, og barnet bliver anerkendt for den person det er,
  • det enkelte barns selvhjulpenhed er i fokus og selvværdet styrkes,
  • dagplejerne har ansvaret for at se det enkelte barn og for den fælles læring,
  • voksne og børn har mulighed for at deltage i større fællesskaber, og relationer får plads til at gro,
  • der er plads til nysgerrige børn, som udforsker verden, og mulighed for fordybelse.

Grundlaget for arbejdet med børnene er den styrkede pædagogiske læreplan, som vi er i gang med at indføre.

Samarbejdet med forældrene

Dagplejen har en forældrebestyrelse, som bl.a. inddrages i arbejdet med den pædagogiske læreplan og godkender den.

 

Hvem er vi i Roskilde Kommunes Dagpleje?

Personalegruppen i Dagplejen består pr. 1. juli 2022 af 50 dagplejere, 7 gæstedagplejere, 6 dagplejepædagoger, 1 administrativ medarbejder og leder af dagplejen Anders Harlfeldt.

Bliv dagplejer

Dagplejen ønsker altid uopfordrede ansøgninger, også selvom der ikke er slået stillinger op i dit område, så tøv ikke med at sende en ansøgning til os. De uopfordrede ansøgninger sendes til dagplejens postkasse dagplejen@roskilde.dk, så vil ansøgningerne blive behandlet og der vil altid blive taget kontakt til ansøgeren.

Kontakt Dagplejen i Roskilde Kommune

Gormsvej 7
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.

Dagplejen har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.