Børnehuset Troldhøj

Børnehuset Troldhøj er en idrætsinstitution, og vi adskiller os fra en almindelig institution ved, at man hos os må hoppe i sofaen, sidde/stå i vindueskarmen og løbe indenfor.

 Troldhøjs menneskesyn, læringssyn og legesyn

Menneskesyn

 • Et menneskesyn mener vi inkluderer alle, både personale, børn og forældre.
 • Vi lægger stor vægt på vores ansvar som rollemodeller. Børnene skal opleve, at alle der kommer i huset bliver behandlet med respekt, anerkendelse og ligeværd. Altså at alle bliver set, hørt og forstået.
 • Vi mener, at alle mennesker er lige meget værd som mennesker, men vi er ikke lige stillet. Vi mener, at et menneske kan have forkerte handlinger eksempel: hvis en person begår en forbrydelse, er handlingen forkert, men mennesket bag forbrydelsen er stadig lige meget værd som menneske.

“Hos os er der ingen mennesker der skaber sig, de udtrykker bare deres følelser”

Læringssyn

 • Vi mener, at alle kan lære i alle situationer, læring foregår både bevidst og ubevidst.
 • Vi lærer alle på forskellige måder, tempo, forskellige tidspunkter af døgnet, og vi må have respekt for, at vi alle er eksperter på vores eget liv. Vi har forskellige forudsætninger for at lære, nogle skal have lidt hjælp, andre lærer i ryk, andre igen lærer meget hurtigt og har nemt ved at lære.
 • Læringsstile er forskellige, nogle har ikke brug for så mange ord, andre igen har brug for at føle og mærke tingene selv. Eksempel: for nogle er det nok at læse om, at is er koldt, for andre skal de mærke det selv.

Vi mener, at læring går begge veje, børnene lærer af os, men vi lærer også af børnene.

Legesyn

I Troldhøj mener vi, at det giver mening at have et legesyn – fordi:

 • Alle mennesker leger hver eneste dag, hele livet. 
 • Vi har lyst & Vi kan ikke lade være.
 • Det er en måde at bearbejde / forstå virkeligheden på.
 • Leg er intuitiv & Leg giver mening
 • Det skaber kreativitet og innovation

Sund mad og økologi

Børnehuset Troldhøj lægger vægt på sund kost og ser måltidet som en pædagogisk aktivitet. I Børnehuset Troldhøj får børnene 5 måltider om dagen.

 • Morgenmad (kl. 06:00-07:00)
 • Formiddagsmad
 • Frokost
 • Eftermiddagsmad
 • Sen eftermiddagsmad (kl. 16:30)

Vi har ansat en kostfaglig køkkenpersonale i begge huse. Vi har det økologiske spisemærke i sølv (60-90% økologi).

To huse med hver deres afdeling

Børnehaven er normeret til 66 børn, og vuggestuen er normeret til 32 børn. Institutionen består af 2 huse, hvor vuggestuen og børnehaven har deres egen afdeling.

I vuggestuen er der tre stuer. Rollingestuen og Spillopstuen for de yngste. Krudtuglerne for de 2-årige.

Børnehaven er opdelt i 3 stuen. Rød, grøn og blå stue. Vi har i børnehaven valgt ikke at have aldersopdelte stuer, men har opdelt børnene, så de går der, hvor de motorisk og socialt passer sammen. På den måde kan vi bedre tilgodese det enkelte barns behov.

Certificeret idrætsinstitution med idræt, leg og bevægelse højsædet

Troldhøj er en integreret idrætsinstitution, hvor idræt, leg og bevægelse er i højsædet. Hos os er der rig mulighed for at udfolde sig fysisk.

Der tænkes bevægelse ind i hele dagligdagen. Der hvor vi adskiller os fra en almindelig institution er, at man hos os må hoppe i sofaen, sidde/stå i vindueskarmen og løbe indenfor. Lige så snart børnene kan, kravler de selv op og sætter sig på taburetter - uden ryglæn. Vores borde er ophængte, og legetøjet er nedprioriteret. På den måde bliver der en masse gulvplads, så vi rigtig har mulighed for at give plads til sang og bevægelse. I Troldhøj har vi nemlig fokus på bevægelse en stor del af dagen.

Vi har klatrevæg i både vuggestuen og i børnehaven. Vi har en stue, hvor er der rig mulighed for de store fysiske udfoldelser. Her er ribbe, klatrevægge, tove til at svinge sig i, puder og madrasser. Vi har også en motorikskinne hvor vi ophænger boksebold, tove, klatrenet osv i. Hos os må man spille hockey, stikbold og fodbold indenfor.

Vores legepladser er indrettet, så der er mulighed for at få alle sanserne stimuleret med klatretårne, gynger, rutsjebaner osv.

Samarbejdet med forældrene

Dialogen om det enkelte barns trivsel, udvikling og læring er vigtig i samarbejdet mellem forældre og dagtilbud. Derfor inviteres forældre til en samtale hvert år, hvor barnets aktuelle trivsel, udvikling og læring er i fokus. Formålet med samtalen er, at forældre og dagtilbud sammen finder ud af, hvordan de bedst kan samarbejde om barnets videre udvikling.

Forældrekontaktudvalget (FKU) i Børnehuset Troldhøj består af 8 forældrerepræsentanter, 2 af disse medlemmer sidder i områdebestyrelsen for Vest. I FKU sidder ud over den pædagogiske leder og afdelingslederen også 2 medarbejderrepræsentanter. Vi afholder ca. 4 møder om året.

Områdeledelse

Børnehuset Troldhøj er en del af Område Vest, som desuden omfatter børnehusene Sankt Hans Gade, Smedegade, Wiemosen, Hyrdehøj, Kongehøjen og Skrænten samt Solgårdens Vuggestue.

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

I er altid velkomne til at ringe og lave en aftale med os. I må også gerne kigge forbi og lege på vores legeplads i weekender.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt Børnehuset Troldhøj

Lyngbakken 3 & 7, Svogerslev
4000 Roskilde

Besøg os

Man er altid velkommen til at kontakte os, hvis man ønsker en rundvisning eller yderlige informationer og institutionen.

 

Børnehavens telefon 46 31 49 20

Vuggestuens telefon 46 31 67 82

 

Åbningstiderne pr. 1/1 2024 er som følger:

Mandag- Torsdag 6:00-18:00

Fredag 06:00-17:00

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.