Børnehuset Hyldekær

I Børnehuset Hyldekær er det vigtigt for os, at forældrene bliver medspillere i deres børns hverdag.

Nærvær, anerkendelse og omsorg

Vores grundværdi er, at barnet er i centrum. Det er vores kerneopgave i alt det pædagogiske arbejde, som vi tilrettelægger. Nøgleord som nærvær, anerkendelse og omsorg er det, vi arbejder ud fra. Vi vægter et højt socialt fællesskab, hvor forståelse og indlevelsesevne i forhold til hinanden er vigtig. Vores børnehus er en institution med en god og rar atmosfære, hvor børn, forældre og personalets trivsel er i fokus.

Når jeres barn starter i Børnehuset Hyldekær skal det gerne være en god oplevelse. Derfor er det vigtigt, at der fra start er en god dialog mellem forældre og personale. Vi har fokus på indkøringen, da børn reagerer forskelligt ved skift i deres dagligdag, så det er en god idé at afsætte god tid til indkøringen. I indkøringsperioden bliver der knyttet en primær person til jer og jeres barn, her fortælles der om de små vaner og behov, jeres barn har.

I det daglige vægter vi de gode snakke med forældrene. Det er vigtigt for os, at forældrene bliver medspillere i deres børns hverdag.

Stuer og børn

Børnehuset Hyldekær er et børnehus med 86 børn fordelt mellem fem stuer, tre vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Børnene er aldersblandede på stuerne, det vil sige i vuggestuen 0-3 år og i børnehaven 3-6 år.

Tæt på skov, marker og enge

Børnehuset Hyldekær ligger i skønne landlige omgivelser tæt på skov, marker og enge med mulighed for helt fantastiske udeoplevelser i nærmiljøet. Vi har også en dejlig stor legeplads med rig mulighed for aktiviteter af forskellig karakter, bålhytter, legestativer, sandkasse og en masse grønne arealer og forskellige læringsmiljøer. Vi benytter også vores nærmiljø rigtig meget.

 

Samarbejdet med forældrene

Forældrene spiller en vigtig rolle i Børnehuset Hyldekær, både formelt og uformelt.

Forældrekontaktudvalget og områdebestyrelsen fungerer som den formelle del, som skaber sammenhæng mellem institutionen og de øvrige forældre. Via bestyrelsen drøftes bl.a., hvordan vi bedst muligt skaber viden om og interesse for det liv, børnene har i institutionen.

Områdeledelse

Børnehuset Hyldekær er en kommunal daginstitution i Roskilde kommunes Nordøst område, som derudover består af Børnehuset Elverhøj, Veddelev Børnehus, Børnehuset Egegården, Børnehuset Freja, Børnehuset Storkereden, Børnehuset Trylleskoven og Børnehaven Brumbassen.

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller ønsker at besøge os.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt Børnehuset Hyldekær

Piledyssen 50
4000 Roskilde

Mandag

kl. 6.30 - 17.00

Tirsdag - Fredag

kl. 6.30 - 16.45

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.

Tidligere Pædagogiske tilsyn og læreplaner

Børnehuset Hyldekær har tidligere været en del af Gundsømagle Børnehuset.

Se pædagogisk tilsyn og læreplan for Gundsømagle Børnehuset.