Vuggestuen Tummelumsen

I Vuggestuen Tummelumsen prioriterer vi nærvær og omsorg højt.

Vi guider børnene i at blive så selvhjulpne som muligt

For de fleste af vores børn er det første gang, at de skal opleve en hverdag uden deres forældre. Derfor er derfor vigtigt, at vi tilgodeser det enkelte barns basale behov højt (mad, søvn osv.)

Vi er i dagligdagen opmærksomme på at tilgodese børnenes behov og zone for nærmeste udvikling. Personalet guider og inspirerer børnene til at møde nye udfordringer. Vi guider børnene i at blive så selvhjulpne som muligt for at skabe selvværd og dermed opnå større lyst til læring.

I Tummelumsen har vi fokus på børneperspektivet. Vi arbejder på at følge børnenes spor og sætte ord på deres handlinger og derved skabe nye læringsmuligheder. Vi har fokus på, hvordan vi får understøttet børnenes perspektiver i hverdagen og på den måde styrket deres nysgerrighed for læring og sociale færdigheder.

Madmod, madglæde og fællesskab

I Tummelumsen ønsker vi, at mad og pædagogik følges ad, så både børn og voksne oplever en sammenhæng. Vores vision er at fremme værdierne madmod, madglæde og fællesskab. Det er vores overbevisning, at det er vejen frem til vores mål om at tilbyde vores børn sund børnemad og gode måltider. Lige nu arbejder vi hen imod en fælles retning, der kan styrke vores børns madmod, madglæde og fællesskab. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi gør tingene på samme måde, men at vi går i samme retning.

3 stuer og 33 børn

Vuggestuen Tummelumsen er en lille vuggestue med plads til 33 børn i alderen ½-3 år. Der er syv pædagogiske medarbejdere, en køkkendame og pædagogisk leder ansat. I vuggestuen er børnene fordelt på tre stuer - to stuer, hvor børnene er fra ca. ½-2 år og en stue med de ældste børn.

Denne struktur har vi valgt for at kunne give børnene et så udviklende læringsmiljø som muligt, bl.a. ved at kunne indgå i fællesskaber og danne venskaber med jævnaldrende børn.

Egen æblehave og gåafstand til natur og bibliotek

Vi har et hyggeligt lille hus med et dejligt alrum, som er hjertet i huset. Der er åbent køkken, så børnene har mulighed for at følge med i madlavningen. Udendørs har vi en stor dejlig legeplads, som er delt op i to områder. Derudover har vi vores egen æblehave.

Vuggestuen Tummelumsen ligger fysisk i et område, hvor vi i gåafstand kan nå både natur og bibliotek med gode muligheder for at blive udfordret motorisk, samt indkøbsmuligheder, så børnene kan være med til at handle til pædagogiske aktiviteter.

Forældresamarbejde

I Vuggestuen lægger vi et stort arbejde i at skabe den bedste start for både børn og forældre, så man som forælder føler sig tryg ved at skulle aflevere sit barn.

Vi inddrager derfor forældrene og deres erfaringer i vores arbejde samt bidrager med vores egne erfaringer og tilgang til børnene, så vi i fællesskab kan fremme barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Vi har i vuggestuen et lokalt forældrekontaktrådsudvalg, der mødes 4 gange årligt med fast dagsorden, som kommer rundt om nyt fra vuggestuen og med mulighed for, at forældrene kan stille spørgsmål om vuggestuens hverdag og pædagogik.

Områdeledelse

I Roskilde Kommune har vi områdeledelse, og Vuggestuen Tummelumsen er en del af Område Midtøst. Områdets værdier er nysgerrighed, faglighed og fællesskab. Vores kerneopgave har vi defineret som ”Børns trivsel og læring i centrum” og vores vision lyder: ”I Område Midtøst vil vi arbejde med høj kvalitet, og et særligt fokus på leg og læring, for at skabe robuste og demokratiske børn.

Læs mere om områdeledelse.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt Vuggestuen Tummelumsen

Ravnsholt 234
4000 Roskilde

Vi vil altid gerne vise vores vuggestue frem for interesserede, men ring og lav en aftale, så vi har tid til en rundvisning og snak, når I kommer.

 

Mandag - Torsdag
06:30 - 16:50

          

Fredag
06:30 - 16:40

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.