Præstemarkens børnehave

I Præstemarkens Børnehave har vi en tilgang til alle børn som kompetente og selvstændige individer. Det ses i hele den måde, som vores hverdag er organiseret på. Læs mere om os og vores tilgang.

Vi tager udgangspunkt i børnenes initiativer og opfordrer til fantasi og leg

Huset og legepladsen i Præstemarkens Børnehave er indrettet på en måde, som tager udgangspunkt i børnenes initiativer og opfordrer til fantasi og leg. Ydermere har vi indrettet forskellige læringsmiljøer, som tager afsæt i børnenes perspektiver, og som både indbyder til den vilde leg med motorisk udfoldelse, men også områder der værner om de børn, der har brug for ro. Dette kunne være ved vores afskærmede område med dyr og planter, læringsmiljøet med biler eller ved et af de borde vi har med puslespil, tegnegrej og perler. Vi vægter, at der er en voksen tilstede i de enkelte læringsmiljøer, som kan deltage/guide børnene efter behov.

Vi arbejder løbende på udvikling af vores læringsmiljø ude og anvender naturen, så vi får arbejdet med alle læreplanstemaerne. Vi giver børnene mulighed for at eksperimentere med forskellige naturfænomener som ild/bål, jord, vand og luft. Ligesom vi indsamler forskellige naturmaterialer og tager med ind og bruger i læringsmiljøer og til kreative processer. Vi læser bøger og synger om natur, dyr og naturfænomener.

Vores børnegruppe er præget af, at vi har haft en del søskende gennem årene. Dette giver et godt kendskab til de enkelte familier, og vores forældrekontaktrådsudvalg beskriver os som et hus, der er ”imødekommende og åben for en god snak om vores pædagogik og åben for nye ideer”.

Lille børnehave med stor legeplads

Præstemarkens Børnehave er en lille børnehave med plads til 45-50 børn i alderen 3-6 år. Vi har i vores børnehave valgt at arbejde med funktionsopdelte rum og aldersopdelte børnegrupper.

De pædagogisk planlagte aktiviteter, målrettet de enkelte børnegrupper, er primært planlagt til at foregå om formiddagen mellem kl 9.00-12.00. I den øvrige tid har børnene mulighed for at bevæge sig rundt i huset efter interesse og danne relationer til andre børn end dem i egen gruppe.

Ældre hus i to etager

Vi er et ældre hus i 2 etager, som har en lang historie bag sig. Det har bl.a. været børneasyl.

Indendørs har vi mange rum med forskellige læringsmiljøer, der veksler i takt med børnenes interesserer og behov.

Vi har en dejlig stor legeplads med masser af beplantning og mange gode muligheder for motorisk udfoldelse. Vi har desuden et stort bålområde, som bliver brugt flittigt hele året. Legepladsen som læringsmiljø har igennem en længere periode været vores fokuspunkt i udvikling af de fysiske læringsmiljøer.

Samarbejdet med forældrene

I Præstemarkens Børnehave vægter vi et godt forældresamarbejde højt. Forældrene er dem, der kender deres barn bedst og med personalets faglige kendskab til børns udvikling, er samarbejde vigtigt, så vi sammen har fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling.

Vi har i børnehaven et lokalt forældrekontaktrådsudvalg, der mødes 4 gange årligt med en fast dagsorden, som kommer rundt om nyt fra børnehaven og med mulighed for, at forældrene kan stille spørgsmål om børnehavens hverdag og pædagogik.

Områdeledelse

I Roskilde Kommune har vi områdeledelse, og Præstemarkens Børnehave er en del af Område Midtøst, som desuden omfatter børnehusene Ravnen, Hanen, Klostermarken, Mælkevejen, Knolden samt vuggestuen Tummelumsen.

Områdets værdier er nysgerrighed, faglighed og fællesskab. Vores kerneopgave har vi defineret som ”Børns trivsel og læring i centrum” og vores vision lyder: ”I Område Midtøst vil vi arbejde med høj kvalitet, og et særligt fokus på leg og læring, for at skabe robuste og demokratiske børn.

Læs mere om områdeledelse.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt Præstemarkens Børnehave

Rypevej 2
4000 Roskilde

Mandag - Torsdag
06:30 - 16:50

               

Fredag
06:30 - 16:40

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.