Børnehuset Nova

I Børnehuset Nova har vi fokus på nærvær, tryghed, rutiner og på at følge børnenes spor.

En hverdag med nærvær, tryghed og anerkendelse

I Børnehuset Nova har vi de positive, anerkendende relationer og samspillet med børnene i fokus.

Vi lægger vægt på nærvær, tryghed, rutiner og på at følge børnenes spor.

Vi arbejder aktivt med de voksnes roller og har en fælles legetilgang. Det betyder, at de voksne er på gulvet sammen med børnene i Nova. Vi arbejder i små grupper for at skabe nærvær og for at kunne tilgodese de enkelte børn, samt at kunne tilrettelægge en målrettet pædagogisk indsats. Vores grundlæggende pædagogiske metode er Marte Meo. Det betyder, at vi lægger vægt på samspillet i almindlige dagligdags situationer, og så er vi nysgerrige på børnenes ressourcer og intentioner.

Vi har fokus på sprog og leg

Vi har særligt fokus på sprogarbejdet i Nova, så vi støtter børnenes sproglige og kommunikative udvikling. Sproget er nemlig et vigtigt element i legen og er forudsætningen for, at børn kan indgå i samvær og leg med andre børn.

Vi er ude hver dag

Vi er særligt glade for at være udenfor og bruge vores legeplads, samt naturen omkring os dagligt. Vi går på tur i skoven, nyder at der er ”højere til loftet”, skaber rum til fordybelse og ro, går på opdagelse med vores sanser og bruger kroppen til både stille og vilde lege.

Vuggestue og børnehave

Nova er en integrereret institution med fire vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper, fordelt på to hyggelige afdelinger.

I vuggestuen er der 11-12 børn pr. stue i alderen 0-3 år.

I børnehaven er der 20-24 børn pr. stue i alderen 3-6 år.

Der er 3 faste voksne tilknyttet hver stue.

Små børnegrupper og fælles temaer

Hver dag deler stuerne sig i små grupper og tilrettelægger dagen med aktiviteter, som er målrettet børnegruppen. Vi arbejder med temaer på tværs af hele huset for at skabe en fælles rød tråd og for at åbne muligheden for venskaber på tværs af stuerne. De kommende skolebørn mødes to gange om ugen, hvor børn og voksne sammen arbejder målrettet med skoleparathed. Det betyder, at vi arbejder med børnenes sociale kompetencer, troen på deres egne evner, fordybelse, og nysgerrighed.

Det økologiske spisemærke i sølv

I vores køkken har vi det økologiske spisemærke i sølv. Det betyder at 60-90 procent af børnenes mad er økologisk. Vores køkken producerer hver dag en masse spændende retter. Vores måltider fungerer som pædagogiske aktiviteter, hvor der foregår rigtig meget læring, og hvor børnene også deltager i madlavningen.

Et børnehus med plads til både stille og vilde lege

I Nova har vi prioriteret at gøre vores hus trygt og hyggeligt, så vores børn og forældre føler, at det er et rart sted at være. Vi har skabt plads til både stille og vilde lege, rum til fordybelse og masser af fysiske udfoldelser.

Vi har løbende fokus på de fysiske læringsmiljøer og indretter børnehuset efter børnegruppens interesser. Hos os er lærings-og legemiljøerne mangfoldige, foranderlige og appellerer til barnets sunde udvikling i et samspil med andre.

Vi har nogle dejlige legeområder uden for på vores legeplads, hvor der både er rum til fordybelse og plads til at udfordre kroppen motorisk og lege vilde lege.

Samarbejdet med forældrene

Et godt forældresamarbejde er en af de vigtigste faktorer for, at børn oplever deres tid i vuggestuen og børnehaven som positiv og tryg. Det er derfor vigtigt for os, at vi fra start får etableret et godt og stærkt forældresamarbejde, hvor fælles dialog er nøgleordet.

I løbet af jeres barns tid i Nova vil I løbende blive tilbudt samtaler, som tager udgangspunkt i dialogprofilen fra Hjernen og Hjertet. Vi er altid klar til en lille garderobesnak og I kan altid kontakte os, hvis I har behov for en ekstra samtale.

I Nova har vi et godt og engageret forældrekontaktudvalg (FKU). Ønsker du at få en stemme og være med til at præge dit barns hverdag i Nova, opfordrer vi til, at du stiller op til FKU eller områdebestyrelsen.

Kom og besøg os

I er altid meget velkomne til at komme forbi til en rundvisning hos os, også selv om at jeres barn ikke har fået plads i Nova.

Skriv en mail til rikker@roskilde.dk, eller ring til os på 46 31 49 30 for at aftale det.

En tryg start i børnehuset

Når jeres barn har fået plads hos os Nova, får I en velkomstfolder på mail med nyttige informationer om hverdagen i Nova og oplysninger om, hvilken stue jeres barn skal starte på.

Kontakt os gerne cirka 14 dage før jeres barn starter, så vi sammen kan planlægge en tryg og god opstart i Nova for jeres barn.

Områdeledelsen

Børnehuset Nova er en del af Område Øst, som derudover omfatter børnehusene Skademosegård, Trekroner, Vanddråben, Spirrevippen, Spirebakken, Reden og Fuglebakken.

Læs mere om områdeledelse.

Kontakt Børnehuset Nova

Dommervænget 30 A
4000 Roskilde

Mandag - torsdag 6:30-17:00

Fredag 6:30-16:00

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.