Børnehuset Skovmosen

I Børnehuset Skovmosen synes vi det er vigtigt, at børn mødes med kram, smil og nærvær hver dag.

Vi er nysgerrige på at udforske verden sammen med børnene

I Børnehuset Skovmosen synes vi det er vigtigt at børn mødes med kram, smil og nærvær hver dag. Det er et sted, hvor børn kan trives og føle sig trygge, og et sted hvor deres forældre mødes med dialog og åbenhed. Skovmosen danner rammer for et godt børneliv, og vi tager udgangspunkt i børnenes ressourcer og behov, når vi tilrettelægger aktiviteter og ugeplaner.

Vi prioriterer, at vore vuggestuebørn får lov at sove så længe de har behov for, da vi ved det er vigtigt for deres udvikling. Alle børn mødes ligeværdigt, trygt og tillidsfuldt af tydelige voksne, der sætter rammerne, og vi er nysgerrige på at udforske verden sammen med børnene, både i naturen, gennem sproget, på legepladsen og gennem kreative aktiviteter, der giver børnene forskellige måder at udtrykke sig på.

Relationer og fællesskaber er vigtige parametre for børns udvikling, som giver gode sociale kompetencer og et sundt selvværd, som er en vigtig del af vores pædagogik at støtte børnene i. Børnene mødes med hver deres individuelle behov og personligheder, og vi anerkender, at et godt børneliv er, at de mødes for de unikke mennesker de er, med deres unikke bidrag til den verden og de fællesskaber de indgår i.

Vi har gode overgange mellem vuggestue og børnehave med tæt samarbejde afdelingerne imellem, og ligeledes til skole og SFO, når de store børn skal videre.  

Vi har en dygtig køkkenleder der tilbereder lækre pædagogiske måltider, med sanselige oplevelser med sans for farver og konsistenser og tilskynder til at børnene prøver at smage forskellige råvarer.

Skovmosen er en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø for personalet, som vi arbejder for hver dag. Der er et godt sammenhold, høj faglighed, en god stemning og et tæt samarbejde mellem arbejdsmiljørepræsentant og leder.

Spirerne og rødderne - og bikuben og myretuen

Børnehuset er normeret til 69 børn og vi har en vuggestue og en børnehave, med hver to stuer.

Vuggestuen består af 2 stuer, Spirerne og Rødderne, og er aldersopdelt. De helt små går på Spirerne og de større vuggestuebørn går på Rødderne. Børnehaven har også 2 stuer, Bikuben og Myretuen, som er aldersintegreret 3-6 år.

Derudover har vi et stort fællesrum, hvor der er mulighed for fælles aktiviteter og hvor børnehavegrupperne har køkkenværksted på skift. Vores kommende skolebørn starter i storegruppe i efteråret, og de har deres eget lokale til dette, så de har ro og plads til fordybelse, leg og aktiviteter.

Dejligt lyst hus med en stor, grøn og frodig legeplads

Vi ligger centralt placeret i et område med blandet bebyggelse af villakvarter og boligkompleks og modtager børn fra hele området. Vi er tæt på naturen, Boserup skov, strand, havnen og Roskilde by og bruger området i vid udstrækning til ture og aktiviteter, foruden vores egne legepladser. 

Rummene er store med højt til loftet, indrettet med skæve vinkler og mange vinduer, så vi har et dejligt lyst hus. Køkkenet, hvor der bliver lavet mad til alle børnene, ligger midt i huset i direkte forbindelse med vores fællesrum.

Skovmosens legeplads er stor, grøn og frodig og byder på mange varierede muligheder:

  • Stort bålhus til fælles aktiviteter med bålmad m.m.
  • Boldbane med masser af muligheder for leg, fodbold, hockey og andre sjove aktiviteter
  • Variation i niveauer, underlag og beplantning
  • Asfalteret mooncar/cykelbane
  • Masser af græsarealer med buske, træer og gemmesteder

Legepladsen er inddelt i en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling.

Samarbejdet med forældrene

I Børnehuset Skovmosen lægger vi stor vægt på samarbejdet med forældrene, som vi anser som eksperter på deres eget barn og derfor en vigtig samarbejdspartner. Vi værdsætter tillid, dialog og åbenhed i vores daglige samarbejde og inviterer bl.a. alle nye forældre til en velkomstsamtale ved barnets start i institutionen.

Kommunikation og dialog er vores vigtigste redskab til et godt samarbejde, og vi forventer at forældrene er indstillet på et dialogbaseret samarbejde, der bygger på tillid.

Områdeledelse

Børnehuset Skovmosen er en del af område Midtvest.

Foruden Skovmosen består området af Børnehusene Peblingevej, Hørgården, Trehøje, Bella Luna, Mælkebøtten, Bullerby og Bredgades Børnehave.

Pædagogisk leder er Ulla Håkonsson, som kan kontaktes på ullah@roskilde.dk eller tlf. 46 31 47 50.

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

Er du blevet nysgerrig på, om det mon er et sted for dit barn, så kom og besøg os! Ring på 46 31 47 50 og få en aftale om en rundvisning. Eller skriv en mail til pædagogisk leder Ulla Håkonsson på ullah@roskilde.dk.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt Børnehuset Skovmosen

Vestergade 104
4000 Roskilde

Mandag – torsdag:  6.30-16.50

Fredag: 6.30-16.40

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.