Her i Arken skal alle føle sig velkomne og mødt

I Arken har vi barnet i centrum. Vi har en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til barnet og prøver altid at tage udgangspunkt i barnets nærmeste zone for udvikling. Barnet er en kompetent medspiller og skal have tilbudt en god og sund ramme for læring og udvikling, samt medbestemmelse i hverdagen.

Børnehusets kerneopgave og daglige fokus er børnenes trivsel, udvikling og læring, hvor legen er en væsentlig del. Vores planlægning, beslutninger og tiltag er altid med fokus på denne kerneopgave. Ud over de planlagte pædagogiske aktiviteter er dagene fyldt med samvær, fælleskab, spontane lege og aktiviteter, som vi også betragter som et vigtigt pædagogisk indhold og som bidrager positivt til jeres børns trivsel og udvikling.

Tonen i huset er åben, let og kærlig over for børnene og bærer præg af tryghed og trivsel blandt børn og voksne. Her i Arken skal alle føle sig velkomne og mødt, det gælder for barn, forældre og andre pårørende. Vi er et hus med plads til forskellighed og tolerance, og det kan mærkes i hverdagen.

Vi er fagligt dygtige, og det er derfor vigtigt for os at fremstå professionelle og kompetente. Det kommer især til udtryk i vores håndtering af pædagogiske udfordringer og i arbejdet med og omkring børn med særlige behov.    

Skildpadder, kænguruer, chimpanser, pindsvin og bjørne

Vi er en integreret institution med plads til 94 børn, fordelt på 3 børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper. I 2021 har vi dog omdannet vores ene børnehavegruppe til en overgangsstue, for børn i alderen 2-4 år grundet det store behov for vuggestuepladser i Jyllinge.

Vores to vuggestuegrupper hedder Skildpaddestuen og Kængurustuen. Chimpansestuen er vores overgangsstue for de 2-4 årige børn, og Pingvinstuen og Bjørnestuen er vores børnehavestuer.

I vuggestuen har vi 12-13 børn pr. stue og i børnehaven har vi op til 25 børn pr. stue.

Fra Kirkebakken til Arken

Børnehuset Arken blev bygget i 2004 og åbnede i maj 2005.

Forinden hed vi Børnehuset Kirkebakken og lå i Jyllinge centrum i 27 år.

Vores lokaler er lyse og imødekommende og bære præg af pædagogisk aktivitet og muligheder for børnene. Vi arbejder bevidst på at indrette spændende og inspirerende læringsmiljøer, som kan understøtte børns leg og læring.

Vi har en stor og dejlig legplads, som er opdelt i en børnehave- og en vuggestuedel. Vores legeplads er indrettet, så børnene har mange muligheder for at fordybe sig.

Forældresamarbejdet har høj prioritet

I Arken har forældresamarbejde høj prioritet. Værdierne omkring dette samarbejde er baseret på, at vi har en åben dialog. En dialog, hvor tillid og ærlighed vægtes højt. Ingen emner er for små eller ubetydelige. Har I ris, ros eller spørgsmål, kan I altid henvende jer til personalet eller den pædagogiske leder.

Områdeledelse

Børnehuset Arken er den del af Område Nord som består af 5 afdelinger: Børnehuset Arken, Børnehuset Skovly, Børnehuset Tusindfryd, Børnehuset Firkløveren og Børnehuset Nordstjernen.

Områdelederen er overordnet ansvarlig for alle 5 afdelinger i område Nord.

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

Vi vil meget gerne have besøg, men ring i forvejen, så vi kan afsætte tid til at vise jer rundt og tale med jer.

Spørg efter børnehave- eller vuggestuepersonale, så du får den information du har brug for i forhold til dit barn.

Husk at vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer for at forebygge spredning af COVID-19.  

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt

Skovbrynet 6
4040 Jyllinge

Mandag  06:30 - 16:45

Tirsdag   06:30 - 16:45

Onsdag  06:30 - 16:45

Torsdag  06:30 - 17:00

Fredag   06:30 - 16:45

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.