Børnehuset Stjernen

I Børnehuset Stjernen har vi fokus på at give børnene mulighed for at indgå i fællesskaber, så børnenes personlige kompetencer styrkes.

Det må gerne være sjovt at være i Stjernen

Børnehuset Stjernen er en integreret kommunal institution i Dåstrup ved Viby Sj. i Roskilde kommune. 

I hverdagen har vi fokus på at give børnene mulighed for at indgå i fællesskaber, så børnenes personlige kompetencer styrkes. Det er i fællesskab med andre børn, at barnet øver og lærer de spilleregler, der gælder i samvær med andre børn og voksne. Vi skaber mulighed og rum for leg og er opmærksomme på at være rundt om børnene, så personalet kan guide og støtte børnene.  Legen er en vigtig del af barnets udvikling i forhold til at tilegne sig læring og bearbejde indtryk fra hverdagen.

Vi har fokus på både børn og voksnes trivsel, da vi mener, at det for begge parter er vigtigt, at der er en god trivsel. Det må gerne være sjovt at være i Stjernen.

Køkkenet og måltidet er en stor del af børnenes hverdag. Vi har eget køkken og køkkendame, og der er fuld forplejning til både vuggestue – og børnehavebørn. Vi har sølvmærke i økologi, og kosten beregnes ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til mængder og indhold.

Stuer, børn og personale

Vi har 32 vuggestuebørn og 45  børnehavebørn. Børnehaven er opdelt i 3 stuer, to stuer for de 3-5 årige og en stue for de ældste børn, der skal videre i SFO/skole. Vuggestuen er opdelt i 3 stuer, en for de yngste og to stuer for de 1,5 – 3 årige.

Personalegruppen består af unge og ældre medarbejdere og er fordelt på 9 pædagoger, 1 pædagogisk assistent, 4 pædagogmedhjælpere og en pædagogisk leder. Derudover har vi også en del vikarer. Desuden modtager Stjernen pædagogstuderende fra professionsskolen Absalon samt praktikanter fra andre steder. I køkkenet er der 1 køkkenleder og 1 køkkenassistent.   

Mange kvadratmeter, som vi udnytter til fulde

Stjernen er bygget i 1993 og indeholdt dengang også et fritidshjem, hvilket gør at vi har mange kvadratmeter, som vi udnytter til fulde. Vi har et stort fællesrum, som benyttes af begge afdelinger til bevægelse, musik, dans, stillelege og meget mere. Stuerne i begge afdelinger er lyse og er lige blevet fornyet i forhold til støjdæmpning og lyskilder. Det har skabt et bedre miljø for både børn og voksne.

Vi ligger midt i et parcelhuskvarter tæt på et grønt nærmiljø med mulighed for motoriske udfordringer og gode oplevelser i naturen.        

Vi har en stor legeplads, som vi er i gang med at forny for at skabe mulighed for at de aktiviteter, der oftest foregår indendørs, også kan foregå udendørs. Vi vil hermed opnå, at natur og udeliv bliver mere synligt i dagligdagen.

Samarbejdet med forældrene

Forældresamarbejdet foregår i flere lag. Det generelle samarbejde med forældremøde en gang om året, forskellige arrangementer afdelings– og stuevis, sommerfest og den brede information via Aula.

Det mere formelle samarbejde med besøg ved start i børnehuset, inddragelse af forældre i husets tema, formidling af dagligdagen på stuen og i afdelingen og det mere specifikke samarbejde i form af samtaler eksempelvis intro ved start, trivselssamtale en gang om året og ad hoc samtaler ved behov.

Vi opfordrer til og forventer, at forældrene kommer til os med diverse bekymringer, ligesom vi kommer til jer. Det er vigtigt, at begge parter føler sig tilpas og tryg i samarbejdet, da det giver grobund for en god dialog.

Områdeledelse

Børnehuset Stjernen er en del af område Syd. Syd er geografisk et stort område, som desuden består af følgende børnehuse: Solstrålen, Blomstergården, Svanen, Hyldebo, Lærken, Vindinge og Hjortkær.

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

I er meget velkomne til at komme på besøg, men vi beder jer om at lave en aftale forinden.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt

Assendløsevejen 95
4130 Viby Sj

Åbningstider

Mandag - Torsdag

06:30 - 16:50

Fredag

06:30 - 16:40

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.