Fuglebakkens Børnehave

I Fuglebakkens Børnehave arbejder vi ud fra, at alt hvad børn gør, er der en særdeles god grund til, og at det er en vigtig opgave at være nysgerrige på børnenes intentioner.

Nærvær, trygge relationer og spændende leg

Fuglebakkens Børnehave er en lille børnehave med ca. 22-24 børn.

Nærvær, trygge relationer og spændende leg i ligeværdige fællesskaber er vigtige værdier for os. Vi ser det som grundsten for trivsel og deraf udvikling, læring og dannelse. Vi kender alle hinanden godt – både børn, personaler og forældre, og børnene leger på tværs af alder, køn og så videre.

Vores børnehave er funktionsopdelt, og børnene bruger alle rum i huset og hele haven til at lege og lave aktiviteter i. Haven er fuld af gode legekroge, legetøj, klatretårne, bakke, klatretræer og spiselige frugter og planter. Vi er meget udenfor – i al slags vejr.

Vi arbejder ud fra børnenes nærmeste udviklingstrin. Vi skaber rum til, at børnene kan være nysgerrige og få svar. Gennem ro, tid og fordybelse kan børnene blive udfordret i deres udvikling og læring. Vores praksis understøtter, at udvikling, læring, dannelse og trivsel sker i hele åbningstiden og understøtter børnenes sproglige, sociale, kognitive, motoriske og emotionelle udvikling.

Vi lægger vægt på at støtte børnene i deres relationer og legeudvikling bl.a. ved, at de voksne deltager på forskellige måder. Derudover arbejder vi tema-baseret, hvor børnene er inddelt i mindre grupper. Vi ser legen som meget værdifuld og en vigtig del af det gode børneliv. Gennem legen udvikler børnene deres sociale kompetencer, deres sprog, fantasi, abstrakt tænkning, m.m. Vi har fokus på, at skabe et miljø, som opfordrer til forskellige typer af leg.

Vi arbejder ud fra, at alt hvad børn gør, er der en særdeles god grund til, og det er en vigtig opgave for os i personalegruppen at være nysgerrige på børnenes intentioner.

Børnene har madpakker og drikkedunk med. Til frokost er de inddelt i mindre spisegrupper.

 

Fordybelse og ro i mindre grupper

Vi har 22-24 børn.

Vi inddeler ofte børnene i mindre grupper, fx ved aktiviteter, spisning og i legegrupper. Dette sker bl.a. for at skabe større mulighed for fordybelse og ro. Derudover for at skabe forudsætninger for at alle børn får de bedst tænkelige deltagelsesmuligheder i fællesskaber. Samtidig har vi mange traditioner, hvor vi som samlet hus mødes om aktiviteter og mærker, at vi er et stort fællesskab.

Hus med sjæl, charme og varme

Børnehaven er funktionsopdelt, og i vores børnehave er der ikke voksen- og børnerum. Børnene har adgang til alle rum og bruger hele huset og haven til leg og igangsatte aktiviteter. Vores hus er overordnet ruminddelt som et almindeligt hus, og haven er stor, skøn og fuld af muligheder. Vi er meget udenfor – i al slags vejr.

Vi arbejder målrettet med at få skabt så mange legezoner som muligt, både indendørs og udendørs.

Huset bærer præg af at være ældre, og med det hører meget sjæl, charme og varme, samt mange muligheder for at børnene kan fordele sig over god plads både ude og inde.

Samarbejdet med forældrene

Vi vægter et stærkt forældresamarbejde og en høj grad af forældreinddragelse i arbejdet med børnenes sammensatte liv på tværs af kontekster. Både gennem vores Forældrekontaktudvalg (FKU), men også gennem det daglige samarbejde med forældre. Vi ønsker at arbejde mod en højere grad af forældreinddragelse i dagligdagen.

Områdeledelse

Fuglebakkens Børnehave er en del af Område Øst, som desuden består af børnehusene Reden, Skademosegård, Nova, Trekroner, Vanddråben, Spirebakken og Spirrevippen.

Pædagogisk leder i Fuglebakkens Børnehave er Louise Højholm Sørensen.

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

Vi vil meget gerne have besøg, både af forældre, studerende og andre. Hvis I ønsker at komme på besøg, bedes I ringe til 46314767.

Grundet COVID-19 ser vi os desværre nødsaget til at minimere antallet af besøgende. Når vi modtager besøg, foregår det i øjeblikket så vidt muligt udendørs.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt

Klosterengen 99
4000 Roskilde

Åbningstider

Mandag - Fredag

07:00 - 17:00

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.