Børnehuset Peblingevej

I Børnehuset Peblingevej vil vi gøre hver dag tryg, spændende, sjov og udviklende for alle børn.

En tryg start på livet er vigtig for alle børn

I Børnehuset Peblingevej vil vi gøre hver dag tryg, spændende, sjov og udviklende for alle børn. Vi vil styrke børnenes nysgerrighed på livet og være medskabere af en tryg tilknytning til børn og voksne. Vi vil fremme børnenes mod til at prøve nyt og give muligheder for at udtrykke og afprøve deres perspektiver og interesser i lege og aktiviteter.

Vi tilrettelægger hverdagen på en måde, hvor der både er fokus på en genkendelig rytme for børnene gennem dagen og med plads til spontanitet og nysgerrighed på det der opstår nu og her. I vores børnehus er legen, sproget, udelivet og børnenes perspektiver i fokus både i de pædagogiske aktiviteter og i måden vi indretter de fysiske rammer.

Samspillet mellem både børn og voksne og børnene imellem er altid et meget vigtigt omdrejningspunkt og alle børn i vores børnehus skal føle sig som del af et fællesskab. Medarbejderne støtter og guider børn, der har brug for en hånd i ryggen til fx at komme ind i legen med andre børn. Vores nærmiljø byder på mange muligheder for at udforske naturen og kulturen omkring os og vores turcykler med plads til en lille gruppe børn, byder på muligheder for mange ture for både store og små børn.

Når nye børn og familier starter hos os, er det vigtigt at vi lærer hinanden godt at kende i et for barnet passende tempo. Helt konkret hvordan finder vi ud af i fællesskab med jer forældre, så starten tilpasses jeres barns behov, og det er altid i et samarbejde med jer forældre. En tryg start på livet herunder også institutionslivet, er så vigtig for alle børn.

Vi ønsker, at alle børn der går fra Børnehuset Peblingevej og videre i skolen har udviklet en stærk tro på egne og andres gode vilje og evner til at tage del i de fællesskaber og i den læring, som de står foran på vej ind i skolen.

Fire stuer og en storbørnsgruppe

Børnehuset rummer 4 stuer og en storbørnsgruppe for de ældste børn det sidste år inden de starter i SFO. Der er to vuggestuegrupper Rød stue og Grøn stue med 13 børn i hver og to børnehavegrupper Gul stue og Orange stue med 22 børn i hver, hvoraf de ældste børn samles i storbørnsgruppe med børn fra begge børnehavegrupper.

Når børnene nærmer sig 3 år, starter vi en glidende overgang til børnehaven, hvor vuggestuebarnet kommer på besøg i børnehaven gennem en ca. 14 dages periode og gradvist lærer børn og voksne lidt bedre at kende og er med til lege og aktiviteter på et passende niveau.

Plads til både vilde og stille lege for børn i alle aldre

De fysiske rammer udendørs indbyder til et aktivt, udfordrende og varieret udeliv året rundt. Der er opdelte legepladser for vuggestuen og børnehaven, så der er plads til både vilde og stille lege for børnene i alle aldre. Vi har bl.a. kaniner i børnehaven og et stort bålhus, hvor de ældste børn en gang om ugen laver mad over bål til alle børnene i hele huset. Vi har en multibane til forskellige boldspil og der er både masser af gemmesteder men også samlingspladser, med plads til mange.

De fysiske rammer indendørs er lyse, rummelige og indbydende. Stuerne er ens opbygget, hvoraf hver stue, som er relativt stor, har to mindre rum tilknyttet med plads til fx motoriske lege eller fordybelse med forskellige materialer.

Hver stue har egen garderobe og badeværelse i tilknytning til stuen og i husets hjerte er fællesrummet hvor der både er produktionskøkken og et stort fællesrum, hvor de ældste børnehavebørn har grupperum, når de er samlet i storbørnsgruppen.

Børnene kan følge med i og ind imellem også deltage i madlavningen, hvor vores kostfaglige eneansvarlige tilbereder mad til alle børnenes måltider, med fokus på årstidens råvarer og med en økologiprocent meget tæt på 100%.

Samarbejdet med forældrene

Samarbejdet mellem det pædagogiske personale og forældrene er meget vigtigt, så vi i fællesskab kan skabe de bedste rammer og muligheder for børnenes trivsel, læring udvikling og dannelse. Vi har årlige forældresamtaler med alle forældre, med fokus på hele barnet. Både forældre og medarbejdere forbereder sig til samtalerne ud fra en fælles spørgsmålsramme. Vi vil også gerne tale med jer i hverdagen om, hvordan jeres barn har haft det, ligesom vi også bruger forældreintra Aula til at beskrive dele af børnenes hverdag.  Vi holder 1-2 årlige forældremøder. Vi har et FKU (Forældrekontaktudvalg) og en områdebestyrelse med en forældrerepræsentant fra hver afdelings FKU. 

Områdeledelse

Børnehuset Peblingevej er en afdeling i Område Midtvest. Foruden Peblingevej består området af børnehusene Skovmosen, Hørgården, Trehøje, Bella Luna, Mælkebøtten, Bullerby og Bredgades Børnehave.

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

I er meget velkommen til at komme og besøge os. Ring gerne i forvejen og aftal et besøg med pædagogisk leder Christine Moefelt på telefon 5090 0145 eller send en mail til christinem@roskilde.dk

Vi følger sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer for forebyggelse af Covid-19 smitte og derfor kan der være særlige hensyn der gør, at besøget fortrinsvis foregår udendørs.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt Børnehuset Peblingevej

Peblingevej 2B
4000 Roskilde

Mandag - Torsdag
Kl. 06:30-16:50

     

Fredag
Kl. 06:30-16:40.

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.