Overblik over muligheder for dagtilbud til børn

Læs mere om mulighederne for dagtilbud, deltidspladser, kombinationspladser, tilskud til pasning af egne børn og tilskud til privat pasning m.m. for børn i alderen 0-6 år.

Find dagtilbud

Se, hvilke dagtilbud der er tæt på dig, eller søg efter dagtilbud i dit område.

Skriv dit barn op til dagtilbud

Du kan søge om dagpleje-, vuggestue- og børnehaveplads til dit barn, så snart barnet er født.

Hvad koster en plads i dagtilbud, SFO eller klub?

Her finder du de gældende takster for plads i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub.

Kommunen fører tilsyn med dagtilbuddene

At både kommunale og private dagtilbud har en høj kvalitet er helt centralt, hvis vi skal give vores børn de bedste muligheder i livet.

Oprettelse af privat pasningsordning eller privat institution

Ønsker du at oprette en privat institution eller en privat pasningsordning, skal du ansøge kommunen om godkendelse og redegøre for, hvordan du vil leve op til godkendelseskriterierne.

Rammer for dagtilbud i Roskilde Kommune

Her kan du bl.a. læse om kommunens visioner og målsætninger for arbejdet med børn og unge og om de rammer, der gælder for arbejdet i dagtilbuddene

Pædagogisk leder

Som pædagogisk leder i Roskilde Kommune får du gode udviklingsmuligheder og støtte fra lederkolleger. Se to videoer med en pædagogisk leder og en områdeleder, der fortæller om deres job i Roskilde Kommunes dagtilbud.

Nødpasning foråret 2024

Går dit barn i dagpleje, vuggestue, børnehave eller integreret 0-6 års institution, skal du være opmærksom på, at dit barns institution holder lukket på udvalgte dage i foråret 2024