Find dagtilbud

Se, hvilke dagtilbud der er tæt på dig, eller søg efter dagtilbud i dit område.

Du har en række valgmuligheder

Langt de fleste forældre har deres barn i en fuldtidsplads i dagtilbud. Men har du andre behov og ønsker, er der en række valgmuligheder.

Skriv dit barn op til dagtilbud

Du kan søge om dagpleje-, vuggestue- og børnehaveplads til dit barn, så snart barnet er født.

Hvad koster en plads i dagtilbud, SFO eller klub?

Her finder du de gældende takster for plads i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub.

Oprettelse af privat pasningsordning eller privat institution

Ønsker du at oprette en privat institution eller en privat pasningsordning, skal du ansøge kommunen om godkendelse og redegøre for, hvordan du vil leve op til godkendelseskriterierne.

Rammer for dagtilbud i Roskilde Kommune

Her kan du bl.a. læse om kommunens visioner og målsætninger for arbejdet med børn og unge og om de rammer, der gælder for arbejdet i dagtilbuddene

Kommunen fører tilsyn med dagtilbuddene

At både kommunale og private dagtilbud har en høj kvalitet er helt centralt, hvis vi skal give vore børn de bedste muligheder i livet.