Børnehuset Kongehøjen

I Børnehuset Kongehøjen hjælper vi børnene til at være gode venner og lære at håndtere de små og store udfordringer, som opstår i hverdagen.

Stort fokus på børnenes selvhjulpenhed

I Kongehøjen gives der plads til fordybelse. Vi inddeler børnene i mindre grupper, som giver mulighed for ro og fordybelse. Når vi inddeler børnene, er vi opmærksomme på det enkelte barn, den givne aktivitet og hvilke relationer barnet har eller er ved at opbygge. Vi hjælper børnene til at være gode venner og lære at håndtere de små og store udfordringer, som opstår i hverdagen.

Vi lægger vægt på struktur og faste rammer, med bl.a. samling og faste pladser ved måltidet eller faste spisegrupper i børnehaven. Vi arbejder med, hvad det vil sige at være en del af et fællesskab, hvor vi hjælper hinanden.

Vi har stort fokus på selvhjulpenhed og arbejder ud fra barnets nærmeste udviklingszone. Børnene øver sig i at tage tøj og overtøj af og på, at kravle op og ned fra stolen og puslebordet, øver sig i håndvask og er med ved daglige gøremål, som at dække rulleborde til måltiderne.

Måltidet er også en pædagogisk aktivitet

Selve måltidet ser vi også som en pædagogisk aktivitet, hvor der deles tallerkner, bestik og kopper ud, børnene øser selv mad op, sender fadene videre til den næste, hælder vand op i koppen, og øver at spise med kniv og gaffel. Som voksne er vi også en del af læringsmiljøet, hvor vi som gode rollemodeller støtter børnene i at samtale, vente på tur, lytte til hinanden. Vi taler også om maden; hvad der er, hvor den kommer fra, hvordan det smager. Efter måltidet hjælper vi også alle med at rydde af, og børnene bærer egen kop og tallerken over på vognen.

Søvn

I Kongehøjen vækker vi ikke børnene, hverken om formiddagen eller om eftermiddagen. Sover barnet, når der er frokost/eftermiddagsmad, gemmer vi noget mad til senere. Børn under 2 år sover ude i krybber eller barnevogn, mens børn, der er fyldt 2 år sover på stuen eller i lave krybber i liggehallen.

Et fælles hus, hvor alle kender hinanden

De kommende skolebørn går et par gange om ugen fra, hvor der laves aktiviteter, som er målrettet aldersgruppen, og så spiser de sammen i "Troldegrotten".

Vi prioriterer at komme ud hver dag. Dette gør vi både for at bruge og mærke vores krop og for at opleve vejret og årstidernes skifte.

Børnehuset Kongehøjen er et fælles hus, hvor alle børn og voksne kender hinanden, og alle børn kan afleveres til alle voksne. Vi har fælles legeplads og fælles lokaler indendørs. Aktiviteter laves indimellem fælles for hele huset, og alt dette er med til at lette overgangen fra vuggestue til børnehave.

To vuggestuestuer og to børnehavestuer

Vi har i alt fire stuer; to vuggestuestuer og to børnehavestuer. I vuggestuen er børnene aldersintegreret, og vuggestuen er normeret til 20 børn. I børnehaven bliver børnene som udgangspunkt inddelt efter alder, hvor de yngste er mellem 2,5 og 4 år, og de ældste er fra ca. 4 år og til skolealderen. Vi ser dog også på det enkelte barns relationer, udviklingspotentialer, trivsel mm. Børnehaven er normeret til 27 børn.

De kommende skolebørn er en del af den ældste børnehavegruppe. Disse børn har ind imellem deres egne aktiviteter, og spiser i deres eget lokale.

Omgivet af skov, sø og gode stisystemer

Kongehøjen ligger omgivet af skov, sø og gode stisystemer i et roligt rækkehuskvarter i Svogerslev. De to vuggestuestuer og de to børnehavestuer ligger alle op til et stort fællesrum. Herudover har vi flere små rum, som bl.a. er indrettet til puderum og et rum til de kommende skolebørn. Hver stue er indrettet med små læringsmiljøer, som indbyder til både leg og fordybelse. Læringsmiljøerne er foranderlige, så de kan ændres i takt med børnenes interesser og udvikling.

Vi har en fantastisk legeplads med en masse små kroge, hvor legen kan få frit spil. Der er bålplads, junglesti, sandkasser, gynger og rutschebaner, som kan udfordre både små og store - og legen ude, bliver prioriteret året rundt.

Samarbejdet med forældrene

Vi vægter et samarbejde med forældrene meget højt, da vi fra erfaring og forskning ved, at et godt og positivt samarbejde mellem dagtilbud og forældre er medvirkende til barnets positive udvikling. Kan barnet mærke en god tone og anerkendende kommunikation mellem forældre og de voksne i vuggestuen, kan det have lettere ved at føle sig tryg og tillidsfuldt, hvilket bidrager til, at barnet i ro og fred kan bruge sin energi på at udvikle sig.

Herudover lægger vi vægt på, at samarbejdet er bygget på åbenhed, synlighed, daglig dialog og generel god kommunikation. 

Områdeledelse

Børnehuset Kongehøjen er en del af område Vest, som desuden omfatter børnehusene Sankt Hans Gade, Smedegade, Troldhøj, Hyrdehøj, Wiemosen og Skrænten samt Solgårdens Vuggestue.

Læs mere om områdeledelse.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt Børnehuset Kongehøjen

Galpestykket 555, Svogerslev
4000 Roskilde

Besøg os

Hvis I ønsker et besøg, er I velkomne til at ringe og aftale en tid med personalet. På besøget vil I få en rundvisning og have mulighed for at stille spørgsmål ang. institutionen, dagligdagen eller hvad I ønsker at vide.

 

Mandag - Torsdag
Kl. 06:30 - 16:50

     

Fredag
Kl. 06:30 - 16:40

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.