Børnehuset Kongehøjen

I Børnehuset Kongehøjen hjælper vi børnene til at være gode venner og lære at håndtere de små og store udfordringer, som opstår i hverdagen.

”Vi gør hver dag vores bedste for at sikre trivsel, udvikling, leg, læring og dannelse hos børnene.”

Velkommen til Børnehuset Kongehøjen

Vi tror på, at det gode børneliv bygger på tryghed, nærvær, omsorg, leg og mulighed for deltagelse i eget børneliv og at man som barn har en plads i børnefællesskabet og venskaber.

I Børnehuset Kongehøjen sker udviklingen af børnene i tæt samarbejde med forældrene. Vi vægter forældresamarbejdet højt og tror på at åbenhed, tillid og ærlighed er kendetegnene.

”Legen er afgørende for barnets udvikling og derfor vægter vi leg højt i vores pædagogiske arbejde. Vi tror på at børn, afprøver verden gennem deres lege og at vi har en særlig vigtig opgave deri.”

Menneskesyn:

Vi tror på det hele menneske og mener at alle børn er lige meget værd og fortjener en plads i fællesskabet.

Læringssyn:

Vi tror på at alle situationer i livet indeholder læring både bevidst og ubevidst.

Vi tror på at voksne kan lære af børn og børn kan lære af voksne.

Økologi og Kost:

Vi tror på, at den mad personale og børn spiser skal være af høj kvalitet og at maden skal laves ud fra nogle grundlæggende principper om høj økologi og sundhedsfremme.

Børnehuset Kongehøjen er en lille integreret institution med plads til 20 Vuggestue børn og 35 Børnehave børn med en af Roskilde kommunes største legepladser med rig mulighed for at gå på opdagelse i natur afprøve kræfter med svævebane, junglesti, rutsje, gynge, balance og meget meget mere.

Særlige pejlemærker for vores pædagogiske arbejde:

 • Vi arbejder særligt meget med dialogisk læsning i børnehøjde. Det betyder, at vi læser bøger og aktivt inddrager børnene.
 • Vi arbejder særligt med gode overgange til skole, hvor vi specielt har fokus på Litteracy og Matematisk opmærksomhed.
 • I Børnehaven dyrker vi overgangsarbejdet til SFO / Skole, som har det formål at gøre det enkelte barn rustet til den kommende skolestart.
  • Vi har forskellige overgangsaktiviteter med både SFO og andre institutioner i området.
 • I Vuggestuen, har vi fokus på overgangen til børnehave som skal være tryg, forudsigelig og barnet skal møde nærværende og nysgerrige voksne.
 • Vi arbejder med inddragelse af børneperspektivet og mener, at alle børn skal høres, ses, og forstås.
  • I børnehaven er det særligt det verbale sprog, som vi har fokus på.
  • I vuggestuen tager vi udgangspunkt i det nonverbale sprog som udvikler sig til det verbale sprog i takt med alderen.
 • Vi arbejder særligt med relationer og gør vores bedste form, at alle børn føler de har venner. Dertil kommer også, at der skal være plads til hinandens forskelligheder og disse skal ses som en styrke for den enkelte og fællesskabet.

Vores pædagogiske praksis tager udgangspunkt i den pædagogiske læreplan som vi løbende evaluerer gennem systematiske metoder. Det gør vi for, at sikre, at kvaliteten er høj og at vi når hele vejen rundt om alle læreplans temaer. Vi mener det er vigtigt, at vi løbende ser på vores egen praksis med fokus på forsat at opretholde den høje kvalitet.

I Børnehaven og Vuggestuen tager vi udgangspunkt i zonen for nærmeste udvikling. Det, at vi har øje for det enkelte barn og dets kompetencer. Læringen opstår når enten barnet er klar til næste zone, eller når barnet ved hjælp af støtte fra en voksen lærer nye kompetencer i trygge og forudsigelige rammer.

Områdeledelse

Børnehuset Kongehøjen er en del af område Vest, som desuden omfatter børnehusene Sankt Hans Gade, Smedegade, Troldhøj, Hyrdehøj, Wiemosen og Skrænten samt Solgårdens Vuggestue.

Læs mere om områdeledelse.

”Børnehuset Kongehøjen, et sted hvor leg, anerkendelse og børneperspektivet blomstrer”

Vi glæder os til at møde jer.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt Børnehuset Kongehøjen

Galpestykket 555, Svogerslev
4000 Roskilde

Besøg os

Hvis I ønsker et besøg, er I velkomne til at ringe og aftale en tid med personalet. På besøget vil I få en rundvisning og have mulighed for at stille spørgsmål ang. institutionen, dagligdagen eller hvad I ønsker at vide.

 

Åbningstiderne pr. 1/1 2024 er som følger:

Mandag- Torsdag 6:30-16:45

Fredag 6:30-16:30

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.