Børnehuset Firkløveren

Når et barn starter i Børnehuset Firkløveren, starter det samtidig på en dannelsesrejse.

"Vi skaber rammerne for børnefællesskaber, hvor alle børn kan trives, gro og udvikle sig til livsduelige mennesker med mod og selvværd."

Nærvær, omsorg, humor og glæde

Vi lægger stor vægt på en imødekommende, anerkendende, tydelig og professionel tilgang i samarbejdet med hinanden, børn, forældre og øvrige samarbejdspartnere. Nærvær, omsorg, humor og glæde kendetegner i høj grad også fælleskabet. Når et barn starter i Firkløveren, starter det samtidig på en dannelsesrejse. Vi møder hvert enkelt barn med en positiv forventning og anerkendelse. For os er det meget væsentligt, at barnet føler sig anerkendt for lige netop den person det er, og ikke kun for det barnet kan.

Vi skaber rammerne for børnefællesskaber, hvor alle børn kan trives, gro og udvikle sig til livsduelige mennesker med mod og selvværd.

Vores læringsmiljøer i hele huset er et kontinuerligt opmærksomhedspunkt, og vi udvikler læringsmiljøerne efter børnenes sammensætning og behov, der hele tiden ændrer sig i takt med, at børnene udvikler sig, bliver ældre og nye børn kommer til osv.

I hele huset har vi læringszoner, der understøtter alle læreplanstemaerne. De læringszoner, der understøtter kommunikation og sprog, etableres fysisk, hvor der er mulighed for ro og mere stille aktiviteter, f.eks. dialogisk læsning. Vi har også læringszoner, der pludselig opstår spontant, f.eks. i takt med at vi følger barnets spor. Efter besøg på en bondegård kan et barn f.eks. vise særlig stor interesse for de dyr, der bor på landet, hvordan de lever, og hvad de spiser mv. Vi udvikler, sammen med barnet en læringszone, der relaterer sig til netop den interesse.

Et væsentlig opmærksomhedspunkt er, at et læringsmiljø ikke kun omhandler de fysiske rammer og indhold, men også samspil og relationer.

Centrale elementer fra den pædagogiske læreplan

Fra den styrkede pædagogiske læreplan – som er fælles for alle dagtilbud i landet – er Firkløverens udgangspunkt for vores pædagogiske planlægning og daglige pædagogiske praksis:

De centrale elementer er:

  • Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv.
  • Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.
  • Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.
  • Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.
  • Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for.
  • Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læring.
  • Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og barnets læring.
  • Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.
  • Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.”

Vi er ofte sammen på tværs af børnegrupperne

Vi er et børnehus normeret til gennemsnitlig 69 børn: 25 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn (vi har to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper). I vores personalegruppe er vi i alt syv pædagoger og fem pædagogmedhjælpere, en køkkenmedarbejder og en pædagogisk leder.

Vi ser os som ét hus med fælles mål og visioner og et konstruktivt og udviklende samarbejde. Vi er ofte sammen på tværs af børnegrupperne i læringsmiljøerne ude og inde. Både når det giver god mening i forhold til børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse, men også i forhold til en hensigtsmæssig organisering og resursefordeling dagligt og i ferieperioder.

Gåture til fjorden og samarbejde med kulturskolen og biblioteket 

Både ude og inde har vi gode funktionelle rammer. Vores lokalområde byder på smuk natur med masser af muligheder for at udfolde de pædagogiske læreplanstemaer sammen med børnene. Men vi har også stor glæde af samarbejdet med bl.a. kulturskolen og biblioteket og af de boldbaner og legepladser, der også ligger næsten lige rundt om hjørnet. Roskilde Fjord er ofte mål for vores gåture i lokalmiljøet. Vi smutter med sten, bruger fiskenet, leger med sand og mærker, at årstiderne skifter.

Områdeledelse

Børnehuset Firkløveren er den del af Område Nord som består af 6 afdelinger: Børnehuset Arken, Børnehuset Akeleje, Børnehuset Skovly, Børnehuset Tusindfryd, Børnehuset Firkløveren og Børnehuset Nordstjernen.

Læs mere om områdeledelse.

Samarbejdet med forældrene

For os er det meget væsentligt med tryghed og tillid i relationen til både barn og familie, og vi forventer, at forældrene tager et medansvar ved at samarbejde positivt om det samme. Vi holder en opstartssamtale kort efter barnet er startet i Firkløveren.

Besøg os

Hvis I ønsker en rundvisning for lige at se og mærke stemningen i vores hus eller hvis I har nogle spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte os. I kan ringe til Monika Bowley, pædagogisk leder, på telefon 23112609.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt

Møllevej 6
4040 Jyllinge

Åbningstider

Åbningstider 2023

Mandag: 6.30-16.45

Tirsdag: 6.30-16.45

Onsdag: 6.30-16.45

Torsdag: 6.30-16.45

Fredag: 6.30-16.30

Åbningstider pr. 1/1 2024

Mandag: 6.30-16.45

Tirsdag: 6.30-16.45

Onsdag: 6.30-17.00

Torsdag: 6.30-17.00

Fredag: 6.30-16.00

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.