Børnehuset Bullerby

I Børnehuset Bullerby arbejder vi med vores egen pædagogiske overbevisning. Vi kalder den for Nysgerrighedens Pædagogik.

Børnehuset Bullerby

Nysgerrighedens pædagogik

I Børnehuset Bullerby arbejder vi med vores egen pædagogiske overbevisning. Vi kalder den for Nysgerrighedens Pædagogik.

Kort sagt går Nysgerrighedens Pædagogik ud på, at vi er åbne og nysgerrige over for det, der optager og omgiver børnene i deres liv og hverdag. Vi arbejder desuden systematisk med at reflektere over vores nysgerrighed og hverdag med børnene.

Vi arbejder ud fra følgende 3 værdier:

 • Nysgerrighed
 • Lytning
 • Tiltro

Disse 3 værdier skal afspejles i vores arbejde med børnene, med vores forældre og med hinanden som kollegaer.

Nysgerrighedens Pædagogik er også kendetegnet ved, at vi arbejder projektorienteret. Dvs. at hver stue har et overordnet projekt, de arbejder i dybden med i en periode. Projektarbejdet planlægges ud fra hvad børnene er optaget af, og vi planlægger og evaluerer løbende ud fra Den pædagogiske læreplan og Det pædagogiske grundlag.

Grundlæggende er Nysgerrighedens Pædagogik kendetegnet ved:

 • Tydelig ledelse
 • Organisering og planlægning
 • Arbejde ud fra værdier
 • Barnesyn og nysgerrighed
 • Den voksnes rolle
 • Projektorienteret arbejdsform
 • Dokumentation
 • Aldersopdeling
 • Refleksion
 • Læringsmiljøer/materialer
 • Forældreinddragelse
 • Kreativitet og innovation

Læs meget mere om vores pædagogik i vores pædagogiske læreplan nederst på siden.

Hjemmelavet mad - 80 procent økologisk

Vores to køkkenledere serverer hjemmelavet mad hver dag til alle børnene. Vi har ca. 80 procent økologi (sølvmærket). Vi arbejder efter Fødevarestyrelsens anbefalinger og sikrer dermed børnene en varieret kost efter en menuplan.

Vi har en suppedag, en vegetardag, en fiskedag, en kød dag og en rugbrødsdag. Vi sender madplaner ud for 3 måneder ad gangen, så I kan følge med i, hvad vi serverer.

Vi følger barnets rytme

Når I starter i Bullerbys vuggestue, følger vi altid barnets rytme. Det har vi mulighed for da vi er aldersopdelt, så de mindste sover præcis, når det passer ind i deres rytme. Vi vækker som udgangspunkt ikke børnene fra deres søvn, men det vil altid foregå i en løbende dialog med jer.

Stuerne i Bullerby

Børnehuset består af 2 huse: en vuggestue og en børnehave. Når du indskriver dit barn i vuggestuen, er du automatisk sikret plads i børnehaven.

I vuggestuen har vi 3 aldersopdelte stuer: Snullerne, hvor de yngste vuggestuebørn går, og også der vi siger velkommen til nye børn. Krusedullerne, der er vores mellemgruppe og Skrupsakkerne, der er de ældste børn i vuggestuen. Der er ca. 12 børn på hver stue og 4 personaler per stue.

I børnehaven er der 3 aldersopdelte stuer. Der er 2 stuer, hvor børnene er 3-5 år; Solstrålen og Regnbuen og 1 stue, hvor børnene går det sidste år inden de starter i skole: Stjerneskuddet. Der er 3-4 personaler på hver stue.

En fantastisk oase med dejlige legepladser og egen gymnastiksal

Børnehuset Bullerby ligger i en fantastisk oase, med dejlige legepladser og mange faciliteter, som vi deler med vores nabo Klub Arena. Vi har vores egen gymnastiksal, og vi har netop fået renoveret hele børnehavens legeplads.

I Bullerby har vi i 11 år arbejdet intensivt med at udvikle vores pædagogiske læringsmiljøer, og vi er stolte af, hvordan vi med succes skaber indbydende, æstetiske, kreative og udviklende læringsmiljøer for vores børn. Vi er af den overbevisning, at der skal være meget af de materialer, vi tilbyder i vores læringsmiljøer, og vi prøver altid at finde sjove og lidt ”skæve” ting som børnene kan fordybe sig i. Vi skal være et supplement til det, børnene møder hjemme.

Vi arbejder på, at nysgerrigheden skal afspejle sig i den måde, vi indretter stuerne på. Vores mål er, at man som forælder og barn skal kunne se, hvad man kan lave i rummene, og at rummene skal symbolisere det barnesyn, vi arbejder med i Bullerby. Læs meget mere om vores læringsmiljøer i vores pædagogisk læreplan nederst på siden.

Samarbejdet med forældrene

Vi har et tæt samarbejde med vore familier i Bullerby. Den daglige dialog på stuen, i garderoben og på legepladsen er meget værdifuld for os. Vi har også årlige forældresamtaler, hvor vi kan komme mere i dybden med børnenes trivsel og udvikling. Vi har et forældrekontaktudvalg, hvor en gruppe forældre er valgt ind, og hvor vi yderligere har mulighed for at blive klogere på forældreperspektivet i hverdagen.

Læs mere om forældresamarbejde i vores pædagogiske læreplan herunder.

Områdeledelse

Børnehuset Bullerby er en del af område Midtvest, som desuden består af børnehusene Peblingevej, Skovmosen, Hørgården, Trehøje, Bella Luna, Mælkebøtten, Bullerby og Bredgades Børnehave.

Læs mere om områdeledelse.

Pædagogiske læreplaner

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt Børnehuset Bullerby

Ejboparken 6
4000 Roskilde

Besøg os

Lige nu tager vi imod besøg, hvis I ringer og laver en aftale forinden.

 

Mandag - Fredag
Kl. 06:00 - 18.00

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.