Børnehuset Skovly

Det er vigtigt for os i Skovly, at alle, der kommer i huset, mødes med nærvær og imødekommenhed, og at vi er gode rollemodeller for børnene og hinanden.

Omsorg, tillid og nærvær

Det er vigtigt for os i Skovly at være et børnehus, hvor der drages omsorg for både børn, forældre og personale, hvor vi har tillid til hinanden og hvor vi omgås med anerkendelse og respekt for hinandens forskelligheder, så alle kan føle sig trygge.

Det er ligeledes vigtigt for os, at alle der kommer i huset mødes med nærvær og imødekommenhed, og at vi er gode rollemodeller for børnene og hinanden.

Det er vigtigt for os, at husets pædagogiske værdier er under udvikling og forandring og ikke låst fast i en bestemt pædagogisk retning, men tager udgangspunkt i børnenes behov for læringsmiljøer, der understøtter deres udvikling, trivsel, læring og dannelse.

Ligeledes er det værdifuldt for os at have en ledelsesstruktur, der indbyder til dialog og indflydelse og dermed til fælles ansvar for Skovlys fremtid.

Vi vægter udeliv, krop og bevægelse

Vi vægter udeliv, krop og bevægelse og børns selvhjulpenhed i vores pædagogiske praksis. Udelivet inspirerer til kreativitet, opfordrer til bevægelse, stimulerer sanserne og appellerer til fantasien.

Udelivet giver mulighed for at eksperimentere, til at lege i små eller store grupper og til at lege på tværs af stuer og aldre. Der er ro til fordybelse, og da der er meget plads at brede sig over, giver det færre konflikter. Det at kunne vælge selv udvikler selvstændighed, selvtillid og initiativ til at blive selvhjulpen.

Vores skov, haver og udendørs værksted

Børnehuset Skovly ligger i Nordmark tæt på fjord og skov og i gå afstand fra det centrale Jyllinge. Vi vægter udelivet og har en dejlig stor naturlegeplads med et mindre træbevokset område ”vores skov”, bålplads, frugt-, køkken- og blomsterhaver, cykelbane, udendørs værksted og masser af plads med rige udfoldelsesmuligheder.

Inde har vi et stort rytmik- og bevægelsesrum og i børnehaven et alrum med køkkenfaciliteter, så vi kan bage og lave mad sammen med børnene som en pædagogisk aktivitet.

Vi har madordning med eget køkken, der laver maden til alle børnenes måltider.

Stuer og børn

Vuggestuen er normeret til 37 vuggestuebørn fordelt på 3 stuer: Myrestuen, Frøstuen og Sneglestuen. Børnehaven er normeret til 66 børnehavebørn, ligeledes fordelt på 3 stuer: Rødderstuen, Alfestuen og Troldestuen.

Samarbejdet med forældrene

Forældrene inviteres til opstartssamtaler, førskolesamtale og en årlig samtale ud fra dialogredskabet ”Hjernen og Hjertet”. Herudover løbende samtaler efter behov. Vi afholder forældremøde en gang årligt, hvor aftenens program tilrettelægges sammen med FKU (forældrekontaktudvalget).

FKU er forbindelsesleddet mellem forældrene, institutionen og områdebestyrelsen. Der afholdes ca. 4 FKU-møder om året.

Områdeledelse

Børnehuset Skovly ligger i Jyllinge og er en del af område Nord.

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

Vi inviterer gerne til en rundvisning i vores dejlige børnehus, og vi kan kontaktes for en aftale på vores mail: Skovly@roskilde.dk eller på telefon: 46 31 82 92.

Eller kontakt pædagogisk leder Alva Ly Autrup på tlf. 29 10 56 88

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt

Skovbrynet 2
4040 Jyllinge

Mandag - torsdag 6:45-17:15

Fredage 6:45-16:15.

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.