Roskilde Kommune tilbyder dit barn en tryg og udviklende opvækst i dagtilbud af høj kvalitet. Dagtilbuddene er fordelt over hele kommunen, og vi har pasningsgaranti.

Find dagtilbud

Se, hvilke dagtilbud der er tæt på dig, eller søg efter dagtilbud i dit område.

Du har en række valgmuligheder

Langt de fleste forældre har deres barn i en fuldtidsplads i dagtilbud. Men har du andre behov og ønsker, er der en række valgmuligheder.

Skriv dit barn op til dagtilbud

Du kan søge om dagpleje-, vuggestue- og børnehaveplads til dit barn, så snart barnet er født.

Hvad koster en plads i dagtilbud, SFO eller klub?

Her finder du de gældende takster for plads i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub.

Oprettelse af privat pasningsordning eller privat institution

Ønsker du at oprette en privat institution eller en privat pasningsordning, skal du ansøge kommunen om godkendelse og redegøre for, hvordan du vil leve op til godkendelseskriterierne.

Rammer for dagtilbud i Roskilde Kommune

Her kan du bl.a. læse om kommunens visioner og målsætninger for arbejdet med børn og unge og om de rammer, der gælder for arbejdet i dagtilbuddene

Kommunen fører tilsyn med dagtilbuddene

At både kommunale og private dagtilbud har en høj kvalitet er helt centralt, hvis vi skal give vore børn de bedste muligheder i livet.

Børne- og ungeydelse, børnetilskud og børnebidrag

Der findes forskellige familieydelser, du som forældre enten får automatisk udbetalt eller kan søge om.

Få indflydelse: Dagtilbudsforum

For Skole- og Børneudvalget er dialogen med dagtilbudsbestyrelserne vigtig i udviklingen af kommunens dagtilbud.

Børn med handicap og børn med langvarig/kronisk sygdom

Børn og unge med handicap eller med langvarig eller kronisk sygdom kan have behov for intensiv støtte. Forældre kan få rådgivning og støtte fra kommunen.

Råd og vejledning

Her kan du læse mere om de forskellige muligheder for rådgivning og støtte, kommunen tilbyder familier, børn og unge, og om hvor du skal henvende dig.

Underretningspligt som borger og som fagperson

Har du mistanke om overgreb eller svigt mod et barn eller en ung, du kender? Eller er du bekymret for et barns udvikling? Hvis ja, har du pligt til at underrette kommunen.

UngeGuiden - den kommunale rådgivning for unge

Som ung i Roskilde Kommune behøver du kun at gå ét sted hen, når du har brug for hjælp og vejledning på din vej mod uddannelse eller job. Det sted er UngeGuiden.

Støtte til børn og unge med særlige behov - og til deres forældre

Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte, yder kommunen forskellige former for hjælp.