Roskilde Kommune tilbyder dit barn en tryg og udviklende tid i dagtilbud af høj kvalitet. Dagtilbuddene er fordelt over hele kommunen, og vi har pasningsgaranti.

Overblik over muligheder for dagtilbud til børn

Læs mere om mulighederne for dagtilbud, deltidspladser, kombinationspladser, tilskud til pasning af egne børn og tilskud til privat pasning m.m. for børn i alderen 0-6 år.

Find dagtilbud

Se, hvilke dagtilbud der er tæt på dig, eller søg efter dagtilbud i dit område.

Skriv dit barn op til dagtilbud

Du kan søge om dagpleje-, vuggestue- og børnehaveplads til dit barn, så snart barnet er født.

Hvad koster en plads i dagtilbud, SFO eller klub?

Her finder du de gældende takster for plads i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub.

Kommunen fører tilsyn med dagtilbuddene

At både kommunale og private dagtilbud har en høj kvalitet er helt centralt, hvis vi skal give vores børn de bedste muligheder i livet.

Oprettelse af privat pasningsordning eller privat institution

Ønsker du at oprette en privat institution eller en privat pasningsordning, skal du ansøge kommunen om godkendelse og redegøre for, hvordan du vil leve op til godkendelseskriterierne.

Rammer for dagtilbud i Roskilde Kommune

Her kan du bl.a. læse om kommunens visioner og målsætninger for arbejdet med børn og unge og om de rammer, der gælder for arbejdet i dagtilbuddene

Pædagogisk leder

Som pædagogisk leder i Roskilde Kommune får du gode udviklingsmuligheder og støtte fra lederkolleger. Se to videoer med en pædagogisk leder og en områdeleder, der fortæller om deres job i Roskilde Kommunes dagtilbud.

Nødpasning foråret 2024

Går dit barn i dagpleje, vuggestue, børnehave eller integreret 0-6 års institution, skal du være opmærksom på, at dit barns institution holder lukket på udvalgte dage i foråret 2024

Efter skoletid: SFO, klub og ungdomsskole

De fleste skolebørn går i et fritidstilbud. Det kan være SFO, klub for børn i 4.-7. klasse eller KLUB UNG for de unge. Fra 6. klasse kan de også gå i ungdomsskole.

Børne- og ungeydelse, børnetilskud og børnebidrag

Der findes forskellige familieydelser, du som forældre enten får automatisk udbetalt eller kan søge om.

Råd og vejledning

Her kan du læse mere om de forskellige muligheder for rådgivning og støtte, kommunen tilbyder familier, børn og unge, og om hvor du skal henvende dig.

Sundhedsplejen

Har du brug for råd og vejledning om børn, unge og familiens sundhed og trivsel? Kontakt Sundhedsplejen.

Få indflydelse: forældrebestyrelser og dialogforum i dagtilbud

Alle dagtilbud skal have en forældrebestyrelse. For Skole- og Børneudvalget er dialogen med dagtilbudsbestyrelserne vigtig i udviklingen af kommunens dagtilbud.

Børn og unge med handicap eller med langvarig eller kronisk sygdom kan have behov for intensiv støtte. Forældre kan få rådgivning og støtte fra kommunen.

Råd og hjælp til dig, der har et barn med handicap

Børn og unge med handicap eller med langvarig eller kronisk sygdom kan have behov for intensiv støtte. Forældre kan få rådgivning og støtte fra kommunen.

Hvor kan jeg få hjælp i kommunen?

Roskilde Kommune rådgiver og vejleder om det at have et handicappet barn og om, hvilken støtte du kan få. Få overblik over de forskellige typer af rådgivning og støtte, du kan få fra kommunen.

Dagtilbud og hjemmetræning

Når behovet for at få passet dit barn med handicap opstår, skal kommunen sørge for et dagtilbud, døgnophold og mulighed for hjemmetræning. Læs mere her om pasning og aflastning af dit barn.

Døgn- og aflastningstilbud til børn med handicap

Hvis du ikke har mulighed for at have dit barn med handicap hjemme, findes der forskellige tilbud, hvor barnet kan bo. Læs mere om dit barns muligheder for ophold hos plejefamilier, opholdssteder og døgntilbud

Søg om støtte

Når dit barn har et handicap, kan det være nødvendigt med ekstra støtte. Læs mere om, hvordan du søger om støtte til merudgifter, handicapbil eller ledsager.

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du er forælder til et barn med handicap, kan du få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du selv passer dit barn i hjemmet.

Varsling hvis din hjælp nedsættes eller standses

I visse situationer får du 14 uger til at forberede dig på, at kommunen standser eller nedsætter den hjælp, du hidtil har fået. Læs mere om varslingsordningen.

Hvis du vil klage over en afgørelse

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Læs mere om, hvordan du klager.

Støtte til børn og unge med særlige behov - og til deres forældre

Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte, yder kommunen forskellige former for hjælp.

Få hjælp når det er svært - for dig der er barn eller ung

Uanset hvad du går igennem, kan du altid ringe, skrive eller komme forbi. Vi er her for at hjælpe dig.

Underretningspligt som borger og som fagperson

Hvis du er bekymret for et barns eller en ungs udvikling og sundhed eller mener, at barnet eller den unge kan have behov for særlig støtte, har du pligt til at underrette kommunen

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Skole og Børn

Roskilde Kommune har på en række sagsområder fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning, til du som borger modtager en afgørelse.