Børnehuset Ravnen

I Børnehuset Ravnen har vi et særligt fokus på gode og trygge overgange, samt at understøtte børnenes selvhjulpenhed og lyst til at lære nyt, i et rummeligt børnefællesskab.

Naturen som ekstra pædagogisk rum

Børnehuset Ravnen har Friluftsrådets Grønne Flag, og vi arbejder med naturen som et ekstra pædagogisk rum fuld af muligheder for at integrere samtlige læreplanstemaer. Vi får sved på panden, når vi går på de vildsomme veje og føler glæde og stolthed ved at opleve, at vi kan noget mere end sidste gang. Ravnebørnene er aktive deltagere i forløb, som f.eks. ”Fra larve til sommerfugl”, ”Sprog, kunst og sang”, ”Fri for mobberi og gode venner” og ”Økologisk bålmad for små vikinger”. Alle børn kommer på tur mindst en gang om ugen i forskellige miljøer og udfordres i tæt samarbejde med jer forældre efter deres alder og nærmeste zone for udvikling.

I Børnehuset Ravnen mødes børnene af et barnesyn, hvor alle børn er unikke og værdifulde, som dem de er. Vi har et særligt fokus på gode og trygge overgange, samt at understøtte børnenes selvhjulpenhed og lyst til at lære nyt, i et rummeligt børnefællesskab. Pædagogerne er nærværende, af forskellige køn og har særlige kompetencer i forhold til sprog, science, udeliv, bevægelse og kunst. I Ravnen brænder vi for høj kvalitet, for at sikre det bedste børneliv for alle vores børn.

Ravnetraditioner

Vi prioriterer fordybelse og små grupper højt og Ravnebørnene har et læringsmiljø med børnedemokrati, gode venner og plads til forskellighed. Ravnens familier er en del af kulturen med hyggelige Ravnetraditioner som f.eks. sommerfest, børneloppemarked, bålhygge, julefest og bedsteforældredag.

Børnehuset Ravnen er en aktiv del af område Midtøst, og vore storebørnsgrupper mødes på tværs i udviklingsprojektet BLR ”Bevægelse, leg og relationer”. Dette for at understøtte børnenes læring via bevægelse og relationsdannelse i en større gruppe og sikre en tryg overgang til skole sammen med nye venner fra hele Midtøst. Vi har tre vækstpladser til børn med særlige behov, som understøttes af en specialpædagog, samt Ravnens dygtige pædagoger.

Ravnebørnenes grupper

Vi er et integreret børnehus med masser af god plads til 72 børn i alderen 0-6 år. Vi har to vuggestue- og to børnehavegrupper, tæt forbundet af vores hyggelige fællesrum.

Alle Ravnebørn er tilknyttet en stue og har et fast tilhørsforhold med ekstra tryghed, som en unik del af fællesskabet. I vuggestuen er der 13 børn og 3-4 voksne på hver stue og i børnehaven 23 børn og 3 -4 voksne på hver stue. Vi har valgt en struktur, hvor børnene får aldersmålrettet stimulering, men også tilbydes et læringsmiljø med grupper på tværs af de 0-3 årige og de 3-5 årige.

Vores storegruppe i børnehaven er på tværs hver dag fra kl. 9-13 og alle andre grupper laver f.eks. rytmik, tager på ture eller arbejder med sporforløb justeret efter alder og udvikling. Dette bevirker, at der er muligheder for at spejle sig i andre børn, som er længere f.eks. i deres sproglige og motoriske udvikling, men også at lege med yngre børn for at styrke rummelighed og udvikling på tværs.

Skøn naturlegeplads med egen skov

Det er grundlæggende i Børnehuset Ravnens børnesyn og praksis, at vi skaber læringsmiljøer med udgangspunkt i æstetik og et udviklende fysisk og psykisk børnemiljø. Vi har en skøn naturlegeplads med vores helt egen skov og er placeret i et spændende område tæt på mose, strand og bus/tog. Vi har en basket- og boldbane, forskellige gynger, mange legehuse, bakker, sandkasser, rutschebane og masser af balanceudfordringer. Indenfor har vi forskellige læringsmiljøer med plads til at finde ro, bruge mange kræfter eller fordybe sig med gode venner og nærværende voksne. Vi har sanserum, klatrerum i både vuggestue og børnehave, dukkekrog, læsehjørne, værksted og bilrum. Ravnen er akustikreguleret i alle rum.

Samarbejdet med forældrene

I forældre er eksperter på jeres barn og vores vigtigste samarbejdspartnere. Vi har en tæt dialog og et ligeværdigt samarbejde for at sikre alle Ravnebørn en tryg start i vores vuggestue, den bedste overgang til børnehaven og den mest sammenhængende overgang til skole. Vi prioriterer forældresamtaler højt og har et aktivt og kulturskabende Forældrekontaktudvalg. Se vores pædagogiske læreplan for mere detaljeret info om samarbejde og eksempler fra vores hverdag med masser af billeder.

Områdeledelse

Børnehuset Ravnen er en del af Område Midtøst, som desuden omfatter børnehusene Hanen, Klostermarken, Mælkevejen, Præstemarken og Knolden samt vuggestuen Tummelumsen.

Læs mere om områdeledelse.

Kom og se vores dejlige børnehus

Det er altid en god idé at bestille tid til en rundvisning, så I kan finde det bedste tilbud til netop jeres barn - og jer. Ring gerne på telefonnummer 46 31 48 78 og aftal en tid med pædagogisk leder Pernille Jacobsen, så er vi klar til vise jer Børnehuset Ravnen.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt Børnehuset Ravnen

Ravnsholt 238
4000 Roskilde

Mandag - torsdag 06:35 - 16:50

Fredag 06:40 - 16:40

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.