Børnehuset Vanddråben

Nærvær og omsorg er i centrum for alt det pædagogiske arbejde i Børnehuset Vanddråben, og vi prioriterer først og fremmest barnets relation til de voksne og til de andre børn.

En institution med en natur- og udelivsprofil

Børnehuset Vanddråben er en institution med en natur- og udelivsprofil. Det betyder, at vi vægter arbejdet med børnene i og med naturen. Vi ser naturen som et motorisk rum, et rum til at undre sig videnskabeligt på alderssvarende måder, et rum til fordybelse i venskaber og et rum til at eksperimentere i.

Nærvær og omsorg er i centrum for alt vores pædagogiske arbejde, og vi prioriterer først og fremmest barnets relation til de voksne og til de andre børn. Vi tror på, at en forudsigelig og genkendelig hverdag skaber de bedste rammer for børns trivsel, læring og udvikling og vi vægter arbejdet i og med vores daglige rutiner.

Vi prioriterer samarbejdet om børnene på tværs af stuer og afdelinger. I børnehaven har børnene mulighed for at bevæge sig frit mellem stuerne det meste af dagen.

Friske børn har bedre dage og bedre mulighed for læring, trivsel og udvikling. Børnene bruger en masse energi på at være i institutionen, og derfor prioriterer vi de mindste børns søvn højt, og vi vækker dem som udgangspunkt ikke.

Vi har fuld forplejning, og vores køkkenmedarbejdere prioriterer økologi og danske varer i deres madlavning. Vi anvender sukker som krydderi i maden, når vi får risengrød og ved højtider, f.eks. i en fastelavnsbolle. I løbet af en uge får vi suppe, grød, en varm ret og to dage med smør-selv. Hvis vi har et tema i huset, bakker køkkenet op ved at lave mad, som passer til temaet.

Stuerne og børnene

Vi er en integreret institution, der er normeret til 26 vuggestuebørn fordelt på to stuer og 52 børnehavebørn fordelt på tre stuer. I vuggestuen har vi fokus på den nære relation, omsorg og på at barnet skal lære at gå i institution. Vi har fokus på at støtte børnene i deres leg med andre børn, deres deltagelse i rutiner, selvhjulpenhed og opdagelser af verden – både inde og ude.

Det sidste år af børnenes børnehavetid er de samlet på en stue, hvor vi bl.a. arbejder målrettet med børnenes sociale kompetencer, koncentrationsevne, finmotorik, kollektive beskeder, skolegårdslege og evnen til at kunne tale i plenum, så de er skoleklar 1. maj, det år de skal i skole.

De to første år i børnehaven har vi fokus på de samme evner, men med udgangspunkt i livet i børnehaven. Børnene skal være en del af fællesskabet på stuen, de skal lære at holde samling, de øver sig i at forhandle lege og gør sig erfaringer med, hvordan de skal agere i et rum med mange mennesker.

På opdagelse i Eventyrriget og på naturgrunden

Vanddråben er en længebygning. Der er 4 grupperum og 1 mindre rum til hver grupperum. Der er et stort fællesrum, som vi bruger til vores storebørnsgruppe, og køkken i midten af huset samt personalefaciliteter. Ud over dette har vi et Eventyrrige, som kan benyttes under voksenopsyn.

Vi har en stor naturgrund, som giver rig mulighed for at bruge sig selv og for at gå på opdagelse i naturen. Vi har et fokus på, at vi skal udvikle legepladsen, så den giver børnene endnu flere muligheder for at udvikle sig.

Samarbejdet med forældrene

Vi ser forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere, og vi vægter en åben, respektfuld og ærlig dialog om barnets trivsel, læring og udvikling. I dagligdagen kommunikerer vi via Aula, hvor vi både fortæller om stuens aktiviteter og giver korte beskeder om det enkelte barn. Vi afvikler opstartssamtaler 3-6 måneder efter barnet er startet, når barnet er to år, ved overgangen fra vuggestue til børnehave, når barnet er fire år og inden barnet starter i skole. Herudover afvikler vi samtaler efter behov. Hver tredje måned har vi forældrekontaktudvalgsmøde (FKU), hvor valgte forældre giver os input til vores arbejde med børnene.

Områdeledelse

Børnehuset Vanddråben er en del af Område Øst, som derudover omfatter børnehusene Nova, Trekroner, Skademosegård, Spirrevippen, Spirebakken, Reden og Fuglebakken.

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

I er velkomne til at kontakte os for at få en rundvisning. Har I et vuggestuebarn, så ring på 46 31 49 68. Har I et børnehavebarn, så ring på 46 31 49 72.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt Børnehuset Vanddråben

Isafjordvej 1
4000 Roskilde

Alle dage kl. 7-17

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.