Bebyggelsesprocent - hvordan beregnes den?

Bebyggelsesprocenten fastsætter hvor stor en bygning må være i forhold til den grund der bygges på.

Sagsbehandlingstider

Her kan du få info om status på sagsbehandlingstiden for ansøgninger til byggetilladelser og ansøgninger, der kræver dispensation eller overskrider byggeretten.

Find byggesag i byggesagsarkivet

I byggearkivet har du adgang til alle byggesager i Roskilde Kommune. Du kan også finde fx tegninger, kloaktegninger og dokumenter, der er anvendt til byggesager gennem årene. Byggearkivet indeholder både afsluttede og verserende byggesager.

Forhåndsdialog ved opstart af byggeri

Har du planer om at bygge nyt, til eller om på din grund? Så kan du booke en forhåndsdialog med Byggesag, og få vejledning i de overordnede regler og principielle spørgsmål, som du bliver mødt af, når du vil bygge.

Tidsbestilling - telefonsamtale

Hvis du har et generelt spørgsmål, som du ikke kan finde svar på, her på hjemmesiden, har du mulighed for at booke tid til en kort telefonsamtale med en byggesagsbehandler.

Find lokalplaner og kommuneplan

Lokalplanen er den detaljerede plan for et bestemt område i en kommune. Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer. Her kan du finde den lokalplan, der gælder for dig og se Kommuneplanen.

Sådan håndterer du dit byggeaffald

Du har byggeaffald fra materialerester, når du bygger om, river ned eller bygger nyt. Derfor skal du være særligt opmærksom på at anmelde, sortere og aflevere dit byggeaffald korrekt

Byg og Miljø - Jeg vil bygge nyt hus eller bygge til mit hus

Når du skal bygge nyt hus eller bygge til, er der en række forberedelser og overvejelser, du skal gøre dig. Her på siden kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med ansøgningsprocessen og udførelsen af dit byggeri.

Jeg vil bygge carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse mv.

Når du vil bygge småbygninger såsom garage, drivhus, skur, overdækket terrasse eller carport, skal du gøre dig nogle overvejelser og forberedelser. Her på siden kan du blive klogere på de regler, du skal overholde.

Jeg vil rive ned/ renovere og isolere

Her kan du få et overblik over de regler, der gælder på området fx boliger, sommerhuse, bevaringsværdige bygninger og småbygninger, der ikke er bevaringsværdige.

Jeg vil lave altan eller andre hævede opholdsarealer på hus

Her kan du få et overblik hvilke krav, der er til altaner, tagterrasser og andre hævede opholdsarealer på hus

Altan, tagterrasse og kviste på etagebyggeri

Her kan du finde nyttig information, hvis du skal ændre eller bygge altan, tagterrasse eller kviste på etagebyggeri.

Hvis du vil bygge m.v. i landzone

Hvis du vil udstykke, opføre ny bebyggelse eller ændre anvendelsen af en bygning eller et stykke jord i landzone, skal du som udgangspunkt søge landzonetilladelse til dette.

Jeg vil sætte hegn eller plante hæk

Oftest skal du ikke søge om byggetilladelse for opsætning af hegn, men der er alligevel en række forhold, du skal være opmærksom på.

Jeg vil terrænregulere

At terrænregulere vil sige at grave eller påfylde jord for fx at udjævne en skråning på din grund. Her på siden kan du læse om, hvilke regler der gælder.

Jeg vil lovliggøre allerede opført byggeri

Det er din pligt som ejer af en ejendom at sikre, at dine bygninger er lovlige. Her kan du få et overblik over om dine bygninger er lovlige og hvordan du kan lovliggøre et byggeri.

Jeg er nabo til et byggeri

Læs, hvordan du skal forholde dig, når din nabo bygger.

Miljøhensyn ved byggeri og anlæg

Formålet er at begrænse væsentlige gener som støj, støv og vibrationer og forebygge risiko for forurening af jord og grundvand ved bygge- og anlægsaktiviteter

Gebyr for byggesagsbehandling

Ifølge byggeloven kan kommunen opkræve gebyr for behandling af byggesager. Det er Roskilde Byråd der i henhold til byggeloven har fastsat gebyrerne. Se her gebyrtakster for byggesagsbehandling af enfamiliehuse, rækkehuse og carporte mv.

Regler for elopvarmning i nye og eksisterende huse

Læs om hvilke regler der gælder for elopvarmning som hovedopvarmningskilde i nye og eksisterende hus

Skimmelsvamp i privat udlejningsbolig

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du opdager skimmelsvamp i din private udlejningsbolig.

Byggeri A-Å

Her kan du få et samlet overblik over oplysninger, der kan være relevante for dig, når du har et byggeprojekt.