Jeg vil sætte hegn eller plante hæk

Oftest skal du ikke søge om byggetilladelse for opsætning af hegn, men der er alligevel en række forhold, du skal være opmærksom på.

Spørg din nabo først

I hegnsloven skelner man mellem fælleshegn og egne hegn. Som grundejer kan du stille krav om, at dig og din nabo opsætter et fælleshegn. Her er det som oftest et fælles anliggende, hvordan hegnet skal se ud, men det er vigtigt, at I er enige.

Læs mere om hegn og hæk her.

Hvilket regler skal jeg overholde?

Opsætning af hegn med en højde på under 1,8 meter kræver oftest ikke byggetilladelse.

I hegnsloven finder du de regler, der gælder for opsætning af hegn. Du kan også se Roskilde Kommunes pjece om hegn, hvor du kan få et overblik over reglerne i hegnsloven. 

Der kan også være bestemmelser i lokalplanen for dit område, der gør, at der gælder andre regler for din ejendom. Find lokalplan for dit område her.

Publikation

Du kan læse mere om regler for hegn og beplantning mellem din og din nabos grund i Roskilde kommunes pjece om hegn.
Hent pjece om regler for hegn

Hegn og hæk kan være tinglyst eller bevaringsværdigt

Vær også opmærksom på, at hegn og beplantning, ligesom bygninger, kan være bevaringsværdigt.

På tinglysning.dk kan du desuden tjekke, om der er tinglysninger eller servitutter, der begrænser hvad du må gøre ved din grund.

Kontakt Byggesag

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Sagsbehandlingstider: du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.