Jeg vil terrænregulere

At terrænregulere vil sige at grave eller påfylde jord for fx at udjævne en skråning på din grund. Her på siden kan du læse om, hvilke regler der gælder.

 • Hvis du vil terrænregulere på din grund, skal du være opmærksom på, om der i mange lokalplaner og byplanvedtægter er bestemmelser om, hvor meget du må regulere. Der kan også være bestemmelser i tinglyste servitutter.

  Find lokalplaner her.

 • Du skal være opmærksom på, at reguleringerne, som udgangspunkt måles fra det oprindelige terræn.

  Det vil fx sige, at hvis du må regulere +/- 20 cm på din ejendom, så må du lægge op til 5 cm jord mere på, hvis der i forvejen er reguleret med 15 cm.

 • Er der ikke fastsat bestemmelser i en lokalplan, byplanvedtægt eller servitut, gælder Byggelovens §13.

  Byggeloven giver kommunen mulighed for, at påbyde dig at ændre en terrænregulering, hvis vi vurderer, at reguleringen er til ulempe for de omliggende grunde.

  Har du spørgsmål kan du kontakte Byggesag på mail på byggesag@roskilde.dk.

Kontakt Byggesag

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Sagsbehandlingstider: du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.