Forhåndsdialog ved opstart af byggeri

Har du planer om at bygge nyt, til eller om på din grund? Så kan du booke en forhåndsdialog med Byggesag, og få vejledning i de overordnede regler og principielle spørgsmål, som du bliver mødt af, når du vil bygge.

Forhåndsdialog ved opstart af byggeri

Har du planer om at bygge nyt, til eller om på din grund? Så kan du booke en forhåndsdialog med Byggesag via vores selvbetjeningsløsning.

I en forhåndsdialog kan vi drøfte dine konkrete byggeplaner i forhold til de overordnede regler og principielle spørgsmål, som du bliver mødt af, når du ansøger om byggetilladelse. Forhåndsdialogen varer maksimalt en halv time. Det er vigtigt, at vi på forhånd kender dit projekt og ved, hvad du vil spørge os om, så tiden udnyttes bedst muligt. Mødet afholdes digitalt f.eks. på Skype eller telefonisk

Erhvervs- og Etageboligbyggeri.
Forhåndsdialogen er ikke omfattet af erhvervs- og etageboligbyggeri, og du kan derfor ikke booke tid til det. Du skal i stedet for kontakte Erhvervsafdelingen på tlf. 46313535 for nærmere afklaring.

Forhåndsdialog eller tilladelse?
Vi kan ikke foretage egentlig sagsbehandle til en forhåndsdialog, og du får derfor ikke en afgørelse eller principiel tilladelse til dit projekt. Vi kan derimod drøfte dit projekt og belyse, om det umiddelbart overholder gældende regler eller forudsætter at der meddeles dispensation.
Du vil få generel vejledning, men vi må ikke rådgive dig på en forhåndsdialog. Hvis du i stedet ønsker en egentlig afgørelse på dit konkrete projekt, skal du i stedet oprette en ansøgning via den landsdækkende ansøgningsportal Byg og Miljø.

Materiale til forhåndsdialogen
Når du booker forhåndsdialogen, skal du have et materiale klart, og du skal uploade det sammen med din mødebooking.

I materialet skal du svare på disse spørgsmål:

 • Hvad vil du gerne bygge?
 • Hvad vil du spørge os om?
 • Regner du med at terrænregulere?
 • Hvor mange bygninger, alt medregnet, har du på din grund - og hvor store er de?
 • Du skal have orienteret dig i kommune- og/eller lokalplan/byplanvedtægt
 • Du skal også have orienterer dig i om der evt. er nogle deklarationer (servitutter) på din ejendom, som har bestemmelser omkring byggeri
 • Du skal vide hvad din BBR-meddelelse giver af oplysninger om din ejendom og bygningerne på grunden.          

Du skal vedlægge følgende tegninger (evt. blot som skitser):

 • Situationsplan over din grund hvor du indtegner skel, alle bygninger og placeringen af dit påtænkte byggeri med mål på bygningerne og afstande til skel.
 • Hvis der er andre tegninger, som er relevant for dit påtænkte byggeri, eller for dine spørgsmål, skal du tegne dem også.
  Husk, at tegningerne skal vise dit påtænkte byggeri i udseende og indretning.
 • Oplysninger om farver og materialer på dit påtænkte byggeri

Når du skal tegne dine tegninger eller skitser til forhåndsdialogen, kan du med fordel se på de tidligere byggesager på din ejendom – måske kan du tegne videre på dem. Du finder de tidligere byggesager i vores byggearkiv på vores hjemmeside.

Det kan ske, at vi i forbindelse med vurderingen af din sag beder om yderligere materiale.

Vejledning - ikke afgørelse
Du skal være opmærksom på, at der ikke bliver truffet afgørelse vedr. dit byggeprojekt i en forhåndsdialog. Der bliver givet vejledning, så du er godt rustet til efterfølgende at udforme din officielle byggeansøgning. Du modtager efter mødet et kort mødenotat fra sagsbehandleren. Byggeansøgning skal indsendes via Byg og Miljø.

 

Forhåndsdialog - Bevaringsværdige bygninger

Hvis du ønsker forhåndsdialog om en bygning, der er udpeget som bevaringsværdig i lokalplan, byplanvedtægt, deklaration eller SAVE-registrering, kan du bruge nedenstående skema til at danne et overblik over, hvilke bærende værdier din bygning har - både i forhold til forskellige delelementer og det samlede udtryk.

Skemaet skal ses som et inspirations- og hjælpeværktøj, som du kan anvende til at beskrive og klarlægge din eksisterende bygning og dit nye projekts omfang.

Gå til siden Bevaringsværdige bygninger og boligområder

Kontakt Byggesag

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Sagsbehandlingstider: du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.