Jeg vil bygge carport, udhus, drivhus , overdækket terrasse mv.

Når du vil bygge småbygninger såsom garage, drivhus, skur, overdækket terrasse eller carport, skal du gøre dig nogle overvejelser og forberedelser. Her på siden kan du blive klogere på de regler, du skal overholde.

Hvornår skal jeg have byggetilladelse?

Småbygninger eller sekundære bygninger dækker over garage, carport, udhus, skur, drivhus, overdækkede terrasse og lignende bygninger, der ikke er beregnet til ophold.

  • Du skal søge om byggetilladelse, når opførelsen af din småbygning gør, at dine småbygninger tilsammen fylder mere end 50 m2.

Har du fx allerede et skur og en garage, der tilsammen fylder 39 m2, og vil du bygge et drivhus på 12 m2, skal du ansøge, da dine småbygninger i alt vil komme til at fylde 51 m2.

 

Andre regler, du skal overholde

Der kan også være bestemmelser i lokalplanen eller byplanvedtægten for dit område eller tinglysre deklarationer og servitutter, der gør, at der gælder andre regler for din ejendom. 

Derudover skal du orientere dig i bygningsreglementet, der beskriver regler for bl.a. brandsikkerhed, afstand til skel, bygningshøjder og bebyggelsesprocent.

  • Du skal søge om byggetilladelse til opførelse af småbygning, når byggeriet ikke overholder byggeretten som beskrevet i bygningsreglementet.

Det gælder uanset om byggeriet medfører, at det samlede areal af alle småbygninger på grunden bliver over eller under 50 m2.

  • Du skal søge om dispensation til opførelse af småbygning, når byggeriet ikke overholder tinglyste servitutter, lokalplaner og byplanvedtægter, der gælder for din ejendom. 

Det gælder uanset om byggeriet medfører, at det samlede areal af alle småbygninger på grunden bliver over eller under 50 m2

Hvilke bygninger gælder det for?

Disse regler gælder for småbygninger, der opføres i forbindelse med et enfamiliehus, sommerhus eller dobbelthus (lodret lejlighedsskel). 

Boligen skal endvidere ligge i et område, udlagt til enfamilie-, sommer- eller dobbelthuse (åben-lav boligbebyggelse).

Småbygningen må ikke være integreret i boligbygningen, dvs. at den skal være fri af boligen. Den må godt være bygget sammen med boligen, men den må ikke ligge under samme tag som boligen, hverken i forlængelse heraf eller i vinkel.

Det skal du vedhæfte ansøgningen om byggetilladelse

Inden du går i gang med at søge om byggetilladelsen, skal du sørge for at have de oplysninger og tegninger, der skal vedlægges din ansøgning.

Du skal indsende en projektbeskrivelse, situationsplan, plantegning, facadetegning og information om bebyggelsesprocent - og en fuldmagt, hvis det ikke er ejer, der ansøger.

Søg byggetilladelse

Du søger om byggetilladelse gennem portalen Byg og miljø. Du vil blive guidet gennem processen.

Byg og Miljø - portal for bygge- og miljøansøgninger

Sådan håndterer du dit byggeaffald

Du har byggeaffald fra materialerester, når du bygger om, river ned eller bygger nyt. Derfor skal du være særligt opmærksom på at anmelde, sortere og aflevere dit byggeaffald korrekt.

Kommunen skal have din anmeldelse om byggeaffald senest 14 dage før, du går i gang med at bygge om, rive ned eller bygge nyt. 

Sådan håndterer du dit byggeaffald

Læs mere

Kontakt Byggesag

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Sagsbehandlingstider: du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.