Hvis man vil lægge to lejligheder sammen eller nedlægge en bolig, kræver det i første omgang tilladelse i henhold til boligreguleringsloven. Ansøgning sendes til Juridisk Afdeling - byr.sekr@roskilde.dk og vedlægges plantegning af lejligheden, erklæring for frivillig fraflytning og fuldmagt fra ejendommens ejer. Ved ejerlejligheder skal ejerforeningen skrive under.

Juridisk Afdeling giver normalt tilladelse, når det samlede bruttoareal af lejlighederne ikke overstiger 130 m2.

Når tilladelse fra Juridisk Afdeling foreligger, skal der efterfølgende søges byggetilladelse på Byg og Miljø portalen. Ansøgning vedlægges beskrivelse af byggeplaner, plantegning af lejlighed (før og efter sammenlægning), fuldmagt fra ejendommens ejer samt tilladelse fra Juridisk Afdeling.

Man vil i forbindelse med lejlighedssam­menlægninger ofte skulle gennembryde bærende vægge. Er det tilfældet skal ansøgningen vedlægges redegørelse for, at konstruktionen efterfølgende vil have den fornødne bæreevne, evt. i form af statiske beregninger. Nedlægges køkken/badeværelse skal VVS-arbejdet efterfølgende anmeldes og udføres af autoriseret VVS-installatør. Der skal opsættes røgalarmanlæg som er tilsluttet strømforsyningen og er udført med batteribackup jf. Bygningsreglementet.

Spørgsmål kan rettes til Erhverv på mail til erhverv@roskilde.dk.

Kontakt Erhvervsafdelingen

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.