Jeg vil bygge nyt hus eller bygge til mit hus

Når du skal bygge nyt hus eller bygge til, er der en række forberedelser og overvejelser, du skal gøre dig. Her på siden kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med ansøgningsprocessen og udførelsen af dit byggeri.

Før du går i gang med at ansøge

 • Forhåndsdialog: Når du overvejer at bygge, er det en god idé at aftale en forhåndsdialog med kommunen. Her taler vi om, hvilke muligheder du har og om det materiale, du skal indsende, når du ansøger. Til forhåndsdialogmødet skal du have materiale klart. Du uploader det, når du booker et møde

  Gå til siden om forhåndsdialog - hvor du kan booke møde med byggesag 
 • Orienter dig i bygningsreglementet: Det er bygningsreglementet, der fastsætter reglerne for dit byggeri. Her er det beskrevet, hvilket regler der er for fx brandsikkerhed, afstand til skel, højde og størrelse på din bygning.

  Orienter dig i bygningsreglementet her.
 • Find kort, lokalplan eller kommuneplan: Lokalplaner er den detaljerede plan for et bestemt område i kommunen. Lokalplanen fastlægger bl.a., hvor meget der må bygges i dit område. Der kan altså være særlige regler for dit område, som ikke står skrevet i bygningsreglementet. Ikke alle steder er omfattet af en lokalplan. Her er det i stedet kommuneplanrammerne, der gælder.

  Gå til siden Lokal- og kommuneplaner 
 • Søg efter tinglysning og servitutter: Der kan være begrænsninger for, hvad du må gøre ved dit hus eller din grund. En tinglysning er en registrering af de rettigheder, der knytter sig til en bestemt ejendom. En servitut er en bestemmelse, som begrænser ejerens ret til at råde over en ejendom.

  Gå til siden Hvad er tinglysning og deklarationer/servitutter?
  Søg efter servitutter på tinglysning.dk.

 • Skal du have en professionel rådgiver? Det kan være kompliceret at ansøge i forbindelse med et byggeri, og det kan være en god idé at få hjælp af en fagperson. For nogle byggerier gælder det, at der er krav om, at du har en certificeret rådgiver.

  Læs mere på Byg og miljø - Få hjælp inden du ansøger.

 • Hvilke oplysninger og tegninger skal vedlægges ansøgningen?: Inden du søger, skal du sørge for at have de oplysninger og tegninger, der skal vedlægges din ansøgning.

  Du skal indsende en projektbeskrivelse, situationsplan, plantegning, facadetegning og information om bebyggelsesprocent - og en fuldmagt, hvis det ikke er ejer, der ansøger.

Søg byggetilladelse

Du søger om byggetilladelse gennem portalen Byg og miljø. Du vil blive guidet gennem processen.

Byg og Miljø - portal for bygge- og miljøansøgninger

Sådan håndterer du dit byggeaffald

Du har byggeaffald fra materialerester, når du bygger om, river ned eller bygger nyt. Derfor skal du være særligt opmærksom på at anmelde, sortere og aflevere dit byggeaffald korrekt.

Kommunen skal have din anmeldelse om byggeaffald senest 14 dage før, du går i gang med at bygge om, rive ned eller bygge nyt. 

Sådan håndterer du dit byggeaffald

Undervejs i projektet

 • Startmelding: Når du har fået byggetilladelse og vil påbegynde dit byggeprojekt, skal du melde det gennem Byg og miljø.

  Gå til siden Byg og miljø for at startmelde byggeriet. 

 • Byggeaffald: Husk, at du skal anmelde dit byggeaffald til kommunen senest 14 dage før, du går i gang med at bygge om eller rive ned. Vær særligt opmærksom på miljøskadeligt affald som fx asbest.

  Sådan håndterer du dit byggeaffald. 
 • Tag hensyn til miljøet og dine naboer: Når du skal bygge, er det vigtigt, at du holder dine naboer orienteret for at undgå misforståelser og konflikter.

  I pjecen ’Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter’ kan du læse mere om naborientering, samt om de regler for arbejdstider, støjgrænser og forurening, du skal overholde i forbindelse med dit byggeri.

  Hent pjece Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter.

Efter du har bygget

 • Færdigmelding: Når dit byggeri er færdigt, skal du melde det gennem Byg og miljø på byggesagen. Vær opmærksom på, at der kan være betingelser og vilkår i byggetilladelsen, som du skal dokumentere eller redegøre for, inden vi kan meddele ibrugtagningstilladelsen. I vores vejledning om færdigmelding af byggeri, kan du se eksempler på dokumentationen.

        Vejledning om færdigmelding af byggeri       

 • Ibrugtagningstilladelse: Du skal vente med at tage bygningen i brug, til du har modtaget en ibrugtagningstilladelse.

  Gå til siden Byg og miljø.
 • Registrer dit byggeri i BBR: BBR står for Bolig- og bygningsregistret. Det er et register, der indeholder oplysninger om alle bygninger i Danmark, som f.eks. boligareal og opførelsesår. Det er dit ansvar som ejer at registrere dit byggeri i BBR.

  Gå til siden Tjek og ret din BBR her.

Find mere information

Kontakt Byggesag

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Sagsbehandlingstider: du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.