Jeg er nabo til et byggeri

Læs, hvordan du skal forholde dig, når din nabo bygger.

Dialog er vejen frem

Den bedste vej til et godt naboskab er dialog, og vi anbefaler dig selv at opsøge din nabo som det første, når du er generet af eller har spørgsmål til vedkommendes byggeri. På den måde undgår I misforståelser og fremtidige konflikter.

I de fleste tilfælde vil du ikke blive hørt i forbindelse med, at din nabo bygger, når vedkommende overholder lokalplan og bygningsreglementet. Dog er der ofte krav om, at din nabo skal informere dig i forbindelse med, at byggeriet medfører gener så som støj eller vibrationer.

I pjecen ’Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter’ kan du læse mere om naborientering, samt om de regler for arbejdstider, støjgrænser og forurening, din nabo skal overholde i forbindelse med byggeriet. 

Publikation

Læs om støjgrænser ved fx opstilling og nedtagning af stillads, motordrevne maskiner mm.
Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter

Vil du klage over støj eller forurening?

Oplever du store gener fra din nabo så som støj, luft, forurening eller lignende, kan du anmelde det til kommunen.

Læs mere på siden ’Anmeld lugt, støj eller forureningsuheld’.

Kontakt Miljø

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.