Jeg vil rive ned/ renovere og isolere

Her kan du få et overblik over de regler, der gælder på området fx boliger, sommerhuse, bevaringsværdige bygninger og småbygninger, der ikke er bevaringsværdige.

Skal jeg have tilladelse til at rive ned?

  • Du skal søge om tilladelse til at nedrive et sommerhus, udestue eller en bolig helt eller delvist.
  • Du skal søge om tilladelse til at nedrive en bygning, der er bevaringsværdig.
  • Du skal søge om tilladelse hos Kulturstyrelsen til at nedrive en bygning, der er fredet. 
  • Du skal også altid søge om tilladelse til nedrivning, hvis dit byggeri har krævet en byggetilladelse.

Du skal ikke søge om tilladelse til på nedrive småbygninger, der ikke er bevaringsværdige. Småbygninger er garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse.

Er din bygning bevaringsværdig?

Inden du ansøger om nedrivning, bør du undersøge, om bygningen er bevaringsværdig.

Bygningen kan være udpeget som bevaringsværdig på forskellige måder.

  • Udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen
  • Udpeget som bevaringsværdig i lokalplaner eller byplanvedtægter
  • Udpeget som bevaringsværdig i en tinglyst deklaration

Er bygningen bevaringsværdig, betyder det, at du, som udgangspunkt, ikke må rive den ned. 

Læs om bevaringsværdige bygninger på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Læs mere om bevaringsværdige bygninger

Skal du bygge nyt hus?

Hvis du efter nedrivningen vil bygge et nyt hus på grunden, skal du søge om dette sideløbende med din ansøgning om nedrivning.

Når du nedriver et enfamiliehus nedlægger du også en bolig, hvilket ikke kan ske uden Kommunalbestyrelsens samtykke.

Jeg vil renovere og isolere

Overvejer du at isolere eller renovere din bolig, er det en god idé at undersøge, om din bolig er bevaringsværdig, eller om der er kommuneplanrammer/lokalplaner/servitutter, der begrænser de ændringer, du må lave.

Værd at vide i forhold til

Sådan håndterer du dit byggeaffald

Du har byggeaffald fra materialerester, når du bygger om, river ned eller bygger nyt. Derfor skal du være særligt opmærksom på at anmelde, sortere og aflevere dit byggeaffald korrekt.

Kommunen skal have din anmeldelse om byggeaffald senest 14 dage før, du går i gang med at bygge om, rive ned eller bygge nyt. 

Sådan håndterer du dit byggeaffald

Kontakt Byggesag

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Sagsbehandlingstider: du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.