Gebyr for byggesagsbehandling

Ifølge byggeloven kan kommunen opkræve gebyr for behandling af byggesager. Det er Roskilde Byråd der i henhold til byggeloven har fastsat gebyrerne. Se her gebyrtakster for byggesagsbehandling af enfamiliehuse, rækkehuse og carporte mv.

Fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret adskillelse mv. og sekundære bygninger i forbindelse:

Gebyr for sager modtaget efter 1. januar 2024

 • Gebyret er fastsat til 1145 kr.
 • Gebyret vedrører byggesagsbehandling af fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse mv.,
  samt sekundære bygninger i forbindelse hermed.
 • Gebyret vedrører enhver bygning der kræver en af følgende akter eller afgørelser:- Byggetilladelser
  - Supplerende tilladelser,- Dispensationer og helhedsvurderinger i sager der ikke kræver tilladelse
  - Tilbagetrukket ansøgning – hvis sagsbehandling er påbegyndt,- Lovliggørende tilladelser
  - Lovliggørende dispensationer og helhedsvurderinger,- Lovliggørende påbud
 • - Tilladelse til Nedrivning af bygninger

Gebyr for sager modtaget efter 1. januar 2023

 • Gebyret er fastsat til 1100 kr.
 • Gebyret vedrører byggesagsbehandling af fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse mv.,
  samt sekundære bygninger i forbindelse hermed.
 • Gebyret vedrører enhver bygning der kræver en af følgende akter eller afgørelser:- Byggetilladelser
  - Supplerende tilladelser,- Dispensationer og helhedsvurderinger i sager der ikke kræver tilladelse
  - Tilbagetrukket ansøgning – hvis sagsbehandling er påbegyndt,- Lovliggørende tilladelser
  - Lovliggørende dispensationer og helhedsvurderinger,- Lovliggørende påbud
 • - Tilladelse til Nedrivning af bygninger

Gebyr for sager modtaget efter 1. Marts 2022

 • Gebyret er fastsat til 1071 kr.
 • Gebyret vedrører byggesagsbehandling af fritliggende enfamiliehuse,dobbelthuse mv.,
  samt sekundære bygninger i forbindelse hermed.
 • Gebyret vedrører enhver bygning der kræver en af følgende akter eller afgørelser:- Byggetilladelser
  - Supplerende tilladelser,- Dispensationer og helhedsvurderinger i sager der ikke kræver tilladelse
  - Tilbagetrukket ansøgning – hvis sagsbehandling er påbegyndt,- Lovliggørende tilladelser
  - Lovliggørende dispensationer og helhedsvurderinger,- Lovliggørende påbud
  - Tilladelse til Nedrivning af bygninger

Gebyr for sager modtaget efter 1. Marts 2021

 • Gebyret er fastsat til 1058 kr.
 • Gebyret vedrører byggesagsbehandling af fritliggende enfamiliehuse,dobbelthuse mv.,
  samt sekundære bygninger i forbindelse hermed.
 • Gebyret vedrører enhver bygning der kræver en af følgende akter eller afgørelser:- Byggetilladelser
  - Supplerende tilladelser,- Dispensationer og helhedsvurderinger i sager der ikke kræver tilladelse
  - Tilbagetrukket ansøgning – hvis sagsbehandling er påbegyndt,- Lovliggørende tilladelser
  - Lovliggørende dispensationer og helhedsvurderinger,- Lovliggørende påbud,
  - Tilladelse til Nedrivning af bygninger

Gebyr for sager modtaget efter 1. maj 2018

 • Gebyret er fastsat til 1000 kr.
 • Gebyret vedrører byggesagsbehandling af fritliggende enfamiliehuse,dobbelthuse mv.,
  samt sekundære bygninger i forbindelse hermed.
 • Gebyret vedrører enhver bygning der kræver en af følgende akter eller afgørelser:- Byggetilladelser
  - Supplerende tilladelser,- Dispensationer og helhedsvurderinger i sager der ikke kræver tilladelse
  - Tilbagetrukket ansøgning – hvis sagsbehandling er påbegyndt,- Lovliggørende tilladelser
  - Lovliggørende dispensationer og helhedsvurderinger,- Lovliggørende påbud,
  - Tilladelse til indflytning eller midlertidig ibrugtagning
  - Tilladelse til Nedrivning af bygninger

Byggesag i Roskilde Kommune håndterer byggesagsbehandling af fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret adskillelse mv., samt sekundære bygninger i forbindelse hermed.

Ejer bliver opkrævet gebyr over ejendomskatten. 

Erhvervs- og etageboligbyggeri

Roskilde Byråd har besluttet, at der pr. 1. januar 2023 skal opkræves fast gebyr for tilladelser til erhvervs- og etageboligbyggerier. 

Ejer af ejendommen vil blive opkrævet et gebyr på kr. 1.100 gennem ejendomsskatten. Gebyret er gældende for ansøgninger, der er modtaget efter 1. januar 2023.

Erhvervsafdelingen i Roskilde Kommune håndterer erhvervsbyggeri og etageboligbyggeri. 

Kontakt Byggesag

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Sagsbehandlingstider: du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.

Kontakt Erhvervsafdelingen

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.