Gebyr for byggesagsbehandling

Ifølge byggeloven kan kommunen opkræve gebyr for behandling af byggesager. Det er Roskilde Byråd der i henhold til byggeloven har fastsat gebyrerne. Se her gebyrtakster for byggesagsbehandling af enfamiliehuse, rækkehuse og carporte mv.

Fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret adskillelse mv. og sekundære bygninger i forbindelse:

Gebyr for sager modtaget efter 1. januar 2022

 • Gebyret er fastsat til 1071 kr.
 • Gebyret vedrører byggesagsbehandling af fritliggende enfamiliehuse,
  dobbelthuse mv., samt sekundære bygninger i forbindelse hermed.
 • Gebyret vedrører enhver bygning der kræver en af følgende akter eller afgørelser:
  - Byggetilladelser
  - Supplerende tilladelser,
  - Dispensationer og helhedsvurderinger i sager der ikke kræver tilladelse
  - Tilbagetrukket ansøgning – hvis sagsbehandling er påbegyndt,
  - Lovliggørende tilladelser
  - Lovliggørende dispensationer og helhedsvurderinger,
  - Lovliggørende påbud,
  - Tilladelse til Nedrivning af bygninger

Gebyr for sager modtaget efter 1. januar 2021

 • Gebyret er fastsat til 1058 kr.
 • Gebyret vedrører byggesagsbehandling af fritliggende enfamiliehuse,
  dobbelthuse mv., samt sekundære bygninger i forbindelse hermed.
 • Gebyret vedrører enhver bygning der kræver en af følgende akter eller afgørelser:
  - Byggetilladelser
  - Supplerende tilladelser,
  - Dispensationer og helhedsvurderinger i sager der ikke kræver tilladelse
  - Tilbagetrukket ansøgning – hvis sagsbehandling er påbegyndt,
  - Lovliggørende tilladelser
  - Lovliggørende dispensationer og helhedsvurderinger,
  - Lovliggørende påbud,
  - Tilladelse til Nedrivning af bygninger

Gebyr for sager modtaget efter 1. maj 2018

 • Gebyret er fastsat til 1000 kr.
 • Gebyret vedrører byggesagsbehandling af fritliggende enfamiliehuse,
  dobbelthuse mv., samt sekundære bygninger i forbindelse hermed.
 • Gebyret vedrører enhver bygning der kræver en af følgende akter eller afgørelser:
  - Byggetilladelser
  - Supplerende tilladelser,
  - Dispensationer og helhedsvurderinger i sager der ikke kræver tilladelse
  - Tilbagetrukket ansøgning – hvis sagsbehandling er påbegyndt,
  - Lovliggørende tilladelser
  - Lovliggørende dispensationer og helhedsvurderinger,
  - Lovliggørende påbud,
  - Tilladelse til indflytning eller midlertidig ibrugtagning
  - Tilladelse til Nedrivning af bygninger

Byggesag i Roskilde Kommune håndterer byggesagsbehandling af fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret adskillelse mv., samt sekundære bygninger i forbindelse hermed.

Ejer bliver opkrævet gebyr over ejendomskatten. 

Erhvervs- og etageboligbyggeri

 • Erhvervsbyggerier, etageboligbyggeri og tofamiliehuse med vandret adskillelse er undtaget for byggesagsgebyr i Roskilde Kommune. 

Roskilde Byråd har besluttet, at der pr. 1. januar 2016 ikke skal opkræves gebyr for tilladelser til erhvervs- og etageboligbyggerier. Det er ifølge byggeloven, at kommuner kan vælge at opkræve gebyr for behandling af byggesager. 

Erhvervsafdelingen i Roskilde Kommune håndterer erhvervsbyggeri og etageboligbyggeri. 

Kontakt Byggesag

Kontakt Erhvervsafdelingen