Sagsbehandlingstider

Her kan du få info om status på sagsbehandlingstiden for ansøgninger til byggetilladelser og ansøgninger, der kræver dispensation eller overskrider byggeretten.

Sagsbehandlingstider

I Roskilde Kommune har vi siden årsskiftet modtaget ekstraordinært mange nye byggeansøgninger. Det ser vi som et udtryk for en positiv udvikling, men det giver også udfordringer i forhold til at overholde vores servicemål om sagsbehandlingstider.

Det har derfor været nødvendigt at prioritere hvilke typer sager, vi behandler først, og hvilke typer sager der må vente lidt længere. Dette er politisk besluttet. 

Sagsbehandlingstiden opgøres løbende
Du skal være opmærksom på følgende:

  • Opgørelsen herunder er et gennemsnitstal, hvilket betyder, at nogle sager er længere undervejs end andre
  • Der er tale om et øjebliksbillede. Vi modtager i øjeblikket flere sager, end vi når at færdigbehandle, derfor er sagsbehandlingstiden stigende
  • Helligdage, og til dels også ferieperioder, mv. skal tillægges
  • Sager om lovliggørelse af byggeri, forespørgsler og henvendelser om forhold på andres ejendomme er ikke omfattet af nedenstående sagsbehandlingstider

Læs mere om sagsbehandlingstider

Kontakt Byggesag

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00