Liberalt erhverv i egen bolig

Der kan som udgangspunkt drives liberalt erhverv fra egen bolig.

Der kan dog være en gældende lokalplan eller tinglyst servitut, som ikke muliggør liberalt erhverv.

Husk derfor altid at tjekke, om der er en gældende lokalplan eller tinglyst servitut på ejendommen, som regulere forholdet.

Eksemplar på liberalt erhverv 

De typer erhverv, der kan betragtes som liberalt erhverv, er fx frisører, fysioterapeuter, konsulenter, rådgivere, kiropraktorer, mindre webshops og børnepasning med op til 5 børn.

Liberalt erhverv - overholdelse af følgende

Der er dog en forudsætning, at følgende overholdes: 

  • at der opretholdes en bolig på ejendommen.
  • at det liberale erhverv alene etableres i boligarealet beliggende mindst 2,5 m fra naboskel og ikke i garage, udhus og lignende.
  • at det liberale erhverv drives af den, der bebor ejendommen uden ansat personale.
  • at det liberale erhverv ikke drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres (fx ved skiltning og lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes (fx ved væsentlig øget trafik).
  • at det liberale erhverv ikke medfører ulemper for de omboende eller væsentlige gener i form af støj, lugt og indblik.
  • at det liberale erhverv ikke har behov for parkering ud over de 2 p-pladser, der normalt findes på en grund, og
  • at skiltning har en størrelse på max. 0,25 m² og placeres enten ved indkørsel til ejendommen eller direkte på facaden, samt at skiltet kun angiver logo, firmanavn og evt. åbningstider.

Ikke krav om byggetilladelse

Etablering af liberale erhverv kan udføres uden byggetilladelse.

Anmeld til BBR

Har du indrettet en del af boligen som liberalt erhverv, jf. ovenstående, skal du  indberette det til Bygnings- og Boligrestret (BBR).

Kontakt Byggesag

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Sagsbehandlingstider: du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.