Skimmelsvamp i privat udlejningsbolig

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du opdager skimmelsvamp i din private udlejningsbolig.

Skimmelsvamp i privat udlejningsbolig

Hvis der er opstået skimmelsvampe i din private udlejningsbolig, skal du først henvende sig til udlejeren for at få problemet undersøgt nærmere.

Er der skimmelsvampeskader, så skal fugtproblemerne løses, og skimmelsvampene fjernes.

Små angreb med skimmelsvampe kan fjernes ved at rengøre overfladen og desinficere den med fx Rodalon. Lad midlet sidde på overfladen nogle minutter, vask den af og lad stedet tørre ud.  Hvis overfladen/materialet ikke kan vaskes af og desinficeres, så bør materialet i stedet skiftes ud.

Større skimmelangreb skal altid håndteres og fjernes af professionelle firmaer, da der normalt er behov for særlig rådgivning, og der skal anvendes andre afrensningsmetoder.

Lejers ansvar

Er der tale om skimmelsvampe, som alene er opstået på grund af for ringe opvarmning eller manglende udluftning, så kan du, som lejer, have ansvaret for at fjerne skimmelsvampen.

Udlejers ansvar 

Det er udlejeren, som har det overordnede ansvar for at udbedre problemer, hvis der er byggetekniske fejl eller mangler ved boligen. 

Byggetekniske årsager til skimmelsvampe er fx: 

  • Opstigende grundfugt pga. konstruktionsfejl eller manglende fugtisolering
  • Vandskader pga. utætte rør, utætte tage og klimaskærme
  • Fugt på overflader og i konstruktioner pga. manglende udluftning og opvarmning
  • Kondens på overflader på grund af mangelfuld isolering (kuldebroer)
  • Byggefugt i nyere huse (bl.a. på grund af manglende afdækning af byggematerialer)
  • Manglende udsugning i badeværelse eller køkken
  • Manglende fugtsikring af gulv i badeværelse

Anmeld skimmelsvamp til kommunen 

Hvis der er sundhedsskadelige skimmelangreb i en bolig og udlejeren ikke reagerer på din henvendelse, kan du anmelde skimmelsvamp til kommunen. 

Byrådet har pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger. Pligten indebærer blandt andet, at kommunen skal reagere, hvis den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold, er angrebet af skimmelsvamp.

Værd at vide om skimmelsvamp

Der vil altid være skimmelsvampe i bygninger. I bygninger uden fugtproblemer vil antallet af skimmelsvampe variere med forekomsten af skimmelsvampe udendørs og derfor med årstiden.
De primære årsager til, at der kan opstå fugt og skimmelvækst, er manglende ventilation, konstruktionsfejl, manglende vedligeholdelse og uheldig brugeradfærd.

Bor du i en almen bolig

Bor du i en almen bolig, skal du ligeledes først kontakte dit boligselskab, hvis der opstår skimmelsvamp i din bolig.

Reagerer boligselskabet ikke på din henvendelse, kan du kontakte kommunens ”Tilsyn med den almene boligsektor” via mail byr.sekr@roskilde.dk

Kontakt Byggesag

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Sagsbehandlingstider: du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.