Miljøhensyn ved byggeri og anlæg

Formålet er at begrænse væsentlige gener som støj, støv og vibrationer og forebygge risiko for forurening af jord og grundvand ved bygge- og anlægsaktiviteter