En indvendig ombygning af en lejlighed kan gennemføres uden byggetilladelse:

  • hvis ombygningsarbejdet kun berører en boligenhed
  • hvis der ikke sker ændringer i bærende konstruktioner
  • hvis der ikke sker ændringer i fælles installationer
  • hvis der ikke sker ændringer for bygningens brandstrategi
  • hvis der ikke sker ændringer i anvendelsen

Der skal derfor eksempelvis søges om byggetilladelse, hvis der i forbindelse med ombygningen skal ske ændringer i faldstammer eller bærende konstruktioner.

Ansøgningsmaterialet skal indeholde beskrivelse af, hvad man ønsker godkendt, vedlagt plantegning af lejligheden (før og efter ombygning) og fuldmagt fra ejendommens ejer eller ejerforening. Ændres bærende konstruktioner, skal der medsendes statiske beregninger. Ændres der på afløbsinstallationer skal der indsendes tegning af installationerne og deres tilslutning til eksisterende faldstamme. 

Vedtægterne for ejerforeningen kan indeholde regler for, hvordan man skal forholde sig ved ombygninger.

Spørgsmål kan rettes til Erhverv på mail til erhverv@roskilde.dk eller på telefon 46 31 35 35

Sådan håndterer du dit byggeaffald

Du har byggeaffald fra materialerester, når du bygger om, river ned eller bygger nyt. Derfor skal du være særligt opmærksom på at anmelde, sortere og aflevere dit byggeaffald korrekt.

Kommunen skal have din anmeldelse om byggeaffald senest 14 dage før, du går i gang med at bygge om, rive ned eller bygge nyt. 

Sådan håndterer du dit byggeaffald

Kontakt Erhvervsafdelingen

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.