Find lokalplaner og kommuneplan

Lokalplanen er den detaljerede plan for et bestemt område i en kommune. Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer. Her kan du finde den lokalplan, der gælder for dig og se Kommuneplanen.

Find lokalplan

En lokalplan er den detaljerede plan for et bestemt område i en kommune. Den fastlægger bl.a., hvordan et område skal anvendes, hvor meget, der skal bygges og hvor bebyggelse, veje, friarealer m.m. skal placeres

Find en lokalplan via adresse (søgefelt).

Lokalplanens bestemmelser kan kun ændres ved en ny lokalplan. Det er ikke alle steder, der er omfattet af en lokalplan. I disse tilfælde gælder kommuneplanrammerne, som du kan finde via "Kommuneplan for Roskilde".

Her kan du se de lokalplaner, der er i høring.

Find lokalplan via adresse

Gå til Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer.

Planen omfatter bl.a.:

  • placering af boliger
  • rekreative områder
  • trafikbetjening
  • placering af erhvervsområder mv.

Kommuneplanerne indeholder både planer for byerne og for det åbne land. 

En kommuneplan gælder for en periode på 12 år. Hvert fjerde år skal kommunalbestyrelsen vurdere:

  • om der er brug for en ny plan
  • om den eksisterende plan skal ændres.

Kommuneplanen er det dokument, der i praksis beskriver den fysiske planlægning i Danmark. Kommunerne skal derfor som led i kommuneplanlægningen både tage hensyn til de overordnede retningslinjer, som staten vedtager, og til regionernes ønsker for regional udvikling.

Udfyld felterne "Kommuner", "Plantype" (vælg her Kommuneplan) og "Status"

Værd at vide

Kontakt Byudvikling og Grøn Omstilling

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.