Hvis du vil bygge m.v. i landzone

Hvis du vil udstykke, opføre ny bebyggelse eller ændre en ejendoms anvendelse i landzone, skal du som udgangspunkt søge landzonetilladelse til dette.

Hovedformålet med landzonebestemmelserne

Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner.

Hovedformålet med landzonebestemmelserne er at forhindre uplanlagt og spredt bebyggelse og anlæg i det åbne land samt bevare værdifulde landskaber og naturen. Bebyggelse er ikke kun bygninger og mure, men også andre faste konstruktioner og anlæg.

Ansøgninger om landzonetilladelse efter planlovens §35 bliver behandlet i vores landzoneteam.

Læs om forskel på landszonetilladelse & anmeldelse

Fakta om lov om administration om landzone

Administration af landzone sker i henhold til planlovens kapitel 7. Du kan læse om hvornår der kræves egentlige landzonetilladelser (§ 35 og undtagelser i §36) og hvor der kræves anmeldelsessager (§ 37 og § 38).

Kontakt Plan og Udvikling

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 

9.00 - 14.00