Hvis du vil bygge m.v. i landzone

Hvis du vil udstykke, opføre ny bebyggelse eller ændre anvendelsen af en bygning eller et stykke jord i landzone, skal du som udgangspunkt søge landzonetilladelse til dette.

Hovedformålet med landzonebestemmelserne

Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner.

Hovedformålet med landzonebestemmelserne er at forhindre uplanlagt og spredt bebyggelse og anlæg i det åbne land samt bevare værdifulde landskaber og naturen. Bebyggelse er ikke kun bygninger og mure, men også andre faste konstruktioner og anlæg.

Ansøgninger om landzonetilladelse efter planlovens §35 bliver behandlet i vores landzoneteam.

Behandlingstid

Roskilde Kommune får i øjeblikket mange ansøgninger, og derfor kan der forekomme op til 10 ugers ventetid før din sag bliver behandlet. Hvis henvendelsen drejer sig om en anmeldelse, vil du få svar inden 14 dage.

Læs mere om spørgsmål vedrørende landzone

Fakta om lov om administration om landzone

Administration af landzone sker i henhold til planlovens kapitel 7. Du kan læse om hvornår der kræves egentlige landzonetilladelser (§ 35 og undtagelser i §36) og hvor der kræves anmeldelsessager (§ 37 og § 38).
Planloven §35-38 på Retsinformations hjemmeside

 

Hent Landzonestrategi - Administrationsgrundlag for sagsbehandling i Roskilde Kommune

Da administrationsgrundlaget fastlægger ramme for fremtidige anlægsprojekter, har kommunen vurderet, at det er omfattet af miljøvurderingsloven §1. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af det nye administrationsgrundlag, som omfatter de ændringer, der er foretaget i forhold til det hidtidigt gældende administrationsgrundlag.

Hent Miljøvurderingen udarbejdet i forbindelse med nyt administrationsgrundlag dec. 2021

Ligger min ejendom i landzone?

Du kan søge på en adresse i kortet og se om den ligger i landzone, byzone eller sommerhusområde. 

Kontakt Byudvikling og Grøn Omstilling

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.