Jeg vil lovliggøre allerede opført byggeri

Det er din pligt som ejer af en ejendom at sikre, at dine bygninger er lovlige. Her kan du få et overblik over om dine bygninger er lovlige og hvordan du kan lovliggøre et byggeri.

Hvornår er bygninger lovlige?

Dine bygninger er lovlige, hvis:

  • der er givet tilladelse til dem, eller
  • hvis de kan opføres uden tilladelse.

At bygninger fremgår af BBR-meddelelsen er ikke ensbetydende med, at de er lovligt opført. Hvis det viser sig, at der er bygninger på din grund, som ikke er lovligt opført, skal du enten rive dem ned eller ansøge om at få lov til at beholde dem.

Kan mine bygninger være ulovlige?

  • Har du udvidet boligarealet (også selvom det er indenfor eksisterende byggemasse), opført en udestue, opført et shelter, eller nedrevet en bolig (herunder udestue), vil det altid kræve  byggetilladelse/nedrivningstilladelse.
  • Har du ændret anvendelsen af en bygning til fx beboelse, lager eller erhverv, som normalt kræver byggetilladelse, kræver det også en lovliggørelse.
  • Har du opført en sekundær bygning, fx en carport, skur eller overdækning, som krævede byggetilladelse eller var i strid med bygningsreglementet, lokalplan, byplanvedtægt, servitut eller anden gældende lovgivning?

Er du i tvivl, om dine bygninger kræver lovliggørelse, kan du orientere dig i bygningsreglementet.

Læs, hvilke regler der gælder for dine bygninger i Bygningsreglementet.

I Roskilde Kommunes byggearkiv kan du desuden søge din ejendom frem og se alle byggetilladelser, der er givet på ejendommen.

Sådan lovliggør du dine bygninger

Hvis du ønsker at beholde dine bygninger, skal du ansøge om lovliggørelse af dem.

Du skal ansøge gennem portalen ’Byg og Miljø’, hvor du vedlægger de relevante oplysninger og tegninger.

Når du ansøger, foregår det på samme måde, som hvis du endnu ikke havde opført din bygning, men du skal under ’Planlagt arbejde’ gøre opmærksom på, at du søger om lovliggørelse af en eksisterende bygning.  

Et byggeri er lovligt, når du har modtaget en tilladelse fra kommunen og sagen er afsluttet. 

Værd at vide

Hvis du vil nedrive din bygning

Hvis du ikke kan finde en tilladelse til dine bygninger, kan du fx lovliggøre ved at rive dem ned. Hvis bygningerne fremgår af BBR-meddelelsen, skal du indberette nedrivningen.

Hvis du har en ansøgning under behandling, anbefaler vi, at du ikke river bygningerne ned, inden vi har godkendt et samlet lovliggørelsesforslag for ejendommen.

Læs mere om

Kontakt Byggesag

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Sagsbehandlingstider: du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.